onsdag 11 maj 2011

Shamanens sång om en oundviklig människa

Fick via påskuppropet höra talas om en bok som jag nu har läst... Vill rekommendera den särskilt till alla som arbetar inom vården.

***


Shamanens sång om en oundviklig människa, av Jan Lidbeck (Arconia, 2011).

Titeln avslöjar inte på minsta sätt att detta är ”ett samhällsmedicinskt drama, en medicinsk thriller med satiriska inslag” med fokus på svensk sjukvård. Författaren är själv med dr och har arbetat som överläkare, specialiserad bl.a. på långvarig smärtproblematik. Boken kunde knappast ges ut mer lägligt än nu, i nära anslutning till påskuppropet mot utförsäkringarna.

Den tar upp ett närmast osynligt (bokstavligen!) kapitel i sjukförsäkringsdebatten, nämligen hur osynliga sjukdomar eller diffusa diagnoser ofta bemöts av vården och Försäkringskassan (det som inte syns i röntgen eller prover ”finns inte”, eller tillskrivs felaktigt psykiska orsaker), och hur det kan få fatala konsekvenser för patienterna. Det är inte alltid sjukdomen i sig som orsakar det största lidandet.

Handlingen utspelar sig dels i Skåne, dels i Afrika, huvudpersonerna är hjärtläkaren Martin Lehman, som har sökt sig till en u-landstjänst för att försöka finna en ny mening med tillvaron sedan hustrun har dött och sedan hans illusioner om vården har krossats, samt dottern Johanna som arbetar som specialistsjuksköterska tills hon är med om en bilolycka och drabbas av en svår whiplashskada. Det kunde lika gärna ha varit någon annan av de diagnoser som för tillfället inte riktigt tas på allvar, som fibromyalgi, ME/CFS, eller borrelia som blivit kronisk och då inte längre ges någon behandling i Sverige.

Skildringen av hur vården (inte) fungerar för en stor patientgrupp, och hur detta även påverkar läkare som månar om sina patienter, är skrämmande realistisk. Många förtvivlade sjuka kommer att känna igen sig i Johanna. Många frustrerade läkare kommer att känna igen sig i Martin. De tre frontfigurerna bland de övriga läkarna i boken är karikatyrer, som tyvärr också har sina motsvarigheter i verkligheten. Dokument och artiklar som återges är fiktivt autentiska. Det pågår ett tyst krig mellan de parter som borde samverka, politiskt införda regelverk får tragiska konsekvenser, byråkratin skövlar människoliv. Hade det hela inte stundtals lättats upp av träffsäker humor så hade det varit en mycket tung läsning.

Parallellhandlingen i Afrika utgör en kontrast. Med små resurser lyckas man rädda liv. Martins insatser räddar det svårt sjuka barnbarnet till en shaman. Det leder till en vänskap, och till oanade kusliga följdverkningar även på svensk mark. Det leder till reflektioner över vad som är moraliskt rätt. Det leder till ett andligt sökande. Martins dagboksanteckningar, som återges skrivna för hand, öppnar stundtals upp svindlande existentiella perspektiv i brytpunkten mellan tro och vetenskap.

Jag hoppas att boken kommer att väcka den sakfrågedebatt den förtjänar. Vågar man också hoppas att den kan bidra till att åstadkomma en systemförändring?

Läs mer om boken och beställ den här.

Read more...

Bloggregister

bloggping Bloggtoppen.se Photography Art Blogs - BlogCatalog Blog Directory Top Religion bloggar Blog Flux Directory Religion Blogglista.se Add to Technorati Favorites Reggad på Commo.se Filosofi/Religion
eXTReMe Tracker
Creeper

Bloggheader

Copyright, bild: Charlotte Thérèse

Senaste inlägg

Kristen webbring

  © Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP