onsdag 20 oktober 2010

Matteuseffekten - sociala nätverk påverkar oss!

Har just läst två intressanta artiklar i ämnet!

Saxat ur dem:

"Ur ett nätverksperspektiv är vi människor ”noder”, kontaktpunkter, som har olika förenande band – länkar – med andra. Forskaren tittar på nätverkets struktur och vår plats i nätverket. Har vi många eller få band? Av vilken karaktär är de? Är de starka eller svaga? Befinner vi oss centralt eller perifert i nätverket?

Beroende på svaren på dessa frågor kan man säga en hel del om vilka vi är och varför. Utan vårt nätverk – vare sig vi är uteliggare, linjearbetare, framgångsrika konsulter eller stjärnor – skulle vi inte vara där vi är eller dem vi är.

Nätverk kan höja medlemmarnas intelligens, få dem att prestera bättre än någonsin. Men det kan också bli tvärtom. Vi kan börja bete oss destruktivt på ett sätt som vi aldrig skulle ha gjort om vi stått utanför ett visst nätverk."

"Det finns ingen begränsning för vad som kan flöda genom nätverken: förmågan att sluta röka, tendensen att äta på ett sätt så att du blir överviktig, lusten att bli mer altruistisk, känslan av ensamhet."

"Ibland kan en person från den anonyma massan stiga upp och bli känd och påverka många under en tid. Förutom att internet har gjort detta mer möjligt än tidigare finns det en annan förklaring. Den går under benämningen Matteuseffekten: Den som har skall vara givet.

Man kanske inte har så mycket från början, men på något sätt har man hittat något ”smittsamt” som sprids till många, exempelvis åsikter i en blogg. En smitta kan spridas från person till person, men det blir frågan om en epidemi om varje smittad sprider smittan till fler än en person.

Och om många tycker något, gillar eller ogillar något, har vi en tendens att tycka likadant, säger den socialpsykologiska forskningen. Påverkan blir starkare om källan är en auktoritet av något slag, och om många tar till sig detta. Massans effekt är enorm."

Read more...

Bloggregister

bloggping Bloggtoppen.se Photography Art Blogs - BlogCatalog Blog Directory Top Religion bloggar Blog Flux Directory Religion Blogglista.se Add to Technorati Favorites Reggad på Commo.se Filosofi/Religion
eXTReMe Tracker
Creeper

Bloggheader

Copyright, bild: Charlotte Thérèse

Senaste inlägg

Kristen webbring

  © Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP