måndag 26 januari 2009

SSPX - senaste nytt

Ville bara tipsa om de senaste kommentarerna i inlägget om SSPX och katolska kyrkan (scrolla ner till den längsta kommentaren mot slutet).

Det har nämligen hänt en del...

SSPX-biskoparna är sedan den 21 januari (ironiskt nog samma dag som Uppdrag granskning sändes), inte längre exkommunicerade. Det betyder inte att hela rörelsen som sådan nu är inlemmad i katolska kyrkan, men det är ett första steg på vägen.

Vilket förstås har väckt starka reaktioner runt om i världen. Det hänvisas inte minst i artiklar till biskop Williamsons uttalanden i programmet.

Man kan också ställa sig frågande till påvens oerhörda välvilja och omsorg om denna grupp - när samtidigt mer progressiva katoliker exkommuniceras närmast på löpande band.

***

Uppdatering: katolska kyrkan i Sverige redogör för nyheterna så här.

Och Dagen skriver så här, så här och så här.

Mina övriga blogginlägg om SSPX finns här.

10 kommentarer:

Z 26 januari 2009 12:41  

Vår kyrkoherde förklarade situationen under söndagens pålysningar: Vi får inte ta kommunion hos SSPX. Deras konsekrering blir inte av, enligt RKK. Men bannlysningen av biskopen Williamson är visst upphävd fr o m för ett par dagar sedan.

Man undrar om termerna bannlysning och exkommunicering betyder samma sak, eller olika saker.

Charlotte Therese 26 januari 2009 13:04  

Kolla uppdateringen från stiftet som jag nyss lade in i inlägget.

Det verkar inte stämma helt med vad din kyrkoherde sa.

Kommunionen ses som giltig - men man får inte ta emot den om man gör det som ett distanserande från påven. Man får dock ta emot den av pastorala skäl (om man har långt till en annan katolsk mässa, eller av vad man skulle kunna kalla nostalgiska skäl - att man är väldigt fäst vid förkonciliär liturgi.

Z 26 januari 2009 13:40  

Åhå

Simon 27 januari 2009 02:10  

"Man kan också ställa sig frågande till påvens oerhörda välvilja och omsorg om denna grupp - när samtidigt mer progressiva katoliker exkommuniceras närmast på löpande band."

Jag kan nog svara på den frågan. Det är olagligt att viga biskopar utan påvens medgivande. Det innebär automatisk exkommunicering, vilket också skedde med ärkebiskop Marcel Lefebvre och de präster han vigde till biskopar. Kyrkan känner dock att det finns möjlighet till försoning eftersom det är så lite som skiljer dem från Kyrkan. De som däremot "viger" kvinnor till präster och biskopar (som jag antar att du syftar på) blir exkommunicerade eftersom de missbrukar vigningens sakrament. Deras sakramentssyn är också således så långt ifrån Kyrkans att en försoning inte kan ses som realistisk.

Simon 27 januari 2009 02:13  

Som jag förstått saken så får man besöka SSPX:s mässor ifall man känner sig starkt hängiven till den gregorianska mässan och måste göra så för sin själs hälsa. När det gäller att ta emot kommunion gäller samma regler som med ortodoxa kyrkan, d.v.s bara ifall man inte har tillgång till kommunion hos en kyrka som är i full gemenskap med Rom. Däremot kan man inte ta emot avlösning från en SSPX präst eftersom han inte fått mandat från Kyrkan att lösa synder och därför inte kan göra det.

Simon 27 januari 2009 02:15  

Har man däremot tillgång till gregorianska mässor i den reguljära kyrkan i sin närhet ska man däremot inte gå på SSPX:s mässor.

Charlotte Therese 27 januari 2009 15:43  

Simon,

Visst är försoning möjlig även med dem - när Kyrkan inser sitt stora misstag...

Tack för övriga upplysningar!

Jonas 29 januari 2009 00:25  

Att gå i mässan hos SSPX ersätter inte att gå i mässan i katolska kyrkan, det vill säga går man dit istället för i katolska kyrkan på söndagen bryter man mot mässplikten.

Det är naturligtvis väldigt allvarligt att missbruka vigningens sakrament, men det är också allvarligt att förneka förintelsen och synda mot anden. Om nu den biskop som ångrar att han har vigt, i den mån man anser den giltig, kvinnor till präster, borde ju denne också få exkommuniceringen hävd. Beträffande Williamson borde han först omvänt sig bekänt sina synder och gjort botgöring innan exkommuniceringen hävdes, kan man tycka. Och att det är lite konstigt att häva en exkommunicering om man inte nu anser att man gjort fel eller iallafall varit för nitisk, eller att den exkommunicerade har ångrat sig.

Jonas 29 januari 2009 00:28  

Det här med att vara fäst vid förkonciliär liturgi och att det skulle vara ett skäl att bevista en SSPX mässa, det torde väl främst gälla äldre personer som är uppväxta med den gamla liturgin och inte yngre.

Charlotte Therese 29 januari 2009 10:45  

Problemet är väl att det snarare mest är unga konvertiter som fått en skev bild av det katolska via SSPX, som bevistar mässorna...

Bloggregister

bloggping Bloggtoppen.se Photography Art Blogs - BlogCatalog Blog Directory Top Religion bloggar Blog Flux Directory Religion Blogglista.se Add to Technorati Favorites Reggad på Commo.se Filosofi/Religion
eXTReMe Tracker
Creeper

Bloggheader

Copyright, bild: Charlotte Thérèse

Senaste inlägg

Kristen webbring

  © Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP