fredag 2 januari 2009

10 tumregler för god ekumenik


Följande inlägg är ett led i det ekumeniska kors-tåget som fortsätter rulla på så länge det behövs.

Hoppas att just DU vill hoppa på! Inspiration hittar du via länken ovan. Där kan du också kontinuerligt följa vad andra hittar på i kors-tågets anda.

Väntar för tillfället på första gästinlägget, som är skrivet av biskop Anders Arborelius (och kommer att publiceras på två ställen samtidigt)...

Det nedanstående är saxat från en sida på SKR. Läs gärna hela sidan med alla tumregler här. Och än viktigare: lev efter dessa regler så gott du kan....!

Särskilt aktuellt i bloggosfären är punkt 9!

***

"Att leva som kristen är att leva befriad. Ändå reser vi murar, misstänkliggör och skyggar för varandra - också kristna syskon emellan.

Gud kallar oss att bryta upp från dessa mönster - göra upp med vår rädsla och se på varandra med kärlekens ögon. Att se till det som förenar och tillsammans bygga en bättre värld. Ett sätt att göra detta är att främja god ekumenik."

1 Bygg på gemensam tro

Ekumeniken utgår från vår gemensamma tro på Herren Jesus Kristus som Gud och Frälsare. Tillsammans ärar vi en enda Gud, Fader, Son och helig Ande.

2 Visa ömsesidig respekt

Ekumenik förutsätter ömsesidig respekt för varandra som kristna kyrkor och samfund - att vi respekterar varandras rätt till skillnader i tro, lära och liv. Samarbetet förutsätter däremot inte att vi omfattar allt i varandras traditioner.

/.../

7 Samarbeta lokalt

För de flesta är lokalförsamlingarnas samarbete det tydligaste uttrycket för strävan mot en fördjupad och synlig kristen enhet. I den lokala ekumeniken vill vi främja enhet och gemenskap mellan kristna på samma ort.När vi lär känna varandra, erkänner varandra och bekänner vår tro tillsammans kan vi finna vägen till ett gemensamt och trovärdigt kristet vittnesbörd för att världen skall tro. Ekumeniskt samarbete är mer än gästfrihet och hjälpsamhet. Vår gemenskap måste innebära ömsesidigt stöd i med- och motgång.

8 Säg ja till evangelisation - nej till proselytism

Mission och evangelisation hör till kyrkans väsen och uppgift. Varje församling och enskild kristen är utsänd att dela med sig av sin tro. Evangelisationens syfte är att förkunna frälsningen genom Jesus Kristus. Den får inte orsaka att banden till individens egen kyrka eller samfund försvagas eller bryts. På detta sätt vill vi göra åtskillnad mellan evangelisation och proselytism, dvs. sådan aktiv strävan som innebär att förmå medlemmar, grupper eller församlingar inom ett kristet samfund att övergå till vårt eget samfund.

9 Sprid rätt information

Vi respekterar varje kyrkas och samfunds rätt till egen självförståelse och identitet. Därför förbinder vi oss att ge sanningsenlig information om varandra. Vi tar avstånd från varje form av förkunnelse och information som framhäver och idealiserar den egna kyrkan eller samfundet genom att ge en negativ bild av den andra.

8 kommentarer:

Johanna G 2 januari 2009 14:33  

Personligen tycker jag dock att punkt fyra bättre sammanfattar vad hela detta kors-tåg går ut på.

4 Var villig att förstå
I vår strävan efter en djupgående enhet i tro och lära vill vi ständigt försöka förstå varandra bättre. Våra samtal och dialoger präglas av ömsesidighet - genom dem lär vi oss också mer om vår egen tradition. Där möts vi som likvärdiga parter. I frågor där vi är oeniga försöker vi i bön och samtal förstå varandras ståndpunkter och tolkningar av Guds Ord.


Punkt tre är också rätt bra för den delen...

3 Visa tillit och öppenhet
Eftersom ekumenikens mål är Kristi kyrkas enhet utgår vi ifrån det som förenar oss - utan att blunda för saker som ännu skiljer oss åt. I en anda av ekumenisk öppenhet vill vi visa lyhördhet för grupper som söker nya uttryck för kristen tro.


Dvs, var villig lyssna och försöka förstå den andre och visa tillit till att Guds Ande leder oss alla.

Charlotte Therese 2 januari 2009 14:39  

Ja, alla punkter är ju bra - men de har sannolikt copyright på dem, så jag kunde bara citera ett litet urval.

4:an passar absolut in på kors-tåget - eller bloggsamtalen rent generellt.

Men anledningen till starten av kors-tåget var mycket punkt 9 - och 8 - då en del menar att ekumenik är lika med (inte minst katolsk) proselytism.

Tycker att punkt 3 är mer specifik för SKR's arbete (lyhördhet för grupper).

Johanna G 2 januari 2009 14:52  

Ahh, det kan ju vara känsligt. Tänkte jag inte på. Sorry! Hoppas du inte råkar ut för några problem utifrån detta!

Fast jag tycker då att man kan läsa punkt tre utifrån både grupp- och individperspektiv utan problem. Att visa tillit till den enskilde kristne och hans/hennes upplevelser och förståelse av tron, måste väl vara minst lika viktigt som att visa tillit till en hel grupp och deras kollektiva förståelse för och upplevelse av tron. Eller...?

Charlotte Therese 2 januari 2009 15:02  

Så länge det bara är utdrag ur texter så brukar det vara helt ok.

Jo visst är det viktigt med både individer och grupper. (De senare består ju av idel förstnämnda.)

Tyckte bara att det lät så specifikt - som att de tänkte på vissa grupper när de skrev det där. Vilka är dock svårt att gissa.

Johan Stenberg 3 januari 2009 10:18  

Ulf Ekman har 10 delvis andra punkter för ekumenik idag.

Charlotte Therese 3 januari 2009 10:31  

Tack för info Johan!

Det var ju ett lustigt sammanträffande!

Anonym 16 maj 2009 19:48  

Det enda problemet jag har med ekumeniken är nog att det finns människor som har så väldigt svårt att förstå det här med kommunionen. Som det står i tumreglerna handlar det ju om ömsesidig respekt - så varför har många ickekatoliker så otroligt svårt att förstå och respektera att vår syn på kommunionen - och den apostoliska successionen - gör att vi inte kan dela den?

Katolik

Charlotte Therese 16 maj 2009 22:57  

Katolik,

Mest intressant tycker jag nog vore att höra vad Jesus har att säga om kommunionen - om han verkligen menade att den skulle vara splittrad. Det är ju hans måltid - inte vår egendom.

Om det inte var tänkt att den skulle användas som ett splittringens vapen så tycker jag att det är vår skyldighet att göra något åt den nuvarande situationen.

Och då kanske samtliga inblandade får lov att rucka lite på sina taggtrådsstängsel för att vi ska kunna röra oss ur fläcken och komma närmare varann.

Men det är kanske lättare att pressa in öknens samtliga kameler genom ett nålsöga än att få kristna att dela samma bord?

Bloggregister

bloggping Bloggtoppen.se Photography Art Blogs - BlogCatalog Blog Directory Top Religion bloggar Blog Flux Directory Religion Blogglista.se Add to Technorati Favorites Reggad på Commo.se Filosofi/Religion
eXTReMe Tracker
Creeper

Bloggheader

Copyright, bild: Charlotte Thérèse

Senaste inlägg

Kristen webbring

  © Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP