tisdag 16 december 2008

Intressanta heretiker


En bloggare har gått in för att servera en minst sagt annorlunda adventsläsning (se utdrag sist i detta inlägg).

Det berör vad vi har varit inne på här om det kvinnliga/manliga hos Gud - men ur en vinkel jag nog aldrig har läst om - eller menar bloggaren kanske bara att Gud (Fadern) skulle vara både Fader/Moder (men inte flera personer)?

Hm - kan det finnas två naturer inom Gud (manligt/kvinnligt) - liksom Kristus har två naturer (gudomligt/mänskligt)?

Maria Magdalena tas också upp - var hon möjligen Johannes, älsklingslärjungen? - frågar bloggskribenten och refererar till ett gnostiskt evangelium.

Här är några utdrag ur ett par sådana:


The Gospel of Philip


There were three who always walked with the Lord: Mary his mother and her sister and Magdalene, the one who was called his companion. His sister and his mother and his companion were each a Mary. (II,3,59)

And the companion of the Savior is Mary Magdalene. But Christ loved her more than all the disciples and used to kiss her often on her mouth. The rest of the disciples were offended by it and expressed disapproval. They said to him, "Why do you love her more than all of us?" The Savior answered and said to them, "Why do I not love you like her?"... The Lord said, "Blessed is he who is before he come into being. For he who is, has been and shall be." The superiority of man is not obvious to the eye, but lies in what is hidden from view. (II,3,63-64)


The Gospel of Mary

Peter said to Mary, "Sister, We know that the Savior loved you more than the rest of women. Tell us the words of the Savior which you remember -- which you know but we do not nor have we heard them." Mary answered and said, "What is hidden from you I will proclaim to you." (The answer follows, most of which was lost.)

When Mary had said this, she fell silent, since it was to this point that the Savior had spoken with her. But Andrew answered and said to the brethren, "Say what you wish to say about what she has said. I at least do not believe that the Savior said this. For certainly these teachings are strange ideas. Peter answered and spoke concerning these same things. He questioned them about the Savior: "Did he really speak privately with a woman and not openly to us? Are we to turn about and all listen to her? Did he prefer her to us?" Then Mary wept and said to Peter, "My brother Peter, what do you think? Do you think that I thought this up myself in my heart, or that I am lying about the Savior?"

Levi answered and said to Peter, "Peter, you have always been hot-tempered. Now I see you contending against the woman like the adversaries. But if the Savior made her worthy, who are you indeed to reject her? Surely the Savior knows her very well. That is why he loved her more than us. Rather let us be ashamed and put on the perfect man, and separate as he commanded us and preach the gospel, not laying down any other rule or other law beyond what the Savior said." (10, 17, 18)"


Tja, vad ska man säga?

Helt klart är att nånting väsentligt har gått förlorat i kyrkornas syn på manligt/kvinnligt. Frågan är mest hur man ska reparera det utifrån vad som kan tänkas vara sant...

***

"The patriarchalism of Christian orthodoxy denigrated women, demoted them from roles as pillars of the church, shamed and trans mutated the Beloved Disciple from Mary Magdalene, the wife of Jesus, into John. the brother of James, son of Zebedee/ Maybe Magdalene was the sister of James and all those canonical references to John actually refer to Magdalene. There are some interesting hints of such a thing in the heretical Gospel of Philip.

Orthodox Christianity has removed the female element from the Infinite, giving us only half the picture. We need God the Mother side by side with God the Father. The heretics, especially the Gnostic, seem to have understood that but they lost the battle with the patriarchalism of orthodoxy, supported by the might of the male-dominated Roman Empire. For me, the struggle to return to the true kerygma of Jesus is to restore the balance between God the Father and God the Mother in the unity of the gender-neutral synthesis of that structural opposition, the Holy Spirit.

So, as we await the birth of Jesus, let us remember he had both a father and a mother, a human pair and a divine pair. Jesus was infused with the power of the Holy Spirit, I believe, because he worshiped God as Father and God as Mother. An we cannot receive the true power of the Holy Spirit until we too worship both Father and Mother. Gives a whole new meaning to the commandment to honor thy Father and Mother, doesn’t it?"

14 kommentarer:

Papa Dan 16 december 2008 15:23  

Vet att jag nämnt detta förut, att Gud definitivt består av manligt och kvinnligt. Detta är något vi även finner i den judiska tron...och ja Kristus var ju som sagt jude själv! :)

Nu är inte jag gnostiker själv men kan en hel del om dem och de går egentligen inte att sammanföra under ett tak helt enkelt men klart är att vissa såg Adam som en tvekönad princip/urmänniska som sedan delades upp i man och kvinna.

Personligen så ser jag det också ungefär så och genom äktenskapet så som bibeln definierar det så enar vi åter man och kvinna och närmar oss Gud lite grand.

Charlotte Therese 16 december 2008 17:14  

Tycker att det ligger mycket i det...

Jag har även läst om denna tolkning av ordet "adam" (människa - inte man) när jag studerade hebreiska och vi översatte delar av 1 Mosebok.

Och ordet som översätts med "revben" lär kunna översättas på något annat sätt - har glömt hur.

Kontentan blev i alla fall att urmänniskan delades i manligt och kvinnligt.

Johanna G 16 december 2008 17:32  

Charlotte:
"Revben" ska väl kunna översättas med "sida" om jag inte minns/har hört fel? Gud tog Adams ena sida och gjorde det till en "maninna" (som bekant får Eva sitt namn först efter syndafallet, innan är hon "maninna, ty av man är hon tagen" [fritt citerat]).

Det är väl också den liknelsen som sedan Katolska Kyrkan använder när de säger att Kyrkan föddes ur Jesu sida, precis som Eva föddes ur Adams sida?

Papa Dan:
Precis. "Till Guds avbild skapade han människan, till man och kvinna skapade han dem" (fritt citerat). Gud är både manlig och kvinnlig i ett, det är inte två Gudar eller två naturer inom Gud, det är den mänskliga naturen som bara är halv...

mikael 16 december 2008 17:43  

Hej Charlotte Therese!

Gnostiker, agnostiker ordet kommer från gnosis (Gudomlig insikt)
Vad Gudomlig insikt betyder tja det finns nästan 250 ställen i Nya testamentet som tar upp behovet att se Jesus lära med insikt orden Gnosis och epignosis är frekvent använda av framförallt Paulus; när man diskuterar detta med de flesta teologer så går det i regel utanför deras utbildning.

Och de viftar bort frågan med gnostiker kan man inte vara.


Många sekulariserade är agnostiker
de behandlas som något av
tabula rasa av prästerna och gnostiker som något illaluktande katten dragit in.

om vi pratar om gnosis så påtalas det ofta genom att bli Kristuslik det ligger i sakens natur att när vi får insikt av det Jesus sade först då kan vi bli lika honom.

Nu när vi kan se hur viktigt detta är måste vi vidga våra vyer att sålla bort det som inte fungerar emot det som fungerar.

så vi blir insiktsfulla och inte gnostiker.

Charlotte Therese 16 december 2008 17:58  

Johanna,

Minns som sagt inte vad det var - det kan ha varit sida - får kolla vid tillfälle. Har ett vagt minne av att det var något mer häpnadsväckande.

Ja, det är den liknelsen som används.

>Gud är både manlig och kvinnlig i ett, det är inte två Gudar eller två naturer inom Gud, det är den mänskliga naturen som bara är halv...

Funderar vidare över det där.

Jesus har ju två naturer (teologiskt uttryckt och definierat vid ett koncilium) - men är ändå bara en person. Skulle det då inte kunna finnas två naturer på samma sätt inom Gud - kvinnligt/manligt? Eller flyter dessa ihop inom Gud?

Tänka att kyrkoherrarna har missat att bråka om den detaljen!

Charlotte Therese 16 december 2008 18:04  

Mikael,

Ordet är också nära släkt med ginosko - känna, vara bekant med någon, inse, förstå, få veta, m.m.

Jesus talar om att det gäller att känna Gud.

Då handlar det om verklig kännedom utifrån gemenskapen med Gud.

Johanna G 16 december 2008 18:07  

Det kanske finns ytterligare, det är de två som jag har hört dock.

Du får väl tipsa dem om den ifall du vill ge dem något att distrahera sig själva med i ett århundrade framöver, eller något ;)

Sen finns det ju ganska "manliga" kvinnor och "kvinnliga" män, så nog tror jag att det kan flyta ihop på ett perfekt sätt i en natur hos Gud. Hur skulle förresten annars en man och en kvinna bli ett fullt ut i ett äktenskap? De har ju faktiskt inte "fysisk enhet" (dvs sex) hela tiden. Nej, de ska bli ett sinne, en vilja, en natur...

Charlotte Therese 16 december 2008 18:24  

Allvarligt frestad att tipsa dem... :-)

Men det som avhåller mig är att det skulle kunna splittra även de stora kyrkorna i ytterligare fraktioner - och försvåra ekumeniken under det närmaste årtusendet eller så. Och det vill vi ju inte riskera...

Tror anledningen till att de hittills har missat det är att de har fått för sig att Gud är enbart manlig.

Tänker än en gång på Jesus - han är den fullkomliga människan, både människa och Gud, och perfekt sammanvävd av både manliga och kvinnliga sidor.

På så sätt är han själva urbilden - en förebild både för kvinnor och män.

Vad gäller äktenskap så verkar det tyvärr väldigt sällan vara så att makarna är fullständigt ett.

Det kanske kan bli så först när båda är helt förenade med Gud?

Tills dess kommer det alltid att finnas fnurror på trådarna, oenighet, etc.

Även det tycks i så fall bekräfta teorierna om mänskligt/gudomligt/manligt/kvinnligt.

mikael 17 december 2008 00:40  

Hej igen!
Jag har tittat närmare på många av de Gnostiska evangelierna av nyfikenhet och en grund i varför står det om Henok i Juda brev ett brev som jag blev intresserad av.

Du säger: "verklig kännedom om gemenskap med GUD". (Min tolkning av vad du skrev.)

Så ordet gnosis/epignosis/ginosko har en verkligen viktig roll i det kristnas arbete för att hitta rätt det underliga är att vi med kommentarer om att vi skall ta emot Guds rike som ett barn; och med det inte behöver anstränga oss så mycket.

Jag tror att vi som barn inte ifrågasätter våra föräldrar utan blir glada när de kommer till oss, till den dagen vi vill bryta upp i trots mot föräldrarna. Men ett barn tar emot all värme från föräldrarna med öppna armar.

Att ifrågasätta allt från Gud stänger oss utanför Guds rike.

Kan inte GUD få våra ögon se ljuset, då får vi ingen insikt; ser vi och förstår vi inget!

det mesta av kvalitet finns redan med i de fyra evangelierna och breven.

Det är bara det att om våra tolkningar på texten styrs av begränsningar hela tiden kan vi inte se helheten utan nöjer oss med den bild som andra ger, och den processen som insikten ger kommer aldrig igång!

srmarypaul 17 december 2008 04:01  

BEAUTIFUL GOSPEL OF MARY...

SO, VERY BEAUTIFUL..

I LOVE HER!!

srmarypaul

Papa Dan 17 december 2008 08:08  

Så länge vi inte hamnar i Maria Magdalenadyrkan eller på annat vis driver bort ifrån kärnbudskapet i skriften och tappar fokus eller snubblar in i idoldyrkan så är sådan här litteratur bara positiv. Det är sunt att vrida och vända på saker och ting och att diskutera, så länge man inte glider av vägen så att säga. :)

Hade det inte handlat om ekonomi så skulle jag gärna sätta mig i skolbänken igen och lära mig så väl Hebreiska som Ge'ez (om någon svensk institution undervisar i det).

Häftigt att kunna dra sådana paralleller som du Charlotte baserat på egen kunskap kring språket.

Carolina El-Haddad 17 december 2008 14:18  

Stort tack Charlotte för detta inlägg.. när jag var borta från bloggandet så tappade jag nästan hoppet om detta ämne när jag såg klyftan växa mellan mina erfarenheter om Jesus och kyrkans Gudsbild.

Sedan jag var borta från bloggandet tills nu så kunde jag erfara skillnaden och klyftan ännu mer mellan erfareheten av Jesus som den milde, barmhärtige på ett "kvinnligt" och väldigt mjukt sätt samt hans oerhörda omsorg om oss som kan inte vara annat än det moderliga/heliga brinnande kärldeken hos Jesus och mellan kyrkans levererade bild om en manlig Gud. Det hänger inte ihop riktikt.

Dessutom så måste man när man predikar hela tiden utgå från och hela tiden påminna även kristna att Gud älskar människan och därför kan människan älska Gud. Det är bara när man erfar Guds kärlek som man kan älska Gud. Bortom denna kärlek det finns inget som talar till mig i Gud i denna hårda och obarmhärtiga värld, bortom denna kärlek som låter världen existera och som respekterar människans fria vilja finns ingen Gud för mig. Att tro på Gud betyder inget för mig, absolut inget, jag tror inte på honom utan jag tror på att han först och främst älskar mig och bryr sig om mig som en moder och därför vill jag lyssna och vara öppen. Jesus kärlek för mig är bara förknippad med det kvinnliga uppoffrande nogranna omsorgen om mig.

Tack

Charlotte Therese 17 december 2008 15:49  

Mikael,

Det vi tror att vi vet stänger ute ofantligt mycket kunskap...

Sr. Mary Paul,

Yes!

Carolina,

Fint att inlägget talade till dig.

Jag skulle nog uttrycka det som att vi inte egentligen "tror" på Gud - utan det handlar om erfarenhet av Gud.

Tro är abstrakt - erfarenhet är väldigt konkret.

Om vi erfar Gud så är det redan kunskap om Gud.

Charlotte Therese 17 december 2008 15:52  

Papa Dan,

Glömde svara dig i raden av svar.

>Det är sunt att vrida och vända på saker och ting och att diskutera, så länge man inte glider av vägen så att säga. :)

Håller med - men vi måste också vara villiga att ta in den eventuella upptäckten att "vägen" i själva verket kan vara ett dike som löper nedanför Vägen.

Så att man måste ta sig upp dit.

Bloggregister

bloggping Bloggtoppen.se Photography Art Blogs - BlogCatalog Blog Directory Top Religion bloggar Blog Flux Directory Religion Blogglista.se Add to Technorati Favorites Reggad på Commo.se Filosofi/Religion
eXTReMe Tracker
Creeper

Bloggheader

Copyright, bild: Charlotte Thérèse

Senaste inlägg

Kristen webbring

  © Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP