lördag 27 september 2008

Tuffare tag i EU's flyktingpolitik

Regeringen må vara nöjd med nya "flyktingpakten" - men jag ser en stor fara för att ännu hårdare regler och gränskontroller kommer att minska chanserna för dem som redan har det svårast och som verkligen skulle behöva få asyl.

Tillfällig arbetskraftsinvandring kommer att införas, men främst till hjälp för värdnationerna - innan arbetarna knuffas ut igen - "brain drain" tycker jag var otäckt uttryckt (se citatet nedan), det låter som förtäckt rasism: "välkommen hit - men inte länge".

Man kunde tycka att de som vill stanna i ett land och arbeta där, borde kunna få arbetstillståndet förlängt. Det är bra att underlätta och därmed öka arbetskraftsinvandringen - men det ska gynna både den som arbetar och det land som tar emot den välbehövliga tillskottsarbetskraften.

Kort sagt - EU vill få igenom regler som gynnar EU - man vill främst få in folk som gör nytta, ett litet tag - och stänga ute de flesta övriga - särskilt papperslösa som i nuläget är svåra att utvisa eftersom inget land vill ta emot någon som inte har bevis på att denne tillhör landet, utan man bollar dessa personer mellan sig.

Man vill alltså göra det svårare för de redan försvarslösa genom att skärpa gränskontrollerna ytterligare så det kan bli i princip omöjligt att ta sig ut ur ett land på lagligt vis om man har asylskäl. Det är väldigt svårt redan som det är. De flesta smugglas ut. Man kan fråga sig varför - ifall "Frontex" arbetar på ett bra sätt i nuläget. Och om de inte gör det - varför skulle de då få ökat inflytande? Varför införa en sådan järnkoll? EU är på väg att bli en ointaglig borg.

Vad ska de göra som inte har några papper - och som, eftersom de har uppenbara asylskäl, inte kan skaffa några papper från myndigheterna i sitt land? De försätts i ett Moment 22 om de inte som en yttersta utväg även fortsättningsvis kan fly illegalt och söka asyl.

Och de som är gamla, svaga, sjuka och inte kan arbeta - hur blir det med dem?

Ytterligare en sak som är oroande är att det ska bli svårare att återförena familjer - om några flyr och övriga är kvar i hemlandet (vilket är det vanliga, eftersom det är krångligt och dyrt att låta sig smugglas ut - hela familjen kan oftast inte ge sig av tillsammans), så kan det bli svårt för dem att få komma efter om de som flytt beviljas asyl.

Det finns en uppenbar fara att det tydligaste resultatet av det hela kommer att bli ökad byråkrati....

Jag skulle önska att detta infördes i pakten:

1) Att Dublinförordningen skrotas så att folk inte bollas tillbaka till det första land de ankommer till utan får söka asyl i vilket land de vill.

2) Att folk inte längre skulle behöva åka tillbaka till sina hemländer och söka asyl ifall det är uppenbart att de kommer att få asyl (av t.ex. familjeskäl). Ett skräckexempel är tillbakaskickandet av en gravid kvinna till ett land som det innebar livsfara för henne att åka till - fast det var tydligt att hon skulle få stanna i Sverige. Så riskabelt både för henne och barnet, och så fullständigt onödigt och kostsamt.

3) Att man förbinder sig till att inte utvisa någon till länder som kan anses vara olämpliga att utvisa personer till i det rådande läget. Tidigare Irak, och just nu t.ex. Eritrea och Afghanistan.

Här är själva paktens punkter:

Fem åtaganden för medlemsländerna

Den franska pakten för invandring och asyl innebär fem åtaganden för medlemsstaterna:

* Att varje land ska öppna för laglig invandring. Hur många arbetskraftsinvandrare som behövs bestämmer landet själv. För att motverka ”brain drain” ska arbetskraftsinvandrarna återvända hem efter några år.

* Att agera kraftfullt mot olaglig invandring. De papperslösa ska ut. Utökat samarbete med ursprungs- och transitländer som förbinder sig att återta människor som invandrat illegalt till EU. I gengäld erbjuder EU samarbetsländerna möjlighet till laglig arbetskraftsinvandring.

* Att ytterligare stärka gränskontrollen. Medlemsländer med stark inströmning av invandrare ska få hjälp av unionen. Den europeiska gränsbyrån Frontex får utökade resurser. Från och med 2012 ska biometriska viseringar användas för att komma in i EU, det vill säga viseringar som innehåller lagrade individuellt unika uppgifter om fingeravtryck, ansiktsigenkänning och irisskanning.

* Att värna asylrätten. Trots hårdare gränsbevakning måste människor kunna söka asyl. Ett europeiskt stödkontor inrättas för att utbyta information mellan nationernas asylprövningsmyndigheter. Målet är att upprätta ett enhetligt asylförfarande 2012. Samarbetet med UNHCR ska stärkas, både när det gäller ”kvotflyktingar” och hjälp till flyktingar utanför unionens gränser.

* Att samarbeta mer och föra dialog om migrationen med så kallade ”tredjeländer” i främst Afrika och Latinamerika.


Läs mer om EU-förslaget här.

Relaterade artiklar finns här och här.

Läs gärna även mitt tidigare inlägg om flyktingpolitiken och flyktingförvaren.

2 kommentarer:

Anonym 29 september 2008 10:12  

http://www.iht.com/articles/2008/09/29/africa/29ramadan.php

Anonym 29 september 2008 10:13  

Jews and Muslims share holy season in Jerusalem
By ETHAN BRONNER
This year Ramadan occurs at the same time as the Jewish month of Elul, leading up to Rosh Hashana and Yom Kippur.

Bloggregister

bloggping Bloggtoppen.se Photography Art Blogs - BlogCatalog Blog Directory Top Religion bloggar Blog Flux Directory Religion Blogglista.se Add to Technorati Favorites Reggad på Commo.se Filosofi/Religion
eXTReMe Tracker
Creeper

Bloggheader

Copyright, bild: Charlotte Thérèse

Senaste inlägg

Kristen webbring

  © Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP