fredag 21 november 2008

Manligt, kvinnligt, mänskligt - teologin söker nytt språk

Kom i ett annat inlägg in på detta med att män under lång tid har formulerat det mesta i teologin. Även om feministteologin sedan har ägnat sig åt att omdefiniera saker i kvinnliga termer.

Resultatet är inte direkt balanserat än trots att båda sidor har kommit till tals.

Kanske tiden nu är mogen för ett nytt tänk omkring det teologiska, baserat på gemensamma mänskliga erfarenheter av Gud.

För det ideala vore väl om män och kvinnor tillsammans formulerade en samtida teologi, ett nytt teologiskt språk, ett nytt sätt att tala om Gud som är mer i samklang med vad vi numera vet om Gud, erfar av Gud? Med både ett manligt och kvinnligt perspektiv alltså, men inte var för sig.

Alla är välkomna att bidra med tankar. Kanske kommer vi ett litet steg vidare...?

(Delta gärna också i samtalet om Guds kvinnliga drag som sådde fröet till detta inlägg.)

11 kommentarer:

Jonas 21 november 2008 19:52  

Som jag ser det är det inte teologin, i den meningen att den kommer från Gud, som söker ett nytt språk utan det är människor som känner ett behov att omforma teologin efter deras egen moraluppfattning och världsåskådning. Den är alltså inte från Gud. Vi är alla biologiskt olika varelser, vi har delvis olika roller och uppgifter i livet, det är inte bara någon social konstruktion. Lika så är Gud vår Fader så som det varit av begynnelsen, nu är och ska vara från evighet till evighet. På samma sätt är Maria Guds mor och tillika vår mor, det kommer inte heller att ändras.

Man är man och kvinna kvinna och det även rent språkligt.

Jonas 21 november 2008 19:58  

Mitt inlägg får sägas ha udden mot så kallad feministisk teologi som jag tyvärr inte har något positivt att säga om.

Charlotte Therese 21 november 2008 21:16  

Det var inte så jag menade.

Utan att Gudserfarenheten kan leda till ett nytt språk, nya tankar om Gud.

Vad gäller din andra kommentar så var det ju därför jag startade detta inlägg - för att varken den ensidigt manliga teologin eller feministteologin är särskilt rättvisande.

Det behövs något slags balanserat mellanting.

mikael 22 november 2008 00:18  

Hej, somliga anser att det är könet som är det viktiga,ja det är en viktig del på oss människor; men vad har vi och vad saknar vi mellan öronen vore nog en intressantare fråga.
Att den giltliga kyrkan den Katolska löst problemen med att ta bort halva mänskligheten som del av den aktiva tjänsten i kyrkan.

Det har konserverat en struktur som vidmakthållit skatt att njuta av: Bibeln, kyrkan, synen på vår Gud en strävan till det bättre.
Detta på bekostnad av frihet att upptäcka helhet. Du får inte själv söka dig till källorna du får acceptera att de lärda männen gör det.

Detta har skapat en kontinuitet i
fram till 600 hundratalet sedan blev det två Ortodoxa kyrkor här kommer den värkliga klon!
De separerade i en västlig del och en östlig på grund av en dispyt om
ska det stå "Jesus blev född av Maria" eller "Maria födde Jesus".

Sedan efter det har den manliga ledarskapet visat vilken kvalitet den styr med.

När det gäller kvinnor var det en kvinna i en församling som höll på att förstöra en församling.
Hon tvingade Paulus att sätta henne på plats.

Och det är väl kruxet.

Det sitter inte mellan benen det sitter mellan öronen.

Kvinnor och män är olika och skall vara olika men vissa män är mer lika kvinnor och kvinnor är lika män.

Frågan är inte om en man eller en kvinna är lämplig till kyrklig tjänst utan vilket kall Hon/Han bär på.

Vår Gudsbild är ändrad från Judendomens Hebreiska till Grekiskan.
manligt kvinligt neutrum
Hebr.Far, Son Helig Ande
Grek.Far, Son Helig Ande

Det är till översättning till Grekiskan Den Helige Ande blev könlös den språkformen skapade ett av de första ändringarna.

Det står att inte ett iota skall ändras i Bibeln.

Ett annat ställe är där: Av Jesse rot och stam skall han komma ifrån.

Jag skriver utan bibel så jag hoppas att någon kan slå upp var i Jesaja detta bibelord står.

i en av de Grekiska översättningar så härleder man till där solen går upp skall han komma ifrån!

Detta ledde till en märklig hirarkitänkande som passar mer de romerska riket ritualer.

och man skrev in att den som var högst upp i hirarkin skulle ha ansvaret och ju längre ifrån de viktiga i ledningen ju mer betydelselös var din sorgliga natur.
Och ansvar det var oviktigt det viktiga var att du löd.

Nu om hela mänskligheten skall återta sitt ansvar och bygga en Allmän Kyrka.
Måste alla bitarna på plats!
Kvinna som Man, Ung som Gammal.
Det finns bara en Regel att följa den gyllene regeln; och det enda sättet att ära Gud på rätt sätt är att följa den Gyllene regeln och ta sitt ansvar!

Jonas 22 november 2008 01:14  

Mikael, det ska inte byggas någon katolsk kyrkan, det är bättre att säga att den ena heliga katolska och apostoliska kyrkan är inte riktigt hel och behöver repareras. Men inte något nytt kyrkbebygge.

Charlotte Therese 22 november 2008 12:29  

Mikael, Jonas,

Ja, reparation behövs, men också inventering.

mikael 22 november 2008 19:23  

Jonas, Det kanske inte behöver bygga en ny kyrka men dess värdegrund ligger inte i hörnstenen utan värdet av den del som den känar mest på.
man försvarar att felöversättning lägger halva mänskligheten till statister, Hörnstenen vill inte det.
Så om vi sätter hörnstenen inte i centrumet på valvet rasar hela bygget när ställningarna tas bort.

Om inte orden:
Så som jag vill att du gör mot mig,
Ska jag se till att jag gör mot dig
Finns i Grunden av allt vi strävar mot, blir det fel.

Det blev lite fel i det pedagogiska att visa misstaget vid översättningen av Hebreiskan till Grekiskan.

På hebreiska är ordet för Den Helige Anden, ett kvinnligt genus.

Men på Grekiskan är det översatta ordet ett Neutralt genus.

När vi sedan i tvåtusen år utgått från Guds helhet är bara manligt.

Går det inte att se att vi måste göra en rot reparation på stora delar av den Kyrka som finns om det skall kunna bli en Allmän enhetlig Kyrka.

Det kanske alltid skall vara högt till tak i den.

Och Charlotte Therese jag skrev
lite otydligt om Kvinnan.

Det finns Kvinnor som är mer man än många män.

Detta är inte det Generella förakt jag vill ta fram, utan det faktum naturen skapar oss till.

Om naturen har sina nycker kan vi inte se det som något fel, utan vi omfamnar istället för att föraktar.

Och våran värdegrund, borde förankras i Jesus som värnar om alla människor och väljer inte bort oss utan låter oss komma till honom allesammans, han kräver inte etiketter på oss, men det finns mig veterligen ingen stans där han säger detta skall du göra endast detta och du får inte göra detta.

Om en Kvinna är gjord för att förkunna varför stoppar kyrkan detta.

det skulle vara som att kräva att hon skall gräva ner sin talent.

Z 23 november 2008 12:47  

Mikael skrev en riktig klassiker här ovan:

"Hej, somliga anser att det är könet som är det viktiga,ja det är en viktig del på oss människor; men vad har vi och vad saknar vi mellan öronen vore nog en intressantare fråga."

Amen

Charlotte Therese 23 november 2008 14:34  

Mikael.

"Om en Kvinna är gjord för att förkunna varför stoppar kyrkan detta.

det skulle vara som att kräva att hon skall gräva ner sin talent."

Ja, det var ju bl.a. om det jag skrev till Påven.

Anonym 24 november 2008 01:22  

Hej,
Z tack för att du uppskattar det jag skrev.

Charlotte Therese, Jag ber inte om ursäkt för att vi använder samma källa "Bibeln" men jag läste på en gång till vad du skrev till påven.

Att starta en rörelse till det bättre kräver skarpsinne tycker att du gör det bra.

Vi får hoppas och be om, att det blir taget på det allvar som frågan kräver!

mikael 24 november 2008 01:24  

Hej det som står här ovan skrev jag mikael (tryckte på knappen lite för tidigt.)

Bloggregister

bloggping Bloggtoppen.se Photography Art Blogs - BlogCatalog Blog Directory Top Religion bloggar Blog Flux Directory Religion Blogglista.se Add to Technorati Favorites Reggad på Commo.se Filosofi/Religion
eXTReMe Tracker
Creeper

Bloggheader

Copyright, bild: Charlotte Thérèse

Senaste inlägg

Kristen webbring

  © Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP