torsdag 18 december 2008

Liv efter döden? Och tidigare liv?

Min skepsis var minst sagt stor inför ett par böcker med ganska skumma titlar som sändes i min väg. Det tog över ett år innan jag som av en händelse (rättare sagt: en mycket stark maning), plötsligt och alldeles oväntat leddes till att ens öppna dem. Hade tänkt låta dem förbli olästa. Hade helt glömt bort dem.

Misstron vändes så småningom till stigande intresse. Har sällan läst så fort. Men fortfarande med urskillningsförmågan synnerligen aktivt påkopplad.

Jag frågade mig under läsningens gång: har vi kristna kastat ut ett barn för mycket med badvattnet här?

För i vanliga fall gäller ju att det som stämmer med vetenskapens upptäckter och/eller många människors erfarenheter bör studeras, prövas noga, inte förkastas oläst (så som jag alltså till en början fördomsfullt gjorde).

Det här handlar om liv efter döden - och kanske tidigare liv.

D.v.s. om vad som händer i dödsögonblicket (nära döden-upplevelser, som numera finns dokumenterade i tusental av människor som har olika tro eller ingen tro alls, men som vittnar om detsamma). Och om andar/själar som ger bevis för sin vidare existens och hjälper till vid helande (jfr den kristna erfarenheten av helgonen). Och om människor som vittnar om tidigare liv (reinkarnation - en uppfattning som enligt uppgift i en av böckerna ingick i Nya Testamentet och den kristna läran fram till 300-talet då det rensades ut av politiska skäl, för att kontrollera folket som förmodades vara mer villigt att lyda och omvända sig om de kunde fås att tro att det bara finns ett liv, en chans - även inom judendomen var reinkarnation enligt författaren vedertaget under lång tid, och det lever ännu kvar inom chassidismen och ortodoxa judiska grenar). 


En rad läkare (som verkar högst normala och trovärdiga) har upptäckt att minnen av tidigare liv kan verka helande på både psykiska och fysiska symptom. Många barn har oförklarliga "minnen" av tidigare liv (som senare har kunnat bekräftas) och kunskaper som de inte kan ha förvärvat sig i detta liv (glossoxeni t.ex. - att de så fort de börjar tala kan uttrycka saker på ett språk som ingen av föräldrarna och ingen i omgivningen kan).

Som kristen anser jag att man måste vara öppen för oväntade upptäckter även i källor man vanligen inte skulle närma sig. Och dessa böcker hör alltså dit för min del. Jag förmodar att en del kristna kommer att rygga tillbaka inför detta inlägg och kanske misstolka det på olika sätt - det skulle jag själv ha gjort innan jag hade läst om det... Så jag ber er som är lika skeptiska som jag var (och jag var verkligen oerhört skeptisk), att ge tanken en ärlig chans...

Det är enligt böckerna många kristna som har såna här upplevelser, men som inte vågar tala om det p.g.a. att de är rädda för omgivningens reaktioner - jag hoppas att det kan bli förändring där - för det här behöver komma fram så att vi kan få en helhetsbild av vad som sker i det fördolda.

En av böckernas författare heter Betty Shine, det var ytterst motvilligt som hon började verka som ett medium (hon hade helandegåvor, och ville egentligen bara hålla på med det, men så började döda anhöriga till patienterna att uppenbara sig, hon försökte aldrig få kontakt med döda utan de kom oanmälda och hade budskap med sig, andar som verkade genom henne ställde även träffsäkra diagnoser och utförde ibland t.o.m. kirurgiska ingrepp). Hon var aktiv i Anglikanska kyrkan innan hon lämnade den p.g.a. att hon mötte så mycket hyckleri bland människor där. Hon behöll hela tiden sin positiva syn och tro på Gud, och hennes liv påminner om de mest "karismatiska" helgonens - Padre Pio är den jag närmast tänker på. Utan att hon därmed är särskilt helgonlik på det sätt som helgonens liv ofta framställs. Hon fick ibland leda folk in i kyrkan - trots att hon själv stod utanför. Hennes inställning var ödmjuk. Och hennes liv var alldeles otroligt (det var hennes självbiografi jag läste). Jag är frågande till ett fåtal saker hon skriver om - men på det stora hela är det intressant eftersom det ger större och begripligare förklaringar av universum och hur allt kan tänkas fungera än enbart kyrkliga läror förmår. Skulle önska att det gjordes vetenskaplig forskning om detta så långt det är möjligt.

Det som mest gör sig gällande är att det tycks finnas så oerhört mycket kunskap som väntar på oss (mänskligheten), som vi inte vet hur vi ska ta emot. Det andliga är verkligare än det materiella - det blir uppenbart genom böckerna om man nu inte redan tror detta. Och livet är evigt.

Naturligtvis behövs det urskillning av allt. Man ska ta vara på goda frukter. Och det jag har läst om har genomgående haft positiva och helande effekter för människor - därför har jag valt att skriva om det här. Kärleken går som en röd tråd genom allt - sann kärlek är vad de lär sig som är med om t.ex. en nära döden-upplevelse. Deras rädsla för döden försvinner också. De möter ofta en mycket kärleksfull ljusgestalt som kristna tolkar som Jesus, andra vet inte vem det är, de bara beskriver honom. Och de får erfara vad himmel/helvete är genom att deras liv snabbt spelas upp tredimensionellt, och de får inifrån erfara hur allt gott och ont de har gjort har påverkat andra. Ett slags "skärseld" består i att de måste gottgöra det onda de har gjort. Det finns också ingående beskrivningar av vad som sker när själen lämnar kroppen. Det hela blir konstigt nog inte flummigt (mina fördomar igen...). Snarare väldigt naturligt - även om tankegångarna till en början var ovana då de går milsvida utöver alla teoretiska system jag kände till.

Tar kanske upp några exempel ur böckerna lite senare - just nu håller jag ännu på att smälta det hela - det var ganska mycket nytt att ta in för prövning på en gång. Har en hel del frågor, men vet inte riktigt vart jag ska vända mig för att ställa dem...

Vad tänker ni om det här?

Kanske finns det läsare som har egna erfarenheter av något i anslutning till det vida ämnet och som vill berätta om det här...? Hoppas det... Varmt välkomna att göra det i så fall..

18 kommentarer:

hapax 18 december 2008 18:39  

Jag är väl lite allmänt skeptisk till det här med reinkarnation, även om det av naturliga skäl är svårt att säga något med fullständig visshet. En filosofisk invändning är att jag inte förstår vad det är för "jag" som skulle kunna ha tidigare liv bakom sig. Mitt jag är präglat av mitt biologiska arv och min samlade erfarenhet, och min själ är helt och hållet integrerad med min kropp. Jag skulle inte vara jag utanför min kropp och den tid jag lever i. Dessutom blir det lite knöligt att förena reinkarnationen med kroppens uppståndelse, om flera kroppar ska dela på samma själ...

Nåja. Mera konkreta invändningar har jag mot påståendet att reinkarnationsläran skulle vara utrensad ur Bibeln på 300-talet. Sådant hör man lite då och då, men det går aldrig att få några konkreta detaljer om vad det ska ha stått, var det ska ha stått, och framför allt hur det skulle ha gått till att rensa bort det från alla manuskript av bibelboken i fråga. Sådana censuråtgärder var nog helt enkelt omöjliga att genomföra -- texterna var alltför spridda och kyrkan hade ingen avancerad polisstat till sitt förfogande.

Om det trots allt hade skett, så skulle vi förmodligen haft texten bevarad i äldre manuskript, och därmed skulle vi ha haft den i moderna textkritiska utgåvor av Bibeln. Och om det hade varit möjligt att mot alla odds rensa bort en bibelvers så att den idag vore spårlöst försvunnen, ja, då hade ju ingen kunnat veta något om den saken...

Alltså, om man ska påstå sådana här saker och framstå som seriös, så får man presentera belägg. Annars får man avstå från att sprida grundlösa rykten. Böcker som handskas så lättvindigt med fakta när det gäller en sak, kan nog tänkas ha slarvat med faktakollen även i andra avseenden.

Charlotte Therese 18 december 2008 19:08  

Jag kan i nuläget bara hänvisa till boken eftersom jag inte har läst om detta tidigare och ingen annan har svarat än.

Enligt boken är det kejsar Konstantin som avlägsnade "tidiga hänsyftningar på reinkarnation" i NT under 300-talet, vilket sedan stadfästes av andra kyrkomötet i Konstantinopel på 500-talet.

Kyrkofäder som Origenes, Clemens av Alexandria och S:t Hieronymus trodde enligt samme författare på det.

Jag tycker inte att det är särskilt svårt att tänka sig att jaget (själen som inte dör, där medvetandet finns) kan ha funnits tidigare, i andra kroppsliga skepnader. Jaget i dess nuvarande form består i så fall av alla samlade livs erfarenheter - de flesta av dem omedvetna för de flesta av oss - tills något händer som eventuellt påminner oss. T.ex. tycks sjukdomar uppstå av sånt som orsakade döden i ett tidigare liv - så snart patienten blir varse vad det var som orsakade det försvinner plötsligt alla symptom. Ganska så oförklarligt om det inte ligger något i det...

Uppståndelsekroppen lär ju vara olik allt vad vi vet om jordiska kroppar - så varför skulle den inte kunna vara på ett sätt vi inte har tänkt oss den?

Det kanske är en andlig kropp - som den Jesus hade innan han steg upp till himlen. Det är så som de döda visar sig enligt den andra boken - deras kroppar är beskaffade på samma sätt som Jesu kropp efter uppståndelsen. De tycks kunna gå genom väggar, flytta runt saker, med möda visa sig och ibland tala hörbart, etc. Betty berättar om många som var skeptiska till detta som själva fick besök av släktingar, och på ett så övertygande sätt att det inte gick att förneka. De berättade saker som ingen annan kunde känna till. Även läkaren som skrev den andra boken var med om ett ytterst märkligt sådant möte.

Jag vet inte än riktigt vad jag ska tro om allt detta - men det vore ju dumt att stoiskt förneka något som kan visa sig vara troligare förklaringar än mycket annat. Och som verkar bekräftas av så mångas erfarenhet - oberoende av vad de själva tror (religiöst eller inte).

I sådana fall lyssnar jag gärna i öppenhet på deras berättelser.

hapax 18 december 2008 21:12  

Charlotte Therese: Jag kanske ska förtydliga att det inte var dig jag avsåg att kalla oseriös. Det är bra att vara openminded, och du hänvisar ju till din källa. Men jag har ganska svårt att tro att den där bokens författare skulle kunna veta saker om NT:s texttradition som inte bibelforskarna känner till. Det skulle vara sensationellt. Jag skulle behöva rejäla källhänvisningar för att ta sådana påståenden på allvar.

Charlotte Therese 18 december 2008 21:52  

Jo, jag tror jag förstod hur du menade.

Har letat vidare...

Hittade uppgifter om att S:t Gregory, Biskop av Nyssa sa: 'It is absolutely necessary that the soul shall be healed and purified, and if it doesn't take place in one life on earth, it must be accomplished in future earthly lives.'"

Där stod också följande (det som bokens författare skrev tycks vara spritt - men fortfarande nämns ingen källa, utan bara att det berodde på Konstantin/romarrikets inflytande).

"Later, in AD 533, reincarnation was declared a heresy by the Council of Constantinople.

The reason reincarnation was repudiated was because of the eschatological teachings of death and judgment which were established as orthodox Christian doctrine. In simplicity this doctrine states man has just one life in which to merit his eternal reward or damnation. Such a doctrine also strengthened the Church. However, many Christians still believe in reincarnation because they think it was taught by Christ.

In an interview the author Jess Stern asked a lady who had previously seen the late American mystic Edgar Cayce "Why do you now find it so important to believe in reincarnation -- wouldn't just being a good Christian, believing in the message of God through Christ be sufficient to get you into Heaven?"

She answered plainly, "Don't you know that Christianity embraced reincarnation for three hundred years, until the Roman influence expunged it after the Emperor Constantine recognized the Church? What do you think the early Christians were thinking when they asked Christ whether he was Elijah, who had come before? They were think reincarnation, that's what."

She continued, "If you thought of reincarnation as rebirth, I think you could understand it better. Just as the earth has a constant rebirth, so does the spirit. Don't you remember Christ saying, 'Unless man is reborn, he cannot enter the Kingdom of Heaven?'"

Stern told her he thought the was a reference to baptism. She replied, "Christ was not interested in show, but substance, that was at the heart of everything he said or did."

Tycker referensen till Elia är ganska övertygande - de trodde ju uppenbarligen att Elia (eller någon annan, minns för tillfället inte vem - var det Johannes Döparen?) hade kommit tillbaka i Jesu gestalt... Och det är inte censurerat. Men jag har aldrig tidigare tänkt på det så här - har nog aldrig tänkt på den versen specifikt. Det vore ju den allra enklaste tolkningen. Vet inte hur det annars skulle tolkas faktiskt... Förslag?

Och hänvisningen till naturens återfödelse är också intressant. Det cykliska skeendet i naturen - skulle det gälla allt utom oss människor?

Däremot tror jag att det är dopet som menas - fast i och för sig - vad hindrar en dubbel tolkning där - både dopet och eventuell återfödelse?

Och oavsett bibeln - om folk som är vid sina sinnens fulla bruk upplever sånt här (och inte bara som enstaka fall, utan väldigt många) - är det då inte möjligt att det kan vara verkligt?

Det tål att tänkas vidare på...

Om du eller andra har fler tankar så är de välkomna.

Charlotte Therese 18 december 2008 22:22  

Nu hittade jag en som skyller det hela på kejsaren och hans fru, sen gick det visst så blodigt till att två påvar mördades - och, hävdar sajtens ägare - samtliga biblar ska ha samlats in, bränts och skrivits om...

Tänk, vad mycket man aldrig har hört under sina teologistudier... Men det här var nog bland det mest otroliga ändå... Det skulle i och för sig förklara det där med bibeln. :-)

Finns det nån kyrkohistoriker som kan rycka in här...?

"It has been noted historically that the rejection of reincarnation was personally motivated by Justinian, the Emperor of the Eastern Empire, and his wife, Theodora. Although the vote at the Council relied on bishops from both the Eastern and Western Empire, only two bishops from Rome came to Constantinople to vote. As two previous popes had been murdered after they denounced the dropping of the belief of reincarnation of the Bible, many of the Roman bishops were afraid to vote against the wishes of Justinian. After the vote, all Bibles were confiscated throughout both empires, burned and rewritten."

Charlotte Therese 18 december 2008 22:24  

Hittade en sida om konciliet i fråga, och dess följder, möjligen står det något om biblarna där - men det är väldigt mycket text och jag orkar inte plöja igenom det för tillfället - nån som känner sig manad att leta?

http://www.fordham.edu/halsall/basis/const2.html

Charlotte Therese 18 december 2008 22:47  

Tänkte alltså på detta bibelcitat (Matt 16:13-15):

"När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: "Vem säger människorna att Människosonen är?"

De svarade: "Somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet."

Charlotte Therese 18 december 2008 23:05  

Hittade nu även uppgifter som tyder på att Origenes tvärtom förnekade reinkarnation (utifrån ett annat stycke om Elia där det talas symboliskt om profeten - men han tar inte upp det jag citerar ovan)!

Och - vilket jag funderade på tidigare gällande konciliet - så var det inte reinkarnation konciliet tog avstånd från - utan själarnas pre-existens, och mer specifikt (kejsarens definition):

"Whoever says or thinks that human souls pre-existed, i.e., that they had previously been spirits and holy powers, but that, satiated with the vision of God, they had turned to evil, and in this way the divine love in them had died out (apyugeisas) and they had therefore become souls (yukas) and had been condemned to punishment in bodies, shall be anathema."

Men detta är ju inte alls vad som menas med reinkarnation.

Det flera kyrkolärare också tycks vända sig emot är att människor skulle kunna återfödas som djur. Men de talar inte om reinkarnation som människor så vitt jag kan se:

http://www.catholic.com/library/Reincarnation.asp

Har för övrigt tittat igenom koncilie-anathemana lite hastigt - och det är spännande faktiskt, att se vilka idéer folk hade (utifrån vad man kraftfullt tog avstånd från).

Charlotte Therese 18 december 2008 23:38  

Det blir bara bättre... :-)

Hittade nu en skribent som menar att tre kapitel i bibeln hade innehållit läror om reinkarnation, men att de hade strukits på kejsarens order.

Och så detta som tar priset hittills:

"At the Fifth Ecumenical Church Council at Constantinople in 553 A.D., under the reign of the Emperor Justinian, several books, including those on reincarnation, were removed from the Bible and many other changes in the text were made. Resisting these distortions, the Coptic Templar Order continued to preserve the pure teachings and records of the life of Jesus through the centuries."

Från: Coptic Fellowship Home Page: http://www.coptic-sun.org/history.html

Det fortsätter:

"A counterargument to this is that the infamous Three Chapters that were omitted by Emperor Justinian were not "true chapters" of the Bible. Yes, they are not considered "true chapters" by many Christians today precisely because of their omission in the Sixth Century!

The very fact that Emperor Justinian ordered their omission indicates that they were part of official biblical scripture at that time.

Many present-day bible scholars don't consider them to be valid chapters simply because that is what they were taught in theological classes.

How would they know unless they did an independent investigation outside of biased church teachings?

In the Sixth Century, the theological authority of the Christian clergy could be overruled by the government. Roman Emperor Justinian, who did indeed believe that the Three Chapters were part of the Bible, felt threatened by their references to reincarnation and had them officially removed.

One cannot order the removal of something that didn't exist in the first place."

Varför är det då ingen som nämner vilka dessa böcker (!) är, eller citerar de kapitel som ska ha tagits bort? Hur vet man att de fanns?

Hur kan så stora mängder (relativt sett) ha tagits bort utan att det nämns en enda gång för dem som studerar teologi och särskilt bibelvetenskap?

Dock - mer intressant - nu hittade jag lite mer från Origenes:

"The soul has neither beginning nor end... [They] come into this world strengthened by the victories or weakened by the defeats of their previous lives" (De Principiis).

Hmmmm.....

Känner mig lite ensam i natten i filosoferandet och argumenterandet för och emot...

Nån som har några tankar?

Tittar in här imorgon igen...

mikael 19 december 2008 01:25  

Hej Charlotte Therese!

Du är nu på djupt vatten och du får gå försiktigt för det är tron som bär dig.

Jag har haft nära dödenupplevelse.
och sett mig svävande från ett hörn av rummet när de opererade mig!

Nu har vetenskapen närmat sig djupare kunskap om Jaget när någon blir amputerad så räknar jaget in protesen som en del av ens person.

Nu när kunskapen om jaget ökar kan tanken att det vi kallar själ få en medicinsk förklaring och helt plötsligt så är psykologins upptäckter som styrker religoners syn på själen.

om vi har själ vilken start och slut har den, kan det vara denna del av oss som är evig och är det den som vandrar i Guds alla olika rum som Jesus pratar om.

När det gäller många beslut som kyrkan gjort så är det en hemlig lösning som ett fåtal vet om och mörkläggning sker runt om.

Om man tar Nag Hammadi fynden så var det ett beslut av munkarna att gömma den text som fanns där till allt blev utrett. De glömdes bort och grävdes fram 1946, och den kamp som första kyrkan slogs om kom fram. Tomas Evangeliet ett evangelium som tar ställning för en direkt tro "den som läser och förstår denna text kommer att vara i himmelen", det är min uttolkning av andemeningen i starten av det evangeliet.

Kunde kyrkan byggas upp med den inställningen: Jag vet inte men valet blev ett annat det togs bort och med det kom en kjejsare att leda med järnkoll och en påve vid sidan om och då det var dödsstraff att vara kättare så rensades alla oliktänkare in och texterna brändes. Jag tror att om påvestolen hade lika stor makt som på 500-talet skulle Du Charlotte Therese nu blivit stämplad som kättersk för det du skriver på din hemsida.

Tur för oss att påven iregel inte bränner eller halshugger oss längre.

När vi tänker på själar så satt Jesus jag tror det var på förklaringens berg med Moses och Elia där diskuterade de om något som varken bibeln eller lärjungarna ansåg var viktigt.

Men om Jesus kan frammana dessa två bårde väl vi alla vara möjliga att vara med om framtida möten och då kanske i ett annat av Guds alla rum i hans rike.

Charlotte Therese 19 december 2008 11:48  

Mikael,

Det är många som har varit med om detsamma som du...

Det här (om det jag har läst om de senaste dagarna är sant, helt eller delvis) tar ju egentligen inget ifrån tron - det placerar den bara i ett nytt och mycket större ljus.

Och vi kommer en dag att få veta helt säkert...

Om Mose och Elia kunde visa sig efter döden - så varför skulle inte faster Agda och morbror Kurt kunna göra detsamma?

Enligt boken vill de vi kallar döda ge sig till känna för att berätta för sina anhöriga om att livet fortsätter efter döden, och det verkar också som att de är med och vakar över oss, försöker hjälpa oss, särskilt om de har stått oss nära. De vet t.o.m. vad vi tänker. Även husdjur sägs leva vidare omkring oss.

Det här är ju egentligen inte konstigare än tron på att helgonen gör detta. Om de kan göra det - varför inte också de vi har känt personligen?

Visst - det är viktigt att pröva alla tankar - och det är jag ännu i färd med att göra.

Men ju mer jag läser om det - desto märkligare tycks det vara om det INTE skulle stämma. Det kanske inte är hela svaret - men ytterligare några delsvar på livets gåta?

Som sagt, en dag får vi veta...

Läser vidare i boken som handlar om minnen av tidigare liv - det verkar som att läkarvetenskapen skulle kunna göra stora framsteg om de kollade in detta lite närmare.

Och igår hittade jag denna lista över bibelställen som eventuellt skulle visa på det (håller själv inte med om alla tolkningar):

http://www.thenazareneway.com/reincarnation.htm

hapax 19 december 2008 14:52  

Charlotte Therese: Det är ganska kul när det blir mer detaljer kring det här med bibelcensuren. Om man hävdar att ALLA biblar samlades in på 500-talet och skrevs om så har man inte så mycket susning om historien... Eller om att det finns gott om bibelmanuskript bevarade som är betydligt äldre än så. Det verkar som att vi kan avskriva påståendet om att reinkarnationen censurerats ur NT.

Lite kul är det också med den konkurrerande tesen om att flera ställen i NT, som vi har det nu, syftar på reinkarnation. Man får ju liksom välja, står det om reinkarnation i NT eller censurerades det bort? Det är svårt att hävda båda delarna... :)

Charlotte Therese 19 december 2008 15:42  

Hapax,

Ja, precis så virvlade mina tankar också allt eftersom jag hittade mer uppgifter.

Men det vore ju kul om någon kunde berätta vad som "censurerades" av kejsaren.

De som vet att det var tre kapitel borde ju veta från vilken/vilka böcker.

Kan de möjligen syfta på någon av apokryferna (eftersom det nämns att det inte skulle vara särskilt trovärdiga böcker i vilket fall som helst)?

Jag undrar varför de bygger så mycket på grundlösa (?) teorier - när det skulle vara så mycket trovärdigare utan allt detta.

Att bara beskriva själva upplevelserna vore MYCKET mer övertygande än allt det här omkring - som snarare liknar försök till historieförfalskning - eller i bästa fall fromt önsketänkande.

Tycker alltså att alla som varit med om "övernaturliga" saker, eller minns vad de tolkar som tidigare liv, borde våga berätta om det...

Men ta reda på historiska fakta också, så att sånt som sannolikt inte stämmer inte fördunklar det som är äkta...

Jättekonstigt sammanträffande: läste just en mailtråd från en katolsk lista, en tråd som startade för ett par dar sen - samtidigt som jag läste böckerna - och den handlar om precis samma sak som en av böckerna - fast med en annan tolkning - att det skulle vara döda släktingars synder som orsakar oss sjukdomar - medan läkarna tolkar det som minnen av egna tidigare liv.

Märklig timing - eftersom detta aldrig har diskuterats på listan tidigare. Och jag hittade det först nu.

Alde 21 december 2008 13:11  

Shine är jag mycket skeptisk till lite för kollrigt för min smak... men lite mer vetenskapligt hittar du i boken "Kontakt med andra sidan? " av Gary E Schwartz. Och Melvin Morse är också en mer systematisk och trovärdig författare på området. Läs dom gärna! Jätteintressanta böcker!

Jacob 25 december 2008 18:30  

Den här sidan kan nog vara av intresse http://www.catholic.com/library/Reincarnation.asp

Charlotte Therese 25 december 2008 19:08  

Jacob,

Om du tittar lite högre upp så ser du att jag kommenterar bl.a. den sidan.

Jacob 26 december 2008 17:29  

Charlotte: Har du isåfall läst att inga av de tidiga koncilierna ens tog upp frågan om reinkarnation? Jag tycker att det är löjligt att ens föreslå att reinkarnation skulle vara en del av den kristna tron, det strider helt mot den holistiska synen på människan som essentiellt består av både kropp och själ. Om endast själen lever vidare och går till olika kroppar så betyder det att vi essentiellt endast är själar och att våra kroppar bara är ett skal som själen lämnar bakom sig när den går vidare. Att säga at reinkarnation skulle vara en del av den kristna tron är inget annat än synkretism.

Charlotte Therese 26 december 2008 17:42  

Jo, så anser katolska kyrkan.

Tusentals kristna i bl.a. England anser annorlunda.

Själv undrar jag mest vad detta är som så många vittnar om.

På något sätt måste det ju förklaras - frågan är alltså hur.

Konciliet i Konstantinopel tar som sagt upp frågan om preexistenta själar.

Bloggregister

bloggping Bloggtoppen.se Photography Art Blogs - BlogCatalog Blog Directory Top Religion bloggar Blog Flux Directory Religion Blogglista.se Add to Technorati Favorites Reggad på Commo.se Filosofi/Religion
eXTReMe Tracker
Creeper

Bloggheader

Copyright, bild: Charlotte Thérèse

Senaste inlägg

Kristen webbring

  © Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP