fredag 9 januari 2009

Biskop Anders Arborelius gästbloggar - om kristen enhet


Jag säger stort tack till biskop Anders för den första gästbloggen med anledning av det ekumeniska kors-tåget!

Läs texten flera gånger - låt orden sjunka in! Lev dem!

Vill även påminna om den kristna enhetsveckan, 18-25:e januari! Det är en särskilt bra tid att göra något i kors-tågets anda - lokalt såväl som i bloggosfären! Det kan vara något så enkelt som att samlas och be...

***

Att be tillsammans


Genom det dop som alla kristna har gemensamt har vi blivit bedjare. Vi är ett Guds tempel där Anden bor och ropar med outsägliga suckar. Bönen binder oss samman med varandra. Som döpta ber vi aldrig på egen hand. Vi ber alltid tillsammans med alla andra som också har blivit ett Andens tempel.

Inifrån drivs vi vidare på enhetens och kärlekens väg. När vi låter bönens levande vatten flöda inom oss, känner vi igen oss i våra trossyskons sätt att be och fira gudstjänst.

Bön skapar gemenskap. Bön ger hopp om mer enhet. Bön river ner murar. Bön tar ut den fulla enheten i förskott.


+Anders Arborelius ocd


***

(Texten är ursprungligen skriven för SKR's hemsida, där den inte verkar ha dykt upp än, men fick alltså komma till dubbel användning i detta sammanhang!)

7 kommentarer:

Anonym 10 januari 2009 12:41  

Jag gillar den bönen. Tack

sr. Carina 10 januari 2009 15:47  

Jag måste med skammens rodnad på mina kinder erkänna att jag inte riktigt förstått hur jag skall göra för att delta i det ekumeniska korståget. Jo, själva reglerna - t.ex. att inte skriva ner andra samfund, utan visa förståelse och intresse m.m. Men i övrigt? Skall jag "ta" kors-bilden och lägga på min hemsida? Skall jag länka hit eller någon annanstans? Vore jättetacksam för ett svar, för jag vill verkligen vara med!

Å, nu kom jag på en fråga till... är detta till för enbart privata hemsidor, eller kan även samfunds-sajter vara med? Ifall man får godkänt från samfundet självt, alltså...

Charlotte Therese 10 januari 2009 16:24  

Sleepaz,

Ja, låt oss be....!

Sr. Carina,

Det går nog bra att du kopierar in bilden i samband med att du skriver om kors-tåget - det binder samman inläggen tvärs över alla bloggar och hemsidor som vill delta (har inte fått svar än från församlingen som har bilden på sin hemsida, så det kommer nog inget sådant - men jag antar hur som helst att det går bra att vi använder bilden).

Kors-tåget är inte begränsat till individer och deras bloggar/hemsidor - så kyrkor och samfund får gärna delta officiellt om de vill också.

Hosanna 11 januari 2009 19:58  

Tack Gode Gud för Anders Arborelius. För oss som lever kvar i SvK, rotlösa och biskopslösa, känns det som ett stilla vårregn att få läsa Biskop Arborelius ord.

Mikael 12 januari 2009 02:02  

Hej Charlotte Therese!

Jag har läst de tio Tumreglerna för god ekumenik.

Och tror jag funnit varför det hela är så svårt att få en god effekt i arbetet.

Bygg på gemensam tro, vi kan nog inte ens i svergige enas om den mest korrekta översättningen.

Som en liten kuriosainformation tycker jag bäst om Helge Åkessons översättning.

Vad är att göra vi kan försöka hitta en minsta gemensamma nämnaren för att ha något att utgå ifrån. jag tycker då att
Matt. 22:37-40 är nog den enda grund som vi alla kan enas om.
Den genombryter alla traditioner alla religösa inriktningar både kristna som alla andra traditioner.

Detta kan understrykas att då är alla religoner omfattade av ekumeniken och ordet får då rätt grund att stå på För det gäller "HELA DEN BEBODDA VÄRLDEN".


Varför vara så kategorisk med grunden.

Vid 600-talet kom en despyt som handlade om översättning. Den Ortodoxa kyrkan splittrades i två en Västlig och en Östlig del.

Det de slåss sins emellan om är.

Skall de stå: Maria födde Jesus.

Eller: Jesus blev född av Maria.

Den splittring verkar vara olöslig.

Vad känar Ekumeniken för roll om det handlar om makt och vem som skall ha kontrollen?

Så fårt vi villigt lämnar över makten ock kontrollen till Gud, och börjar att följa det dubbla Kärleksbudskapet först och främst kan vi lösa knutar som splittrar oss.

Sedan vill jag bara säga tack också för den underbara bönen som Biskop Anders skrev.

Charlotte Therese 12 januari 2009 12:45  

Hosanna,

Tror jag förstår hur du menar...

Men ni har ju många biskopar i SvK... Inte går det att dra alla över en kam? Många säger och gör bra saker - andra märker man mindre av.

Mikael,

Jag vill fortfarande skilja mellan ekumenik och religionsdialog (utan att utesluta andra religioner - tvärtom!).

Och jag känner inte igen den bild du ger av splittring p.g.a. en fras - det ligger mer bakom än så.

Men jag tror på en allt tydligare växande enhet. På djupet.

Mikael 12 januari 2009 17:40  

Hej Charlotta Therese!

Sedan den allra första församlingen har enheten i Kristus spretat.

Protestanter och Katoliker går inte till samma sakrament vid natvarden skillnad för en protestant är det i första han vin och bröd sedan de är läst över det av Prästen Jesu kött och blod.
I flera frikyrkor har man en annan syn på sakramentet, samma grund men om jag förstått det så på grund av att de tar iregel ännumer allvarligt på det jag är okunig men varit välkommen att dela måltiden med Frireligösa.

när det gäller Nattvarden hos den Katolska Kyrkan så har ni Jesu kött och blod på ett mer kraftfulltssätt.

Detta vet du mer om än jag gör.

Men poängen i mitt diskuterande är.

Vi måste söka våran minsta gemensamma nämnare och börja där ifrån.

I Apostlagärningarna fick en Grek ansvaret för matutdelningen för att stävja vissa vassa tungor som höll på att förgöra den första församlingen som led av hunger.

De löste med att släppa makten till en neutral förmåga.

Han var den som var besvärets minsta gemensamma nämnare.

Han fick den viktigaste makten i frågan och de judakristna fick släppa den omgående.

När det gäller Ortodoxa kyrkan så låg väl kruxet i vem skall få ha sista tolkningsansvar av det Heliga ordet.

Och i det skenet var och är inte frågan liten längre.

Återgå då till minsta gemensamma nämnaren (jag anser det är
Matt 22:37-40.)

Sakramenten har var person egen tolkningsrätt på. Du håller nog inte med jag vet inte men våra tankar tar emot olika känslor.
Så även om en Kanon accepteras av alla så upplevs den olika av alla vi mognar vi tröttnar så det finns olika upplevelser av alla människor vid nästan varje gång vi berörs av ett sakrament.

Skall vi närma oss i ordet måste vi ödmjukt låta varje människa växa in i sitt liv med ordet.

Ordet är intressant på en annan sak.

det delas i två olika sätt att möta det! det är Logos det rättfärdiga mötet och Rema som jag har svårt att greppa över det kallas också för Den Helige Andens Svärd.

Kan vi klara att få enhet med i vårt arbete, nja om vi startar som Jesus gjorde med den minsta gemensamma nämnaren det Dubbla Kärleksbudskapet. Finns en möjlighet.

Bloggregister

bloggping Bloggtoppen.se Photography Art Blogs - BlogCatalog Blog Directory Top Religion bloggar Blog Flux Directory Religion Blogglista.se Add to Technorati Favorites Reggad på Commo.se Filosofi/Religion
eXTReMe Tracker
Creeper

Bloggheader

Copyright, bild: Charlotte Thérèse

Senaste inlägg

Kristen webbring

  © Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP