torsdag 30 juni 2011

Hemligt PM om sjukförsäkringsreformen inte längre hemligt!

Sensationella uppgifter framkommer nu, lagom tills att sjukförsäkringen debatteras i riksdagen idag, och en omröstning om bl.a. de nollklassades situation sker imorgon. Tyvärr kommer inte frågan om utförsäkringarna upp. Men mot bakgrund av denna nyss släppta info så borde den verkligen tas upp.

Sen när blev finansdepartementet experter på sjukförsäkringsfrågor? Det är tydligen de som ligger bakom både utförsäkringarna och västvärldens hårdaste regler för sjukpension!!

"I december 2009 upprättade de [tjänstemän på socialdepartementet] en hemlig PM, för att dokumentera vilka departement och partier som tyckt vad under förhandlingarna. Kanske anade de att de annars kunde få skulden om sjukförsäkringen blev en het valfråga.

Bara ett par veckor senare började den kontroversiella vågen av utförsäkringar, när tusentals människor nådde sjukförsäkringens "stupstock", som kritikerna kallade den.
Något av det mest sensationella i socialdepartementets PM är att denna tidsgräns inte alls fanns med i det ursprungliga förslaget till sjukförsäkring. Det var ett senare inspel från finansdepartementet, som ville spara mer pengar.
Av promemorian framgår också att socialdepartementet hade en lösning som skulle inneburit att människor sluppit bli "nollklassade". Det handlar om de just nu så uppmärksammade 6 000 personerna som blivit utan ersättning när deras tidsbegränsade förtidspension upphörde. Både socialdepartementet och Kristdemokraterna slog larm om deras situation, men utan att få gehör."

Läs hela artikeln här

Mer info här och här och här.


Här finns en bild av PM:et.


Läs också denna artikel.

Read more...

torsdag 16 juni 2011

Evigt kretslopp väntar ”återvändarna” i det människofientliga sjukförsäkringssystemet

Politikerna kommer i dagarna att rösta om bl.a. utförsäkringarnas vara eller icke vara.

För alla som har sett vilka absurda konsekvenser de får för de flesta av de drabbade finns bara ett val.

I den här artikeln tas ytterligare några synpunkter upp som inte har berörts tidigare i debatten, så vitt jag vet. 

*** 

Majoriteten av de utförsäkrade återvänder till sjukförsäkringen sedan Arbetsförmedlingen konstaterat att de är för sjuka för att klara något som helst arbete. Nålsögat för stadigvarande sjukersättning har samtidigt krympts till så mikroskopiskt små dimensioner att det nästan är omöjligt att få den beviljad (och namnet till trots omprövas även denna ersättningsform regelbundet). Det krävs att alla rehabiliteringsåtgärder först är uttömda, samt bevis för att aldrig ens en fjärdedel av arbetsförmågan kan återfås.

"Återvändarna" tvingas därför börja om från början i hela den så kallade rehabiliteringskedjan, med ständiga påfrestande omprövningar av den arbetsförmåga man upprepade gånger, från flera instanser, redan har konstaterat att dessa långtidssjukskrivna personer saknar. Enda resultatet är ökad stress och ytterligare försämring av sjukdomstillståndet. De är nu på väg mot en andra utförsäkring när det maximala antalet sjukskrivningsdagar tar slut igen.

Läs hela artikeln här

Read more...

onsdag 1 juni 2011

Can you imagine...?

Can you imagine searching in vain for long

after finding a glimpse
of something
that seemed as if it was meant for you?

Can you imagine finding another glimpse
and searching for more?

Can you imagine the immense joy
of finding,
the joy
of being found?

Can you imagine being embraced
by the invisible,
being wrapped
in total mystery?

Can you imagine doubt
and faith
of unseen intensity?

Can you imagine a deep love story
at a non human level?

Can you imagine being in love
and being loved
by being itself
by love itself? 

Can you imagine your lover
playing hide and seek
to make you long
even more?

Can you imagine
sharing life 
with your beloved
for years?

Can you imagine
giving everything
and giving
everything up
for your beloved?

Can you imagine suddenly 
being abandoned
~ in a second ~
by the source
of all joy,
by the source
of your life?

Can you imagine
being left alone
in a great solitude
yet unspoken of
by human tounges?

For ever?

Can you imagine
the heaviness 
of that loss?

Could you live
with that loss?

For ever?

Read more...

Bloggregister

bloggping Bloggtoppen.se Photography Art Blogs - BlogCatalog Blog Directory Top Religion bloggar Blog Flux Directory Religion Blogglista.se Add to Technorati Favorites Reggad på Commo.se Filosofi/Religion
eXTReMe Tracker
Creeper

Bloggheader

Copyright, bild: Charlotte Thérèse

Senaste inlägg

Kristen webbring

  © Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP