torsdag 29 oktober 2009

Katolsk-anglikansk humor

En skarp video i kölvattnet av påvens "generösa erbjudande" i negationernas tecken.

D.v.s. välkomnandet till en (måhända temporär och imaginär) befrielse från öppet kvinnliga (!) och öppet homosexuella biskopar.

Se och le!

(Den ville inte låta sig inbäddas här, trots flera försök.)

2 kommentarer:

Mikael 31 oktober 2009 00:42  

Hej Charlotte-Therese!
Du kanske funnit ut varför vi inte längre har en enad kyrka!

Vi vill inte Ta emot dogmer som vi inte kan säga är OK för oss.

Och då är det några punkter man kan diskutera.

1. Acceptera det skall bara vara kvinnliga präster.

2. Präster får inte gifta sig.

3. homosexuella är sjuka som måste kunna få vård..............

Ja, att ta fram alla dogmer som läggs på den rätta tron kan nog bli hur lång som helst.


Vart vill jag komma med detta kan vi inte söka den minsta gemensamma
nämnaren som vi kan ställa oss bakom som troende på Jesus!

Vilka dogmer anser Du Charlotte Therese är av så väsentlig grund att där kan vi inte bortse ifrån?

/Mikael

Charlotte Therese 1 november 2009 11:25  

Mikael,

Jag skulle nog vända på frågan en aning till att börja med.

När man söker sig nära Gud så faller all barlast bort - bara det nödvändiga blir till sist kvar.

Träet slipas, guldet renas. Bilderna är många för att beskriva det som sker.

Och det som är kvar måste inte definieras in i minsta mikrodetalj. Det fungerar bäst av att bara vara.

Citerar även något jag skrev på en annan blogg, eftersom det hör lite ihop med det här.

"Jag tror (och har ofta skrivit om det) att splittringen och betoningen av enstaka gåvor på olika håll faktiskt kan ha varit bra - vi har alla verkligen lärt oss “vår grej”. Och till slut är det så dags att vi lär varandra vad vi har blivit så bra på…och tar till oss vad vi har missat i farten, eller inte velat ta till oss.

Det går inte så länge “vi” eller “de” påstår sig vara bäst, eller de enda som har hela sanningen, eller så länge vi fördömer varandras kyrkor och samfund.

Ödmjukhet är nyckeln.

Och att se till det som är allra viktigast. Och det är inte upprätthållandet av organisatoriska strukturer, formell åsiktsenhet - utan enhet kring kärnan: Gud."

Bloggregister

bloggping Bloggtoppen.se Photography Art Blogs - BlogCatalog Blog Directory Top Religion bloggar Blog Flux Directory Religion Blogglista.se Add to Technorati Favorites Reggad på Commo.se Filosofi/Religion
eXTReMe Tracker
Creeper

Bloggheader

Copyright, bild: Charlotte Thérèse

Senaste inlägg

Kristen webbring

  © Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP