torsdag 18 december 2008

Regeringens "julklapp" till asylsökande

Lagom till jul kommer nyheten att nästa år ur asylsynpunkt är tänkt att bli "återtagandeåret". D.v.s. på begriplig svenska: "de kraftigt ökande tvångsavvisningarnas år".

DN skriver:

"Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson räknar också med ett arbetsamt 2009, särskilt för polisen.

- Många som fått nej på sin ansökan ska då åka hem, och många av dem vill inte det. Det kan man förstå, för de återvänder ofta till ett liv med besvärliga förhållanden. Polisen har ett mycket svårt uppdrag. Jag förväntar mig en kraftfull ambitionsökning, och den är på väg, säger Eliasson.

Vare sig polisen eller Migrationsverket vill säga hur långa avvisningslistorna är.

- Många av dem som står där är inte ens kvar i landet, andra får vi aldrig tag i. De vi kan verkställa är betydligt färre, och vi hinner egentligen bara med dem. Det är en oerhört resurskrävande verksamhet, säger Nilsson.

Enligt Migrationsverkets redovisningar till regeringen fanns dock vid början av 2008 18.000 personer med avvisningsbeslut som ska verkställas.

Enbart 5.000 av dem har i år återvänt frivilligt. Trots att verket räknar med färre asylsökande framöver växer prognosen över verkställighetsärenden. Nästa år till 24.000, och 2011 till 30.000, där 20.000 på olika sätt beräknas gömma sig undan avvisning."

Nedslående prognoser, minst sagt.

Då jag under årens lopp har fått en hel del insikt i den tragiska situationen för många flyktingar som söker asyl och som har fått avslag på lösa grunder fruktar jag att det kommer att bli än värre för dem genom detta beslut.

Varför följer förresten svensk lagstiftning inte EU's direktiv? I rättsfall nyligen har svensk domstol fått bakläxa av EU-domstolen för avvisningar till bl.a. Libyen. Eritrea är också ett land som Sverige är nästan ensamt om att avvisa till, vilket borde upphöra omedelbart!

Jag frågar mig också om inte polisens resurser borde användas bättre än till att avvisa folk? Till att förhindra, samt lösa, brott t.ex.

Nu när det åter har blivit möjligt att arbetskraftsinvandra (om än bara för en avgränsad tid) - borde då inte de många flyktingar som redan har integrerats väl på den svenska arbetsmarknaden få möjlighet att stanna? Jag möter många sådana som har fått avvisningsbeslut och som är helt förtvivlade.

Varför avvisa bara för avvisandets skull - som detta beslut, denna regeringens "julklapp", verkar gå ut på?

Läs mer om den svenska flyktingpolitiken här.***

Uppdatering:

Här kan ni lyssna till (eller läsa om) Tobias Billström som kommer med ytterligare nyheter när det gäller familjefrågorna i utlänningslagen (då asylsökande får barn med någon som är bosatt i Sverige), ett bra förslag,  även om det dröjer ända till 2010 innan det kan genomföras. 

Fast man kan tycka att de nya reglerna (om de går igenom, vilket man väl får förmoda), borde omfatta även vuxna som då skulle slippa åka jojo mellan länderna i de fall där det är uppenbart att personen har rätt att stanna här av anknytningsskäl.

3 kommentarer:

C.Eriksson 20 december 2008 12:04  

Jag har också under tidigare år varit aktiv för att hjälpa de asylsökande. Jag har även varit med och gömt asylsökande främst från afrika.
Lidandet som dessa människor igenom går är stort!De fruktar för sina liv och har problem med mardrömmar och ångest. Som kristen var det för mig självklart att hjälpa dessa människor.
Vi kristna har med de papperslösa och de asylsökande en chans att nå människor i från stängda länder för evangeliet. De kommer ju hit till oss!
Bröder och systrar kom i håg var ni gjort för en av dessa minsta har ni gjort för herren!
Guds välsignelse

Charlotte Therese 20 december 2008 13:51  

C. Eriksson,

Ja, det är ett stort lidande många går igenom.

Men först och främst är vi som försöker hjälpa dem medmänniskor.

De flesta jag möter har redan en tro (majoriteten är muslimer) - och det skulle kännas väldigt fel att i ett sådant känsligt, utsatt läge försöka "missionera".

Den främsta uppgiften är att hjälpa till praktiskt så gott det nu går.

Jesus talar om dem som gav honom mat, vatten, och besökte honom. Han säger inte: "de missionerade för mig", eller: "försökte pracka på mig sin tro".

Tror vi får vara väldigt försiktiga här.

Vill någon veta vad jag tror så berättar jag förstås.

Men jag försöker inte få någon att avsäga sig sin tro och anamma min.

Min tro är min - och jag respekterar andras annorlunda uppfattningar.

C.Eriksson 20 december 2008 21:22  

Att pracka på någon sin tro är inget vidare! Det håller jag med om.
Men att tala om Jesus när det är läge för det, är en fantasisk nåd för både mig och den som lyssnar.
Då jag har arbetat med asylsökande även muslimer så vet jag att Jesus kan vara en underbar hjälp. Jesus är verklig han älskar alla och är där för alla som vill det.
De asylsökande liksom alla andra behöver Guds hjälp i denna ondskans värld.
Gud välsigne dig

Bloggregister

bloggping Bloggtoppen.se Photography Art Blogs - BlogCatalog Blog Directory Top Religion bloggar Blog Flux Directory Religion Blogglista.se Add to Technorati Favorites Reggad på Commo.se Filosofi/Religion
eXTReMe Tracker
Creeper

Bloggheader

Copyright, bild: Charlotte Thérèse

Senaste inlägg

Kristen webbring

  © Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP