fredag 5 december 2008

Bibelblogg - glädjebud och omvändelse

Samtliga texter för den kommande söndagen är underbara på olika sätt. Svårt att välja.... :-)

Det måste vara en dröm att få predika om dessa texter i direktsändning i radio - vilken chans att nå ut med det kristna kärnbudskapet! (Smygreklam: har ni inget annat för er på söndag kl. 11 så sätt på radion, tror det är P1 - så kan ni höra mässan direktsändas från min församling.)

Det fick till slut bli denna text i veckans bibelblogg...

Kommentera gärna!

***

Mark 1:1-8

Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son.

Som det står skrivet hos profeten Jesaja:
Se, jag sänder min budbärare före dig,
han skall bereda vägen för dig.
En röst ropar i öknen:
Bana väg för Herren,
gör hans stigar raka

- så uppträdde Johannes döparen ute i öknen och förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Och hela Judeen och alla i Jerusalem kom dit ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan.

Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet, och han levde av gräshoppor och vildhonung. Han förkunnade: "Efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. Jag har döpt er med vatten, han skall döpa er med helig ande."

***


Detta är ett bibelbloggsinlägg.

Tidigare bibelbloggar hittar du här och här - det går bra att kommentera dem i efterskott.

4 kommentarer:

Carolina El-Haddad 5 december 2008 23:45  

Omvändelse!! Vad är omvändelse?

Omvändelse är att följa Kristus varje dag, genom att memorera citat från bibeln och tillämpa de i vardagen så omvänder man sig varje dag. Med Jesus kraft så kan man besegra sina laster.

Vi är på Guds avbild och Gud blev människa för att rädda vår männsklighet. Enda vägen till att bli "fulkomlig" människa är att följa Kristus om man tror på honom som Guds son som blev människa som är utan någon synd och som genom att uppstå från det döda kan han ge oss våra sanna och naturliga männsklighet. exemplevis så är det naturligaste som finns att brinna av kärlek för sina medmänniskor, detta är inte möjligt utan den helige anden, men som människa är detta ändå det naturligaste d.v.s. männskligaste.

Jag gillar inte längre tänka i termer av att Gud vill gudomliggöra oss som ortodoxa kyrkan argumenterar. Det känns ibland som om kyrkor framställer vårt natur som endast syndig, vi är ju på Guds avbild!! Men vi kan inte gå en rätt väg i vår männsklighet om vi inte aktivt följer den perfekta människan- Jesus. Genom att säga att Gud vill gudomliggöra oss och genom att prata om Jesus som Gud hela tiden och inte som den inkarnerande Guden, alltså som människa, så framställer man vårt syndiga männsklighet i motsats till det gudomliga. och det är ett stort misstag. Genom att betona Gud som just människa kan det blir mer pedagogisk och mer jordnära, vilket är också helt korrekt om man följer bibeln. Genom att följa Guds ord i bibeln blir vi männskligare, sanna människor med barmhärtighet, tålamod, kärlek osv. det är bara att läsa bergspredikan.. så vi är en del av Gud och genom att aktivt tillämpa bibeln och ta emot nattvarden så får vi både räddning, syndernas förlåtelse, kärlek, andlig kraft så att vi orkar, i detta ibland stormande liv, att hela tiden vara barmhärtiga och tillräckligt männskliga och att vara starkare än våra laster som är, vill jag tro, våra enda demoner.

Så om du människa vill rädda din männsklighet, följ Jesus.

Charlotte Therese 6 december 2008 00:08  

Glädjebudet kommer alltid före...

...omvändelsen...

För mig är den att dagligen känna av kompassnålens riktning - se om den pekar åt rätt håll...

Men det kanske förutsätter att man har bibelns budskap i bakhuvudet, ryggmärgen, eller snarast hjärtat...

>exemplevis så är det naturligaste som finns att brinna av kärlek för sina medmänniskor, detta är inte möjligt utan den helige anden, men som människa är detta ändå det naturligaste d.v.s. männskligaste.

Håller med...

Däremot gillar jag Ortodoxa kyrkans syn på gudomliggörelse - tycker att den ger hopp. Som Jesus var, så ska vi också bli, eftersom vi är delaktiga i Hans kropp.

Oj, det rimmade visst... :-)

Jesus var inte bara människa utan också Gud.

Tar man bort den ena aspekten blir det fel.

Det händer nog tyvärr ofta att det ena betonas på bekostnad av det andra. Men jag tror det är väldigt viktigt att se bådadera - samtidigt. För endast det är det kristna budskapet.

Missar man det ena så blir Jesus bara en god människa, eller bara Gud.

Men Gud blev människa för att vi ska bli som Gud (i himlen om inte förr).

Carolina El-Haddad 6 december 2008 00:36  

Jag menade inte att man ska betona Jesus som människa bara, utan jag menar att det är viktigt att betona det så mycket eftersom som jag tolkar ortodoxa kyrkan så betonar de Jesus som Gud mycket mer, och det fungerar inte för mig i längden. När jag säger Gud den inkarnerade, Jesus som människa och den perfekta människan så menar jag inte att betona Jesus som Gud mindre. Inte i egentlig mening.

Man kan inte förstå glädjebudet om man inte förstår vad det innebär att Gud blev människa, tror jag. Särskilt som utomstående..

Jag vill inte utrycka mig så: Gud blev människa för att människan ska bli som Gud, för för mig så finns det fortfarande ngn motsättning mellan människa och Gud i denna mening. Jag vill gärna säga att jag vill efterlikna Jesus, Gud som blev Människa och som genom att dö och uppstå så har han och kan han rädda oss från våra synder som kan göra oss mindre mänskliga. Jesus, utan honom så skulle vi inte känna Gud.

Charlotte Therese 6 december 2008 13:05  

Ok, då förstår jag hur du menade.

Bloggregister

bloggping Bloggtoppen.se Photography Art Blogs - BlogCatalog Blog Directory Top Religion bloggar Blog Flux Directory Religion Blogglista.se Add to Technorati Favorites Reggad på Commo.se Filosofi/Religion
eXTReMe Tracker
Creeper

Bloggheader

Copyright, bild: Charlotte Thérèse

Senaste inlägg

Kristen webbring

  © Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP