tisdag 16 december 2008

Enhet mellan katoliker och muslimer?

Fick en fråga från Tomas om detta i en kommentar till ett annat inlägg, apropå en artikel i senaste Signum:

"Katolska tidningen Signum talar faktiskt om "enhet" mellan katoliker och muslimer. Enligt Katolska Kyrkan har katoliker och muslimer samma Gud, eller hur? Så det är inte bara med frikyrkor katoliker söker enhet med utan även andra religioner. Är det korrekt uppfattat?"

Innan jag hade läst artikeln svarade jag så här:

"/.../ katoliker söker gemenskap med alla människor av god vilja, på de plan som är möjliga.

Enhet mellan religioner hamnar på ett annat plan än enhet mellan kristna /.../.

Vi delar inte samma tro - men om det bara finns en Gud, så måste det väl vara samme Gud, som vi uppfattar och tolkar på olika sätt?

Finns det flera gudar så är det förstås inte så.

Hur kan vi veta?

Är inte alla som är skapade av Gud Guds barn?"

I morse läste jag artikeln, och har ytterligare några reflektioner.

Det framgår redan i inledningen till artikeln att detta möte hölls för att försöka reparera det svajiga katolsk-muslimska interreligiösa klimat som uppstått genom påvens rejäla groda i ett tal på ett universitet i Regensburg (vilket ledde till stora protester bland studenterna, samt även ett svar i ett öppet brev till påven från 138 muslimer).

Saxat ur artikeln:

"”Kärleken till Gud och kärleken till medmänniskan” var det inledande teologiska temat."

"
Arbetsdag nummer två ägnades åt människovärde och ömsesidig respekt. Målet var att komma fram till en gemensam etisk grund."

"
I programmet ingick också en påvlig audiens i Sala Clementina i Vatikanen. I det anförande som påven höll uppmanade han deltagarna att inte låta sig styras av fördomar och missförstånd utan fastmer uppfatta sig som medlemmar i ”en familj, Guds familj”."

Hmmm... Intressant... Han tycks vara helt på samma linje som jag här... ;-)

Men sen fortsätter påven:

"
”Min förhoppning är att de grundläggande mänskliga rättigheterna ska värnas överallt.” Det är en plikt för politiska och religiösa ledare att se till att dessa rättigheter kan få sitt uttryck i en fullständig respekt för den enskildes samvets- och religionsfrihet. Den diskriminering och det våld som många troende utsätts för på olika håll i världen ”är oacceptabelt och kan på intet sätt försvaras”."

Och där vill jag hålla upp en stor spegel mot Vatikanen. Diskriminering är inte OK heller inom Kyrkan! När ska kvinnor få del av en fullständig religionsfrihet? När ska det bli ett slut på nedtystandet/exkommunicerandet av katolska präster och teologer som följer sitt samvete?

I artikeln står det om vad man kom fram till på mötet. Man uppnådde samstämmighet på en antal punkter.

Det nämns också:

"Ett annat resultat av detta forum är inrättandet av en permanent kommitté med uppgift att behandla kontroversiella frågor religionerna emellan. Ett nytt möte är aviserat om två år och ska hållas i ett land med en muslimsk majoritet."

Men det här betyder naturligtvis inte att katolicism och islam en dag kommer att smälta ihop till en enda stor religion - utan dessa dialogmöten är mer ett sätt att försöka bidra till världsfreden genom att göra upp med religiösa missförstånd, så att krig inte kan föras i religionens namn, och så att man kan verka mot samma mål i världen (etiskt).

"Målet är fred mellan de båda religionerna. Bara genom att skapa fred mellan religionerna är det möjligt att skapa fred mellan länder, i synnerhet mellan den muslimska och den västliga världen."

2 kommentarer:

C.Eriksson 16 december 2008 15:59  

Jag tycker inte vi ska söka enhet med religioner som islam. Vi borde däremot visa dom kristi kärlek och visa dom att Jesus är vägen till Gud. Islam är en gärningsläre religion vår kristna tro är ett nådbudskap allt vi behöver säga till Jesus är -Ja Jesus jag tror på dig!

Charlotte Therese 16 december 2008 17:10  

Om det får man förstås tycka vad man vill.

Inlägget tar upp svårigheterna med religionsdialog.

Men det betyder ju inte att vi inte kan sträva mot samma goda mål.

Bloggregister

bloggping Bloggtoppen.se Photography Art Blogs - BlogCatalog Blog Directory Top Religion bloggar Blog Flux Directory Religion Blogglista.se Add to Technorati Favorites Reggad på Commo.se Filosofi/Religion
eXTReMe Tracker
Creeper

Bloggheader

Copyright, bild: Charlotte Thérèse

Senaste inlägg

Kristen webbring

  © Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP