lördag 4 oktober 2008

Thomas av Aquino om kvinnliga präster!

Det är förmodligen inte särskilt bekant att Thomas av Aquino skrev om möjligheterna för kvinnor att bli präster. Själv blev jag positivt överraskad av att hitta det följande.

Han ger tre skäl FÖR:

1. Kvinnor kan uppenbarligen och enligt Bibeln bli profeter. Profeten står mellan Gud och prästen, alltså över prästen. Om man ville vara konsekvent skulle man alltså inte få utestänga kvinnor från det på så vis underordnade ämbetet.

2. Det finns kvinnor i både Nya och Gamla testamentet som har uppnått den fullkomlighet som krävs för att vara Guds företrädare.

3. Det är själen som prästvigs och inte individen, och själen har inget kön.


Hmmm... Verkligen intressant mot bakgrund av dagens praxis och argument MOT.

1. Kvinnliga profeter - och för den delen manliga profeter - talas det ganska tyst om i vår tid - har nog aldrig hört om någon katolik som kallas så. Det är inte längre ett kyrkligt/religiöst ämbete - däremot finns det många självutnämnda profeter lite här och var i kyrkligheten... Även profettjänsten borde kanske upprättas formellt igen - och profeterna borde i så fall prövas - och varför inte vigas...? Intressant i sammanhanget är också att det är den helige Ande som ger profetisk gåva och inspirerar profeter... Utan att skilja mellan könen.

2. Retorisk fråga: söker man, och viger man, endast andligt mogna, "fullkomliga" Gudsföreträdare idag?
Allvarlig fråga: borde man kanske göra det?

3. Precis vad jag länge har hävdat i debatten med dem som menar att prästen måste vara man eftersom Jesus var man (och endast utvalde män till en anakronisktiskt placerad prästtjänst)!

13 kommentarer:

Johanna G 4 oktober 2008 13:03  

Intressant :)

Ephraim 5 oktober 2008 06:05  

Kvick start pa en reaktion eftersom jag igentligen maste ga till sangs... men nummer 3. Att endast sjalen blir prastvigd....ouch....ar St. Thomas Arian eller Docetist mojligtvis.

Det ar inte bara sjalen som vigs till prast...for da skulle vi inte tro pa den kroppsliga uppstandelsen. Sjalen och kroppen utgor en stycke... det ar endast pga av forvantan pa Kristi aterkomst som gor att vi forlorar var kroppen vid doden. Men Kristus uppsteg till himmelen och sitter pa Faderns hogra sida med en manlig kropp, just nu och har sedan 33 A.D. Sonen ar och forblir inkarnationen, uppstanden, uppstigen, och glorifierad och saledes inte konslos utan man. I eschaton sa uppstar vi all med vara kroppar man och kvinnor. Och de som var vigda praster forblir det.


Jag repeterar det ar inte sjalen som blir vigd utan hela personen, for annars tror du ju inte pa den kroppsliga uppstandelsen.

Xairete,

Erik Å 5 oktober 2008 21:20  

Hej,

Thomas lägger alltid upp sina artiklar så: först ger han argument MOT ståndpunkten han själv hävdar, sedan ger han ett auktoritetsuttalande FÖR (från Skriften, Aristoteles, eller dylikt), varefter han ger sin egen argumentation för ståndpunkten. Slutligen avvisar han de inledande arumenten mot hans egen ståndpunkt.

Följaktligen avvisar han i slutet de tre skäl som ges i inlägget. I svaret till alla tre hänvisas till skillnaden mellan en andlig gåva och ett sakrament; vigning till präst är ett sakrament och instiftades under vissa former som måste bevaras för att det skall vara giltigt (Thomas ger det parallella exemplet att en sjuk måste vara närvarande för de sjukas smörjelse).

Thomas skulle hålla med ephraim: det är personen, inte bara själen, som blir präst.

Vänligen,

Erik

PS. Jag kanske kan ge länken till en engelsk översättning av denna fråga:

http://www.newadvent.org/summa/5039.htm#article1

Märk också att Thomas själv inte hann behandla denna fråga i Summa Theologiae innan han avled, varför svaret är sammansatt av en av hans medbröder utifrån vad han skrev i sin kommentar till Peter Lombardus Sentenser, ett tämligen tidigt verk av Thomas. Om det nu gör till eller från i sammanhanget... DS.

Charlotte Therese 5 oktober 2008 21:38  

Johanna: Ja, det tyckte jag med....

Ephraim: Gud blev människa - och står som gudomlig över det som begränsas av bara det ena könet.

I himlen, står det i bibeln, att vi ska vara som änglar - är de män och kvinnor?

Erik: Tack - det visste jag inte - ska kolla närmare på det.

Jag hittade citatet så lösryckt som jag återgav det, men funderade en liten stund på om han eventuellt kunde ha sagt något mot det också men sen dragit slutsatsen att det istället var så här... Men då var det tvärtom alltså...

Bra att det finns uppmärksamma bloggläsare... ;-)

Charlotte Therese 5 oktober 2008 21:42  

P.S.

Intressant att fundera på vad han skulle ha sagt om det själv mot slutet av sitt liv.

Jag gillar den äldre Thomas betydligt mer än den unge - eftersom han mot slutet av sitt liv fick en uppenbarelse eller liknande, som gjorde att han såg att allt det han dittills skrivit var "halm"...

Jämfört med hur Gud och allt egentligen är beskaffat...

Tycker det var sympatiskt.

Tänkvärt - som sagt!

Ephraim 5 oktober 2008 21:51  

Givetvis kommer vi att vara man och kvinnor....endast livet som vi kanner det idag kommer ju att upphora pa det att vi inte langre lider under synd och dod...vi kommer ju att vara i Guds omedelbara narhet. Men vi forblir ju man och kvinnor. Var inte Adam och Eva man och Kvinna innan fallet? Eskaton ar ju ett tillbaka gaende till pre fallet tillstand och beyond...Att vi kommer att vara som anglar betyder att vi likt anglarna ar i evig Gudsdyrkan....inte att vi kommer att plotsligt bli konslosa andar...

Vad ar annars tron pa den kroppsliga uppstandelsen? Det finns en biologisk skillnad av en anledning...for att man och kvinnor komplementerar varandra, men har distinkta roller och uppgifter.

Charlotte Therese 5 oktober 2008 22:27  

Om Thomas har rätt i att själen är könlös så blir frågan om kön efter döden ännu intressantare.

För det är inte de kroppar vi har nu som ska uppstå - utan något nytt - som inte lär vara mer likt de kroppar vi har nu än blomman är likt fröet.

Vad skulle vi ha för specifika uppgifter i himlen där det krävs att vi är antingen män eller kvinnor?

Thérèse och alla andra som stängts ute från att pröva sin kallelse p.g.a. kyrkliga regler lär förresten få vara präster i himlen.

Hon skrev nämligen att hon trodde att det skulle bli så - att de som önskade det men inte fick bli det här skulle få vara det där.

Och hon är ju kyrkolärare, så kanske ligger det något i det...? :-)

Ephraim 5 oktober 2008 23:36  

Men det ar val var forsta kallelse som kristen att vara prast....vi ar ju alla praster eftersom vi gar i litrugin. Vi lyfter upp gavorna.

Angaende konslosa....sa vet vi ju hur en uppstanden kropp ser ut. Jesus gav oss det vittnesbordet. Han var oigenkanlig, men ocksa med spikhalen...och uppstandelsen ar ju baserad pa Guds ursprungliga skapelse. Han skapade oss man och kvinna, inte for att vi inte hade nagot syfte i hans narhet som vi levde i i Eden. Jag tror att Eskaton.. eller Guds fullbordade rike kommer att innebara oss alla man och kvinnor, inte konslosa monster, utan manniskor och anglar som ar glorifierade i Guds nad.

Jesus var man, ar man och forblir man. Aven i hans uppstandna kropp, for Apostlarna kande igen honom.. de brot brod med honom.. inte med det. Jesus uppstog, och uppsteg i sin inkarnerade kropp med spikhal och allt...kom ihag lazarus och den rike mannen... de kande igen varandra, och var sig lika, men glorifierade i Guds oskapade ljus, nad, och karlek....

En utav vara dogmatik professorer brukar saga att om du inte gillar skrikande barn i kyrkan sa kommer du inte gilla dem i himmelen heller, eftersom det kommer att finnas barn dar, skrikande nyfodda...det ar detta som ar ikonen av helvetet varan in tolerans och okarlek. Nar vi gar in i liturgin och dyrkar for oss sjalva ... som om det var varan egen meditations timme. En ortodox litrugi ar aldrig tyst, utan ett kontinuerligt sjungande, och bedjande...darfor att det ar en ikon av himmelen...av den eviga liturgin. Liturgin i kyrkan ar det nya Israels, det heliga folkets dyrkan av varan Gud, det ar har vi kan deltaga i Eskaton, det ar har vi kan for nagra timmar vara del utav himmelen. Precis som den ar. Full av manniskor, man, kvinnor, och barn genomsyrade av Guds nad och karlek. Barn for det finns barna martyrer, och de som blir aborterade.

Na NE Evlogimeno+

Anonym 6 oktober 2008 07:26  

Män och kvinnor är endast komplementära i biologiskt hänseende och då endast inom två sektorer: när det gäller prokreation och kroppsstyrka. I övrigt är det ingen större skillnad på kvinnor och män biologiskt sett.

I socialt hänseende är vi utbytbara. Det är bara konventioner som avgör vad vi ägnar oss åt. Historien visar detta tydligt och klart, dessutom är det bara att se sig omkring i dagens samhälle för att få det praktiskt bevisat.

Z 6 oktober 2008 13:12  

Bra skrivet, Charlotte.

Det märkliga är att man måste citera en manlig känd historisk person för att folk ska vakna och lyssna. hade en kvinnlig teolog kommit med det som sankt Thomas gjorde, hade responsen blivit: "Det skriver hon för att hon är kvinna"


I senaste Signum står om att "Auktoritet byggs av förtroende"

Förtroende är något som även kvinnor kan signalera/inge/inneha. Vet inte om författaren tänkt på det.

Charlotte Therese 6 oktober 2008 15:14  

Anonym,

Instämmer...

Z,

Jo, fast tydligen sa han mer än så. D.v.s. han var emot. I sin ungdom åtminstone. Innan han eventuellt kom till större insikt... :-)

Annars har du tyvärr rätt - hade en kvinna skrivit det hade det inte haft lika stor tyngd.

Varför ses det inte som att män talar i egen sak när de framför något argument som talar till deras fördel?

Då är det plötsligt naturligt. Men gör en kvinna det blir det reaktioner...

Ett annat lite lustigt fenomen: om en klar majoritet lekpersoner i ett rum är kvinnor, och en minoritet är män, uppfattar man det automatiskt som att det är ungefär 50/50 av vardera. Och är det ett fåtal kvinnliga ledare i ett rum där övervägande delen personer är män upplevs kvinnorna som många.

Jag skrev lite om den signumartikeln i bloggen för någon/några veckor sen...

Erik Å 7 oktober 2008 04:37  

Hej igen,

bara för fullständighets skull: Thomas skrev även i Summa Theologiae om huruvida människor uppstår med olika kön.

Han skriver att vi gör det. Detta baserar han bl.a. på att vi vid uppståndelsen blir såsom Gud först skapade oss (d.v.s. som man och kvinna). Han skriver också, vackert, att sådana olikheter gör skapelsen mer perfekt.

Vänligen,

Erik

PS. Thomas skriver om detta i Summa Theologiae del 3, fråga 81, artikel 3. Detta tillhör också de frågor han inte hann behandla innan sin bortgång. DS.

Charlotte Therese 7 oktober 2008 10:04  

Ja, om han nu har rätt i det - ingen som inte har dött och uppstått kan ju veta hur det är - vi kan bara spekulera.

Vad är det att vara kvinna eller man efter uppståndelsen?

Omöjligt att besvara...

Men visst - olikheter är vackert kompletterande, "gör skapelsen mer perfekt".

Och jag drar därav slutsatsen att det är meningen att vi ska komplettera varann fullt ut också i Kyrkan - inte bara i snart hela världen i övrigt...

För att den ska fullkomnas och bli vad den är tänkt att vara.

Både Kyrkan och hela världen alltså.

Bloggregister

bloggping Bloggtoppen.se Photography Art Blogs - BlogCatalog Blog Directory Top Religion bloggar Blog Flux Directory Religion Blogglista.se Add to Technorati Favorites Reggad på Commo.se Filosofi/Religion
eXTReMe Tracker
Creeper

Bloggheader

Copyright, bild: Charlotte Thérèse

Senaste inlägg

Kristen webbring

  © Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP