lördag 31 januari 2009

Läsarfrågan: hur ser du på Jesus?

I ett annat inlägg utspinner sig, med början igår, ett samtal som kom att handla om kärnan i kristen tro. Eller kanske snarare mer om vad som inte hör dit... Läs gärna det och fortsätt kommentera där...

Samtalet inspirerade mig till att ställa frågan till er alla om hur ni ser på Jesus.

Fick följande beskrivning av honom i kommentarerna (mer har tillkommit där nu) - vilket närmast är raka motsatsen till min syn...

"Av allt jag kan döma av Jesus så är det en undergångsprofet som skapar en sekt i vilket han själv utger sig som gudomlig. Han är ingen positiv förebild för dagens ungdom, ej heller är han det värsta av det värsta. Han är bitter, fördömande och säger mycket dumt. Det finns mer felfria förebilder att ta efter idag, vars värderingar duger bättre för vår tid. Framförallt är strävan att göra gott och önskan att leva upp i ett tryggt och mysigt samhälle ett ideal som faktiskt driver sig självt och utveklar sig självt allt eftersom vi lär oss mer av vår omvärld. Du kanske säger att kärnbudskapet i kristendomen är att du skall älska din nästa. Men det säger Jesus bara en enstaka gång, efter han säger att man skall helt underkasta sig Gud."

Kommentarer?

***

Uppdatering:

Lustigt nog får jag idag visst upp massor av sidor som anknyter till det ursprungliga samtal som blev upphov till denna tråd - sidor där folk berättar om varför de blev kristna, att Gud finns, och liknande.

Här ett par länkar:

Clara, Inger, Jennifer och Angela

10 kommentarer:

Hosanna 31 januari 2009 22:37  

Sann Gud.
Sann människa.
Frälsaren.

Broderar inte ut det mer än så.
Nu.

Anonym 31 januari 2009 22:46  

Hej Charlotte Therese!

Det är en bra fråga och behöver tas upp vi som är över en viss ålder har gått religonkunskap i skolan, detta är en utbildning som tunnats ut mer och mer i skolan.

Jag gav mitt svar på under din skämtteckning.

Hosanna det är nog sant men då måste vi vara samstämda så vi vet vad du menar, jag tror jag vet och får nöja mig med det.

Allt gott Mikael

Kraxpelax 1 februari 2009 00:10  

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3561&a=879297

Ja, vad säger man. Världen har en påve som fullständigt tappat greppet, och som uppenbarligen saknar en stab som kan hålla honom i schack och som tvärtom säkerligen är en del av prpblemet. Sedan förra påvens glansdagar har nu katolska kyrkan råkat i djupaste förfall; också detta, om något, ett tidens tecken! Här krävs en uppgörelse med den primitiva och förvirrade teologi som är grunden till detta elände. Denna uppgörelse måste med nödvändighet bli kopernikanskt revolutionär.'

Jag trodde i det längsta att kyrkan var garanterat pålitlig. Det var mitt största misstag. Det vi nu ser är det oåterkalleliga slutet. Den helige andes sändning via kyrkan har oåterkalleligen upphört. I mina egna teologiska strävanden har jag hela tiden haft rätt.

Eklipsen är här; endast koronan lyser.

http://www.newsmill.se/artikel/2008/10/16/betraktelse-over-friheten#comment-19197

https://www.flashback.info/showthread.php?t=599262

http://tystagatan.blogspot.com/

- Peter Ingestad, Solna

David Heith-Stade 1 februari 2009 00:17  

Jag ser Jesus som den ende Herren, Messias, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, den genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår frälsnings skull har stigit ned från himmelen och tagit kött genom den helige Ande av Jungfrun Maria och blivit människa, som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivity begraven, som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna, och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, och på vilkens rike inte skall vara någon ände.

mikael 1 februari 2009 00:37  

Hej igen!

Bra skrivet David Heith-Stade
det täckte in stora delar av trosbekännelsen och det ären mycket bra grund att utgå ifrån.

Mikael

Hosanna 1 februari 2009 16:51  

Men precis... hur kunde jag glömma... Nicenska trosbekännelsen täcker faktiskt in det mesta. Tack, David.

Men varför haglar det inte in svar och egna tolkningar här?

Charlotte Therese 1 februari 2009 17:01  

Tack till er som svarat hittills!

Men jag undrar lite som Hosanna...

Var är alla de personliga tolkningar som kompletterar trosbekännelsen?

Tänkte bidra med en dikt för egen del - inspirationen rann till i morse - men kom tyvärr av sig igen när jag läste om den ultrakonservative biskopen...

Senare kanske...

Fortsätt gärna posta inlägg här - hoppas som sagt på personliga tolkningar...

JemyM 2 februari 2009 08:45  

Alla kan vi lära oss av vad andra förväntar utav oss, som att ta i hand när vi hälsar. Jag ser inga personliga tolkningar här, bara en ramsa vi alla kan, precis som Blinka Lilla Stjärna eller nationalsången. Vissa av oss lärde oss den långt före vi kunde läsa och få utav oss har läst bibeln i sin helhet. Är detta att se, eller är det att blint göra som man är tillsagd?

Charlotte Therese 2 februari 2009 13:16  

En personlig tolkning, i psalmform.

Den har några år på nacken - idag skulle jag kanske formulera en del annorlunda - men den säger ändå något:


1. Vem är det som söker ett älskat barn,

som ser det gömda i hjärtats dolda kammare?

Vem är det som förlåter blodröd synd,

som ger ny frid, och som lugnar stormars dån?

Det är Herren med den brinnande blicken.
2. Vem är det som rensar sin Faders hus,

som helar sjuka och driver onda andar ut?

Vem är det som förkunnar ord av ljus,

som bryter bröd och välsignar vin, till liv?

Det är Herren med den lågande Anden.
3. Vem är det som älskar med all sin glöd,

som från sin himmel har stigit ner till skapelsen?

Vem är det som på korset dör för oss,

som får nytt liv och som drar oss nära sig?

Det är Herren med det flammande hjärtat.

mikael 3 februari 2009 01:22  

Hej Jemy M!

Det ligger mycket i det du nämner, men om Jesus inte får svara för sig hur kan han då påvisa att han är Messias du vet väl vad det står för har du läst Enoks bok?

Annars blir det svårt att rättfärdiga hans tongångar.

Alla i Juda-land drömde om att den store Messias skulle komma.
När han kom ansåg alla att den lille snorungen som växte upp i Nazareth kan det ju inte vara!

Han gav svar på allt ändå dög han inte!

Du skriver om hur hemsk Jesus uttalar sig om familjen på den tiden blev barnen utsedda till att gifta sig med lämplig partner enligt familjens intresse en mycket aktuell fråga angående rådande hantering i Mellanöstern.

Du tar upp det där om hybris det kan väl vara eftersom jag ger dig tillräckligt motstånd så nått fel på honom måste det ju vara kan tänkas att det är riktat till flera som skriver här.

Om jag säger dig att längst ner på hirarkin i samhället kan du hitta mig, och där trivs jag.

Om du läser Baggavagitan, Koran, Vedaböckerna, Kabbelan eller någon annan religös bok med Gyllene regeln som grund kommer du få ut mycket mer av den.

Du Jemy M räknade upp massor av punkter där Jesus var oförskämd,
med all rätt de ord han ger med sig slår hårt i en, lika juv och öm som han delvis är i Bergspredikan lika skoningslös är han i andra delar.

Men detta gäller Buddha, Mohammed,
Krishna också när man inte vill förstå!

När du vänder dig till andra källor och söker svaret där får du samma svar för alla svaren kommer från samma universella frågor.

Det fanns en Prins i Norra Indien Jag kan inte exakta år men jag tror han levde på 1000 talet han strävade att se en helhet som skulle ta bort onödiga religösa dispyter.

Han gick så långt att han hittade fram till en enhetlig tro som inbegrep alla trosinriktningar.

Det var en tid i lugn och frid.
Sedan kom hans son till makten allt fadern byggt upp gick han raka motsatta hållet.
Så han kunde kontrollera all makt igen.

Samma förfarandet tog Judarna under Jesu tid.
De utarbetade nya regler för att bemöta sin särart till religion.

Jag såg någonstans en kommentar om Gehtto på denna Websida.

Anledning till Ghetto är att på sabbaten får inte en Jude gå mer än ett visst avstånd för att helga vilodagen om man gick längre bröt man mot sabbaten.

Det är därför alla Judar bor nära Synagogan, och då blir det ett Judiskt kvarter och det fick namnet Ghetto.

Vart vill jag komma med det. Jo tar vi oss tid att förstå varandras seder, traditioner och kultur, kan världen se betydligt finare ut.

Din andemening är jag inte emot, men att sabla ner en religiös yttring som nonsens, då gör jag ju bara ett nytt fel.

Mitt råd till dig Jemy M är läs noga Johannes kapitel 9 och 10.
Och om du har svårt att se på annat sätt än en farisé, så kan vi diskutera om Messias, Matreya eller alla andra andra religiösa förgrunds figurer är nödvändiga.

Mikael

Bloggregister

bloggping Bloggtoppen.se Photography Art Blogs - BlogCatalog Blog Directory Top Religion bloggar Blog Flux Directory Religion Blogglista.se Add to Technorati Favorites Reggad på Commo.se Filosofi/Religion
eXTReMe Tracker
Creeper

Bloggheader

Copyright, bild: Charlotte Thérèse

Senaste inlägg

Kristen webbring

  © Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP