lördag 6 september 2008

FRA-immunitet - en lösning

Läser om hur svenska kyrkans präster nu börjar reagera mot FRA-lagen, och vad den kan innebära i en bikt- eller själavårdssituation.

Vad som förvånar mig allra mest är att folk tydligen "biktar" sig via mail och telefon. Vet inte om det handlar om en regelrätt bikt med avlösning - eller om det mer är det att de meddelar saker som inte bör föras vidare.

Bikt på det sättet förefaller vara något alldeles otänkbart - med eller utan FRA - eftersom det inte garanterar bikthemligheten.

Har dessutom sett på en del katolska hemsidor att man avråds från att skriva något känsligt i mail till präster, eftersom andra på t.ex. församlingsexpeditionen kan komma att läsa mailen. Klokt råd.

Minns även Caroline Krooks heroiska agerande när någon ville ha ut brev där det stod känsliga saker - och hon brände upp dem - visst var det så? Och hamnade i trubbel för det. Men hon tryckte just på detta viktiga - att det som sägs i förtroende ska stanna mellan fyra öron.

Sub rosa, som man också brukar säga.

Själv har jag inrättat ett köksbord som lyder under sub rosa-lagen. Det som sägs där förs inte vidare. Inte heller känsliga saker som förmedlas på annat sätt förstås. Men köket, kring det bordet, har blivit som en plats för förtroliga samtal... Ett biktbord.

Så kommer jag då äntligen till lösningen... Om prästerna går samman och lyckas få igenom ett undantag så att de inte blir avlyssnade så har även vi lekpersoner fått in en fot i FRA-dörren. Vi kan då utifrån vår kristna position som kungar (drottningar), präster och profeter kräva att avlyssningsskyddet ska gälla även oss.

Alltid och överallt.

Amen.

Läs mer om detta hos Z och Mackan och i Helsingborgs Dagblad.

***

Uppdatering: Nu har Svenska kyrkans jurister börjat titta på dilemmat. Bra!

3 kommentarer:

Ephraim 7 september 2008 20:43  

Vill inte lata paranoid, men hall staten ur era privat liv, med all kraft ni har. Staten ska inte spionera pa nagon medborgare. For sist och slutligen sa existerar ju staten bara pga av medborgarnas godkannande. Ingen regering har nagonslags ontologisk varande.

Sa framfor allt bikt, som inte handlar om att bara bevara en hemlighet och fortroende, utan mycket mer, namligen en manniskas fralsning maste absolut forbli beskyddat. En bikt per telefon, eller e-mail kan inte vara en bikt, utan om nagonting en slags generell bekanselse av ens synder. Som jag kunde skriva nagot har och bekanna en synd, och hoppas pa er allas boner och forlatelse. Men vi biktar oss ju inte till prasten utan till Jesus Kristus, prasten hor ju bara bikten och ber for avlosningen. Ingen utom Jesus, prasten, och du kan sta mellan detta.Och absolut inte en sekular regering.

Plus att efter bikten sa ar ju all synd avlost, och forlaten, och bor aldrig mer betankas. Ja jag maste saga att jag stodjer allt motstand mot svenska regeringens forsok att infiltrra era privatliv.. BLAH!

Xairete!

Charlotte Therese 7 september 2008 20:57  

Kan bara instämma....

Det kommer att bli en del manifestationer i storstäderna runt om i landet den 16 oktober.

Tyvärr är inget inplanerat i min stad. Men kanske det kan dras igång nåt när prästerna vaknar upp för allvaret även här...?

Charlotte Therese 7 september 2008 21:10  

Inspirerades till en liten böneaktion för biktsekretessens bevarande!

Bloggregister

bloggping Bloggtoppen.se Photography Art Blogs - BlogCatalog Blog Directory Top Religion bloggar Blog Flux Directory Religion Blogglista.se Add to Technorati Favorites Reggad på Commo.se Filosofi/Religion
eXTReMe Tracker
Creeper

Bloggheader

Copyright, bild: Charlotte Thérèse

Senaste inlägg

Kristen webbring

  © Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP