onsdag 28 januari 2009

Kirill blev vald till ny patriark!


Mitt bland den senaste tidens (numera) inomkatolska stormiga händelser, kom den goda nyheten från öst!

Kirill var min favorit inför det ryska patriarkvalet - och han var också förhandstippad som vinnare av en del. Fast det verkade för bra för att vara sant - så jag inväntade resultatet....

Valprocessen är förresten intressant. Även lekfolk har inflytande över den (fast tyvärr inte de som inte hör till de mest betydande).

"About 700 priests, monks and powerful laypeople gathered for the vote in Moscow's Christ the Savior Cathedral".

***

"Breaking News -- Kirill Elected New Russian Orthodox Patriarch

The bishops of the Russian Orthodox Church this evening in Moscow elected Metropolitan Kirill of Smolensk and Kaliningrad, 62, to succeed the late Patriarch Alexi II as the head of the Russian Orthodox Church.

The new Patriarch's challenge: to deepen the Church's influence inside Russia, and to widen its presence outside Russia.

Kirill will "certainly" invite Pope Benedict XVI to visit Russia, and increase collaboration with the Roman Catholic Church worldwide, Orthodox sources say.

His election thus opens new perspectives for closer relations between Orthodoxy and Catholicism, the "two lungs," East and West, of a Christianity divided since the Great Schism of 1054.

His election also opens a new era in the post-Soviet period of the Russian nation, its internal life and its relations to the West and the entire world."

Läs mer här.

***

Själv kommenterar han det hela så här:

"It is with humility and full understanding of my responsibility that I accept the divine choice through which I am being handed the mission to serve as patriarch," Kirill said after the results of a secret vote were announced. "At the center of this mission is the cross of Christ."

Här hittar du mer.

6 kommentarer:

David Heith-Stade 28 januari 2009 11:35  

Det är stiftsråden som väljer representanter från lekfolket till Ryska ortodoxa kyrkomötet. Som representant från Moskvapatriarkatets församlingar i Sverige deltog kvinnan som är kantor i hl. Sergejs församling i Stockholm.

Ryska ortodoxa kyrkans lokala kyrkomöte (som bl.a. är ansvarig för att välja patriark) behandlas i kap. II av Ryska Ortodoxa kyrkans statuter:
http://russianchurchusa.org/index.php3?mode=1318&id=2109&ln=en#II.%20The%20Local%20Council

Dock så är det knappast troligt att Kirill skulle bjuda in påven inom den närmaste framtiden, eftersom han i åtskilliga intervjuer under sista tiden påpekat att inget har ändrats i sakfrågan rörande den kyrkopolitiska problematiken kring ett påvebesök. Även analysen från Reuters.com påpekar att det vore omöjligt för Kirill att inleda sitt patriarkat med ett påvebesök.

Charlotte Therese 28 januari 2009 11:49  

Fast inget hindrar väl att han åker till Rom (igen) - på omvänd inbjudan? Kanske lättare första officiellt steg än att som ny patriark bjuda in påven.

Har kyrkan varit splittrad så länge så kan det förstås inte lösas imorgon...

Men jag har hopp om ett stort närmande, om inte en fullständig återförening under Kirills patriarkat.

David Heith-Stade 28 januari 2009 14:10  

Patriark Kirill kommer antagligen att i framtiden tillåta ett påvebesök i Ryssland, men det kommer nog att dröja några år innan det är lämpligt med tanke på det inomkyrkliga läget i Ryssland (att vara patriark av Moskva torde vara ett av världens mest otacksamma jobb, eftersom det enda man är sysselsatt med är att försöka gå en balansgång mellan stat och kyrka medan man samtidigt desperat försöker hindra nya schismer och samtidigt tävla med Konstantinopel om ledarrollen inom den ortodoxa kristenheten)...

Rörande upptagning (s.k. "återförening") av Romersk-katolska kyrkan i Ortodoxa kyrkan, så är ju det enda som krävs att ni stryker Filioque ur trosbekännelsen, tar avstånd från påvlig ofelbarhet, påvlig universell jurisdiktion, avlat och skärselden, sedan kan man börja tala om att återföra Rompatriarkatet till Ortodoxa kyrkans gemenskap...

Charlotte Therese 28 januari 2009 16:21  

Det lät ju som en tragisk rysk situation.

Det är ju inte vad sant ledarskap borde gå ut på. Men Kirill verkar vara rätt person för att vända prioriteringarna rätt.

Vi får väl se vad han tar sig för...

Du vet säkert att katolska kyrkan har en mycket annorlunda syn på vilka det är som borde komma tillbaka till den enhet de lämnat för att istället starta egna stridande lokalkyrkor... ;-)

Skämt åsido - får den helige Ande leda enheten så går det nog riktigt bra att komma överens om detaljer. Har själv inga svårigheter att skriva under på ditt förslag till eftergifter - men nu är jag ju inte påve, så det spelar ingen roll vad jag tycker i fråga om det...

Och ni får också lov att ta itu med sånt som hindrar enheten - den inomortodoxa splittringen först och främst.

Och så vore det inte fel att försöka minska lokalpatriotismen hos de olika grupperna, och samtidigt öppna kyrkorna för andra intresserade, genom att införa liturgi på folkspråket som regel (med undantag ibland), i respektive land.

Redan de sakerna skulle underlätta det hela enormt.

Katolik i Sverige 3 februari 2009 18:44  

Ja, Charlotte har rätt - det är en smula förmätet att tro att katolska kyrkan skulle ändra sin tro och lära för att tillgodose ett lokalt utbrytarsamfund i Ryssland=). Enhet är viktigt men jag tror att alla vi katoliker är överens om att den inte kan uppnås genom att göra våld på kyrkans sanna lära, såsom David Heath-Stade föreslår.

"Rörande upptagning (s.k. "återförening") av Romersk-katolska kyrkan i Ortodoxa kyrkan..." är ett sorgligt sätt att försöka få ortodoxa kyrkan att framstå som ursprunglig. Men David vet förstås innerst inne att det är precis tvärtom - att det är ortodoxa kyrkan som möjligen kan upptas i den ursprungliga kyrkan i framtiden, om den åter inriktar sig på att följa den sanna läran.

Charlotte Therese 3 februari 2009 18:56  

Katolik i Sverige,

Jag hoppas att det framgick att min kommentar var skriven med en stor glimt i ögat.

Tror att båda våra kyrkodelar kommer att behöva svälja varsin dos stolthet för att nå en förnyad enhet.

Sånt vi katoliker har beslutat om själva kan ortodoxerna inte behöva acceptera rakt av, utan samtal måste föras om det.

Inget hindrar att man för att kunna enas beslutar om att minska ner på antalet definitioner. Sanningen förändras ju inte för det.

Och det kanske vore värt det?

Det tycker i alla fall jag.

Kyrkan är en - och det borde synas.

Bloggregister

bloggping Bloggtoppen.se Photography Art Blogs - BlogCatalog Blog Directory Top Religion bloggar Blog Flux Directory Religion Blogglista.se Add to Technorati Favorites Reggad på Commo.se Filosofi/Religion
eXTReMe Tracker
Creeper

Bloggheader

Copyright, bild: Charlotte Thérèse

Senaste inlägg

Kristen webbring

  © Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP