måndag 27 september 2010

Fler och fler katolska kvinnor prästvigs

"Alta Jacko is the mother of eight children. She is also an ordained priest in the Roman Catholic Church. Jacko, 81, who earned her master's degree in pastoral studies from Loyola University, a Jesuit Catholic school, says that being a priest is what she was called to do."

Läs hela artikeln här.

Särskilt intressant är hur hennes manliga vän och kollega agerar för att hjälpa henne, trots att han själv är tveksam:

"I feel compelled to help, out of respect and love. If God called me, why wouldn't God call a woman?"

"Jacko adds, "There are a lot of Catholic priests who are helping the women priests. You'd be surprised."

Read more...

torsdag 16 september 2010

Varför ska sjuka finansiera det nya skatteparadiset Sverige?

Finns det verkligen någon som på fullt allvar tror att människor väljer att vara sjuka om de istället kan vara friska? Eller att de som är friska väljer arbetslöshet och isolering om det finns arbete att få?

Det är en skrämmande människosyn som ligger bakom den pågående politiken.

En individualisering och privatisering på bekostnad av det gemensamma bästa.

Den som är sjuk blir inte friskare av att bli av med sin inkomst. Och en försäkring är och förblir en försäkring som den som uppfyller villkoren, i detta fall genom att vara sjuk, har rätt till. Det är fel att, som allianspolitikerna gör, tala om bidrag i det sammanhanget.

Och det är inte sant att det erbjuds någon rehabilitering annat än till de friskaste av de sjuka. De flesta lämnas fortfarande åt sitt öde, sysselsätts en liten tid för att försköna statistiken, och hamnar sedan mellan arbetsförmedlingens och försäkringskassans stolar, eller tvingas till sociala myndigheter. Och de som inte orkar med eländet längre väljer en annan väg.

Politikerna verkar kallt räkna med att det ”måste” vara så. En del, ja, ganska många (det handlar om tiotusentals), måste offras för att ett fåtal miljonärer och miljardärer ska få det ännu mycket bättre, och för att de som är friska och arbetar ska kunna få en liten jobbskattemorot som gör att de även i fortsättningen subventionerar segregationspolitiken. Det har förstås lindats in i finare ord, men kontentan tycks vara den.

Jag undrar vilka det är som är bidragsberoende. De som har delat på de 100 miljarderna som var öronmärkta för de sjuka - och kommer från en försäkringskassa som gick med vinst - vill de inte ha mer och mer hela tiden? Kommer de inte att behöva mer rentav, för att ha råd med sina privata sjukförsäkringar och sin gräddfilssjukvård där bara den som kan betala riktigt mycket får god vård snabbt?
Sockertoppsgräddan har verkligen ordnat det väl för sig, de har fått ett eget litet skatteparadis i den allmänna välfärdsmisären Sverige.

Men vanligt folk får nu vänta upp till ett halvår på vård om de inte har en remiss, och besked från försäkringskassan, som enligt uppgift ska komma inom 30 dagar, kan dröja lika länge. Bara ett fåtal svårt sjuka får permanent sjukersättning beviljad. Fler sjuka får rätt till ny sjukpenning, men långt ifrån alla som med stora högar av läkarintyg söker det. Ska det sen överklagas kan åren gå innan det är klart. År utan inkomst. Den som har blivit av med sin SGI kan inte ens komma tillbaka in i systemet.

Media svämmar över av skräckhistorier ur verkligheten. Det är inte bara några få undantagsfall det handlar om. Media svämmar också över av tröttsamma lögner från ansvariga ministrar som påstår sig ha förbättrat situationen. När sanningen är att sjuka aldrig har haft det så illa som nu.

Vinner alliansen valet så kommer utrensningen av de svagaste i samhället att fortsätta i rask takt. Vinner de rödgröna så blir det marginellt bättre efter en längre tid.

Men det som skulle behövas är en snabb och rejäl reform. Som inget parti dessvärre tycks vara intresserat av att genomföra...

Read more...

onsdag 15 september 2010

Om alliansens fantastiska reform

"Jag har gråtit. Ja, jag har bölat som ett barn. Jag har traskat varv efter varv runt lägenheten som en rastlös hund. För det finns ingenting annat att göra. Det svek som Alliansen visat de allra svagaste lämnar mig alldeles uppgiven och oförstående.

Idag sa man till min mamma att hon har fyra månader på sig att sälja sin lägenhet. Nu ska jag berätta om de senaste fem åren av hennes liv."

LÄS om det!

Och rösta sedan bort de politiker som tycker att det är så här som sjuka människor ska behandlas! Det rör sig tyvärr inte om ett enstaka undantag, utan är helt enligt de nya sjukreglerna. Som alliansen inte tänker ändra eftersom de är väldigt nöjda med den här reformen.

Read more...

Intressant brev till politikerna

"Vi vet inte vad vi ska rösta på för vi vill se:

  • ett samhälle som styrs av våra folkvalda representanter, inte av anonyma företagsledningar med vinstmaximering som främsta mål.
  • att människors frihet och rättigheter, över hela jorden, ska sättas i främsta rummet, inte företagsledningars och aktieägares kortsiktiga krav på maximal utdelning.
  • ett samhälle som alltid sätter människan – individen - främst, som ser myndigheter som ett redskap för oss medborgare att skapa en bättre värld för alla.
  • ledare som tror på rättvisa för alla, som själva lever efter samma regler som de ålägger andra att följa.
  • att representanter och ledare ska ta ansvar för sju generationer framåt. Varken mer eller mindre. Vi kan inte förstå hur det kan göras genom en ökad produktion och konsumtion."
Läs hela brevet här.

Read more...

tisdag 14 september 2010

Lästips inför valet

Pressmeddelande: "Kristdemokraternas väljare grundluras" http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/resurs/pressrelease/view/kristdemokraternas-vaeljare-grundluras-469313 "Kristdemokraterna har efter de senaste fyra åren visat att de driver en människofientlig politik som inte överensstämmer med det kristna budskapet. Svårt sjuka har kastats ut från sjukförsäkringen, personer med arbetsförmågenedsättningar har fått gå från sin anpassade deltidsarbeten och klyftorna i samhället har ökat markant. Många sjuka och utsatta tvingas idag vända sig till kyrkan för stöd och mat och Sverige har också fått en stor ökning av hemlösa. Bland Diakoner pratas det om "Det nya fattigsverige"."

Debatt i Aftonbladet: "Kristna, byt block!" http://www.aftonbladet.se/debatt/article7776405.ab "Kyrkobesökare röstar traditionellt borgerligt – nu vädjar kristna debattörer sina medtroende att byta sida: ”Alliansen har försämrat för de utsatta.” "Vi uppmanar därför alla kristna som traditionellt röstat borgerligt, eller som lutar åt att göra det i år: Tänk efter och pröva i ditt hjärta – är stöd till denna politik förenligt med att bejaka Jesus som sin mästare och vilja följa honom?"

Pressmeddelande: "KD kommer inte få syndernas förlåtelse av oss" http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/per-kvist-associates/pressrelease/view/kd-kommer-inte-faa-syndernas-foerlaatelse-av-oss-456512 "Vi har alltid lärt oss att Jesus står på de godas sida, så han kan knappast vara särskilt glad när det är så illa att folk tar sina liv på grund av en gigantisk utsortering! Kom nu inte och säg att det inte sker för det har vi själva erfarenhet av, förutom alla reportage i media. Och inga av varningarna vad reformen skulle leda till togs på allvar. I dag sker det man försökte påtala för regeringen innan reformen röstades igenom, trots detta görs inget för att ändra besluten"

Diakoner: "Vi kan inte längre tiga om det nya Fattigsverige" http://svt.se/2.35188/1.1720576/ "Sociala myndigheter skickar unga, fattiga föräldrar till kyrkan för att de ska få mat och blöjor. Socialtjänsten slarvar så att hyresgäster blir vräkta.
Diakoner vid Hässelby församling vittnar om en ny grupp unga vuxna i fattigdom, och menar att det handlar om ett politiskt systemfel"
Kristen och politiskt högerinriktad - hur går det ihop? http://katolskakyrkan.blogspot.com/2010/07/kristen-och-politiskt-hogerinriktad-hur.html "Hur kan man som kristen rösta på partier som förbättrar för de friska och starka, men försämrar för de sjuka och svaga, som tar från de fattigaste och ger till de rikaste?"

"Tydligt samband mellan de nya sjukreglerna och socialbidragen" http://www.utredarna.nu/kjellrautio/2010/09/08/tydligt-samband-mellan-de-nya-sjukreglerna-och-socialbidragen/ "Nästan 70 procent av de tillfrågade kommunerna uppgav att de fått fler socialbidragstagare på grund av de nya sjukreglerna. Dessutom uppgav 75 procent av kommunerna att socialbidragskostnanderna ökat på grund av de nya reglerna i arbetslöhetsförsäkringen"

"Kyrkans diakoner i uppror" http://www.socialpolitik.com/kyrkans-diakoner-i-uppror/ "Sjuka drivs ut i arbetslöshet. Barn växer upp i fattigdom. Diakoner samlas nu i upprop till regeringen: Vi kan inte vara tysta när man sparkar på dem som redan ligger"

"Diakoner protesterar mot hårdare sjukregler" http://www.dn.se/insidan/insidannotiser/diakoner-protesterar-mot-hardare-sjukregler-1.942375 ”Vi som diakoner ifrågasätter regeringens mål med sjukförsäkringsreformen om att minska antalet sjukskrivna i riket med 60 000 personer, när dess konsekvenser blir att slå på den som redan ligger. Det är högst orättfärdigt!”, skriver diakonerna i uppropet.

"Diakon varnar för ett nytt klassamhälle" http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=196245 - "Jag hoppas att frågan blir så brännande att regeringen måste backa.Det säger Marie Larsson, diakon i Visby domkyrkoförsamling, angående de nya reglerna för sjukskrivna som regeringen beslutar om i morgon. Till henne vänder det sig fler än någonsin med behov av hjälp med ekonomin."

"Tvingas till kyrkan för att få mat tack vare alliansen i det nya fattig Sverige" http://claeskrantz.se/arkivet/4436 "Det är värt att påpekas att det är alliansen som är ansvarig för a-kassans villkor och utformning. Det är alliansens som är ansvarig för försäkringskassans organisation och utformning. Det är den moderatledda alliansen som bestämt att det ska vara svårare för folk att ‘leva på bidrag’"

"Många vänder sig till kyrkan" http://svt.se/2.33782/1.1823151/manga_vander_sig_till_kyrkan?lid=senasteNytt_363929&lpos=rubrik_1823151 "Under året har vi hört mycket om finanskrisen och om människor som varslats från sina jobb. Nu kommer effekterna hos myndigheter som försäkringskassan och socialtjänsten. Fler söker hjälp och handläggningstiderna ökar. Resultat för dem som inte har några ekonomiska marginaler blir direkt och de hamnar snabbt i ett utsatt läge"

"Ny stor grupp ber kyrkan om ekonomisk hjälp" http://www.sydostran.se/index.84368---1.html "Arbetslösa, sjuka, barnfamiljer, folkpensionärer i akut behov av tandvård... Dagligen möter diakonerna i Svenska kyrkan i Blekinge människor som behöver ekonomisk hjälp till det allra nödvändigaste"

Read more...

måndag 13 september 2010

Varför lurar kristdemokraterna väljarna?

"Kristdemokraterna har efter de senaste fyra åren visat att de driver en människofientlig politik som inte överensstämmer med det kristna budskapet. Svårt sjuka har kastats ut från sjukförsäkringen, personer med arbetsförmågenedsättningar har fått gå från sin anpassade deltidsarbeten och klyftorna i samhället har ökat markant. Många sjuka och utsatta tvingas idag vända sig till kyrkan för stöd och mat och Sverige har också fått en stor ökning av hemlösa. Bland Diakoner pratas det om "Det nya fattigsverige"."

/.../

Vi vill rekommendera alla att läsa debatten "Kristen och politiskt högerinriktad - hur går det ihop". I debatten kan vi läsa: "Men då undrar jag: hur kan ni som kallar er kristna vara positiva till en politik som öppet går ut på att ta från de mest utsatta: sjuka och arbetslösa, och ge till de friska och rika? Kan ni föreställa er att Jesus skulle vara positiv till det? Är det verkligen evangeliets budskap?"

Läs också debatten "Vi kan inte längre tiga om det nya Fattigsverige" av diakonen Karin Österby.
http://svt.se/2.35188/1.1720576/

Här finns hela artikeln.

Uppdatering:

Som av ett gudomligt ingripande skriver några kristna debattörer samtidigt det här.

VAKNA UPP NU OCH SE VAD SOM PÅGÅR, ALLA KRISTNA!!!!

Read more...

onsdag 8 september 2010

Har Du fått nog av nedskärningarna i vår gemensamma välfärd?

Kom då till en välfärdsmanifestation, den 18 september, på Mynttorget i Stockholm, klockan 12–15.

Där kommer Margareta Winberg (S), Johan Ehrenberg (ETC), Stig-Björn Ljunggren, Jenny Fjell (RESURS), Therese Rajaniemi, Linnea (FI), Lars Sjöblom, med flera, att närvara för att försvara vår VÄLFÄRD.

Men, vi behöver också Din röst och närvaro! Det är viktigt att vi blir så många som möjligt. Så, kom du med!

Som medborgare och aktiva i ideella nätverk ser vi dagligen de tragiska konsekvenserna av en cynisk och iskall politik:

* Sjuka som kränks och förnedras av försäkringskassa och politiker. Som blir ställda utanför försäkringssystemen och utan reell möjlighet att försörja sig. Som tvingas söka jobb eller delta i oavlönad praktik fast de inte orkar.
* Arbetslösa som tvingas arbeta gratis i JUG / FAS 3.
* Unga som aldrig får möjlighet att ens komma i närheten av anställning, sociala trygghetssystem eller egen bostad.
* Hemlösa som förvägras stöd och vård och en rimlig möjlighet att hitta tillbaka till jobb och bostad.
* Barn som till följd av föräldrars utsatthet tvingas växa upp i fattigdom.

Det räcker nu!!

Ska vi fortsätta att klaga och titta på utan att göra något? Klyftorna växer! Dags att visa RÄTTVISA, HUMANISM och EMPATI!

Nu höjer vi rösten och kräver respekt för sjuka och utsattas rätt i samhället!!!

Arrangör: Välfärdsmanifest 2010 (Paraply för flera medverkande nätverk bl.a. RESURS, Sociala medborgargardet, m.fl.)

Stoppa alliansens iskalla politik! Rösta för ett varmare Sverige!!

Read more...

tisdag 7 september 2010

Frågor till statsministern

Jag läste just ett öppet brev till Fredrik Reinfeldt som innehåller många av de frågor jag själv har efter att ha satt mig in i sjukförsäkringsreformen och dess förödande konsekvenser på individnivå.

"Nätverket Resurs (Respekt för Sjuka och Utsattas Rätt i Samhället) har dagligen kontakt med långvarigt sjuka som kämpar för att överleva då deras sjukersättning eller sjukpenning upphör då de blivit ”friskförkarade” eller ”omförsäkrade” efter alliansens omdaning av sjukförsäkringssystemet.

Under två års tid har vi i Nätverket Resurs försökt påtala några av de skrämmande konsekvenserna av utförsäkringarna. Vi ser att många av de sjukas försämras kraftigt i samband med hot om utförsäkring med tillkomst av ångest, depressioner, förvärrade symtom och till och med självmord. När självmord nämns i media uppges de gärna vara enskilda tragiska fall. I stark kontrast med denna uppfattning antyder vår eget material att 4,8% gjort självmordsförsök i samband med utförsäkringen från sjukförsäkringen. En handfull av dessa har vi lyckats rädda till livet genom kontakter med polis, sjukvård och jurister.

Att utifrån denna dramatiska vardag bemötas med lögner, myter och vinklad statistik tär på krafterna. Vi skulle därför vilja be statsministern om ett ärligt och eftertänksamt svar på våra frågor.

Med tanke på att statsministern uppgivit att han är mycket nöjd med förändringen i sjukförsäkringen och att denna utan tvivel är alliansregeringens mest omfattande reform under den gångna mandatperioden förväntar vi oss som ett kortfattad, snabbt och öppet svar."

Läs hela brevet och frågorna här.

Hoppas att han svarar!

Read more...

torsdag 2 september 2010

Inlägg hos Brännbergs Blandningar

Conny Brännberg står för en typisk kd-filtrerad verklighet i sitt inlägg om arbetslinjen.

Så här svarade jag honom där:

"Med alliansens politik tvingas även svårt sjuka till arbete, och kan de inte arbeta lämnas de helt
åt sitt öde eftersom både försäkringskassa och sociala myndigheter allt oftare nekar till hjälp.

På vilket sätt är det en mänsklig politik?

Er reform är något av det mest inhumana som har skett i Sverige under de senaste tusen åren eller så.

Lyssna till vad de sjuka faktiskt säger, ni har inte frågat dem om de vill bli utförsäkrade, förlora inkomsten och hamna helt utanför samhället, i värsta fall bli vräkta, bo på gatan... Många utförsäkrade riskerar att frysa ihjäl nu i vinter.

Vem blir friskare av att bli utfattig?

Och du, sjukförsäkringen har aldrig varit ett bidrag, utan just en försäkring som alla har varit med och betalat. Just för att inte riskera att hamna i den situation ni har placerat dem i nu.

Sjukförsäkringen gick med vinst. Varför monterade ni ner välfärdssystemet och kastade ut sjuka i ingenmansland, utanför den fina statistiken, där man bara syns om man har arbete eller är i åtgärder eller får pengar nånstans ifrån?

Har ni som kallar er kristna inget samvete?"


http://katolskakyrkan.blogspot.com/2010/08/vilket-sverige-vill-vi-ha.html

http://katolskakyrkan.blogspot.com/2010/08/behovs-det-ett-kristet-vansterparti.html

http://katolskakyrkan.blogspot.com/2010/07/kristen-och-politiskt-hogerinriktad-hur.html

https://docs.google.com/Doc?docid=0ATrBafj6kOlaZGdobXNwNnFfMTl4Zm5tY2hq&hl=sv

http://resurs.ning.com/

Read more...

Bloggregister

bloggping Bloggtoppen.se Photography Art Blogs - BlogCatalog Blog Directory Top Religion bloggar Blog Flux Directory Religion Blogglista.se Add to Technorati Favorites Reggad på Commo.se Filosofi/Religion
eXTReMe Tracker
Creeper

Bloggheader

Copyright, bild: Charlotte Thérèse

Senaste inlägg

Kristen webbring

  © Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP