onsdag 14 oktober 2009

Buuuuu.....! (en hälsning till Ulf Ekman)

Jag firar inte Halloween, om ni tror det, men ett buuuuu kändes som den mest passande rubriken för det här inlägget....

Trodde det var lite bättre i frikyrkorna på kvinnoledarpunkten. Men nej!

Och nej, Ulf, det är inte främst en jämställdhetsfråga, det håller jag helt med dig om.

Det är snarare frågan om ifall Jesus skulle ha diskriminerat de kvinnor han utvalde till sina närmaste... Maria Magdalena t.ex. Vars evangelium rensades ut av nitiska män, för att hon där framstod som en ledare för apostlarna, som var närmare Jesus än de.

Skulle han ha diskriminerat de kvinnor som förestod de tidiga husförsamlingarna...och även var bland Paulus allra trognaste medarbetare? Församlingen i Filippi lär ha haft ett stort antal kvinnliga ledare.

Inom judendomen har kvinnor sen urminnes tider fungerat som ledare för synagogorna. Presbyter kallas deras tjänst förresten där, som du kanske har hört (äldste, präst, ledare för synagogan, moder för synagogan, huvud för synagogan - är olika benämningar för judiska kvinnors tjänst). Presbyter är samma ord som ordet präst kommer ifrån. Och kvinnliga rabbiner finns det - en kunde ha hamnat i Stockholm nyligen. Tråkigt att hon inte gjorde det.

I de tidiga judisk-kristna församlingarna där man tog över denna ledarstruktur valdes även kvinnor till dessa tjänster.

Men vi tycks ha halkat långt efter vår broderreligion i vår tid...

Och så tycker jag att det blir en faslig dubbelmoral av det hela när du menar att du kan samarbeta med kvinnliga ledare i andra församlingar, men inte vet om det är rätt, bibliskt. Hur ska du ha det, i konsekvensens namn?

Även katolska präster hycklar på samma sätt - samarbetar gärna med kvinnliga präster i Svenska kyrkan (gifter sig titt som tätt med dem t.o.m.!) - men erkänner inte deras ämbete som giltigt.

Är det inte nog med detta falskspel snart? Är kvinnor mer än vatten värda i församlingarna anno 2009? Kan de anses kompetenta nog att tjäna den Herre vars kropp de till fullo utgör en del av? Eller ska ni kanske återigen slita sönder den kropp som är sammanfogad och ett i Kristus, för att ni vill styra och ställa ensamma, utan hjälp av kvinnlig vishet i ledningen?

Jag vill tillägga att jag tycker att en hel del av det du säger och gör är riktigt bra, särskilt ekumeniskt. Du har utvecklats positivt på många sätt under de senaste åren. Men det här var ett riktigt bottennapp! Hoppas att du tar tillfället i akt att studera det här mer ingående, så att du kommer till en djupare insikt i frågan, och så att dina ord och handlingar kan klinga samstämmigt på denna punkt!

11 kommentarer:

Niclas Nilsson 14 oktober 2009 16:11  

Jag delar inte Ekmans syn på kvinnligt ledarskap. Och tycker det finns teologiska argument för det. Men det där med Maria Magdalena är ju bara senare ihopdiktat nonsens. Det evangeliet är skrivet LÅNGT efter de fyra som är med i Bibeln.

minutz3 14 oktober 2009 16:31  

Du skrev att katolska präster titt som tätt gifter sig med prästinnor från Svenska kyrkan, grund för detta, tack. Det räcker alltså inte med bara ett exempel, utan flera när du skriver "titt som tätt" och det måste vara i modern tid vi då talar om.

Charlotte Therese 14 oktober 2009 18:57  

Niclas,

Hur man än ser på det (tycker det är en intressant skrift oavsett datering), så finns Maria Magdalena med också bland de allra närmaste kring Jesus i de evangelier som är med i det som blev till bibeln.

Och många andra kvinnor.

Jag tog upp det mest som ett symptomatiskt exempel på utrensningar av kvinnligt ledarskap - för att det har skett i kyrkan kan ingen förneka.

Charlotte Therese 14 oktober 2009 19:00  

Minutz,

Jag tänker inte offentligt namnge katolska präster som har gift sig med präster i SvK. Det är fler än en, och förmodligen är en till på gång inom kort. Det är internt väl kända fakta.

Och kallar du prästvigda kvinnor för nedlåtande namn igen så får du inget svar över huvud taget.

M 14 oktober 2009 19:04  

Maria Magdalenas evangelium har aldrig tillhört kanon helt enkelt eftersom det inte hade en apostolisk lära och att det är en skrift skriven långt efter apostolisk tid (av en troligen gnostisk man).

Dina försök att få det att framstå som att det i fornkyrkans fanns manliga äldste (präster) och församlingföreståndare (biskopar) bygger på lösan sand och enstaka indicier. Diakonissor, änkor, jungfrur och andra kvinnliga medhjälpare fanns, men ämbetet med predikouppdraget och förvaltandet avsakramenten var inte en del av deras uppdrag. Något annat är bara dagdrömmeri och historieförfalskning!

Charlotte Therese 14 oktober 2009 19:11  

M,

Jag hänvisar till kommentaren till Niclas ovan.

Det är de som, genom sitt sätt att utvälja och rensa i historien har eliminerat och degraderat kvinnor ur kyrklig tjänst, som sysslar med historieförfalskning.

>Dina försök att få det att framstå som att det i fornkyrkans fanns manliga äldste (präster) och församlingföreståndare (biskopar) bygger på lösan sand och enstaka indicier.

Eh? Har du läst NT?

Charlotte Therese 14 oktober 2009 19:16  

Fotnot:

"In her introduction in The Complete Gospels, Karen King names the manuscripts available for the Gospel of Mary, "Only three fragmentary manuscripts are known to have survived into the modern period, two third-century fragments (P. Rylands 463 and P. Oxyrhynchus 3525) published in 1938 and 1983, and a longer fifth-century Coptic translation (Berolinensis Gnosticus 8052,1) published in 1955."

King goes on to make these text-critical observations:

There are, moreover, some important variations between the Greek and Coptic manuscripts. The translation which follows gives preference to the Greek fragments over the Coptic because they are earlier and are written in the original language of the text, and also because the Coptic variants reflect theological tendencies that arguably belong to a later time. For example, the Greek fragments seem to presume that the leadership of Mary Magdalene as a woman is not under debate; only her teaching is challenged. Changes in the Coptic version, however, point toward a situation in which women's leadership as such is being challenged and requires defense. The changes in the text may reflect the historical exclusion of women from their earlier leadership roles in Christian communities."

Läs mer här:

http://www.earlychristianwritings.com/gospelmary.html

Lars 15 oktober 2009 00:28  

Man kan exempelvis läsa didache = dom 12 apostlarnas lära, som användes som undervisning i den tidiga kristna kyrkan.

http://web.telia.com/~u38010778/didache.htm

Lägg märke till kapitel 13 vilken framträdande roll profeterna hade och man kan läsa i Apg 21:8-9 att det fanns kvinnor som gud kallat som profeter.

Jag tror att man i dom flesta kyrkor idag har en tonvikt vid det pastorala, men tror att den profetiska dimensionen i tron håller på att komma tillbaka (Apg 2:17)

Charlotte Therese 15 oktober 2009 13:55  

Lars,

Självfallet har Gud kallat kvinnor till att vara profeter, likaväl som män.

Problemet är när man vill utesluta dem från mycket av det pastorala och tilldela dem bara vissa underordnade roller.

Är det inte Gud som är den som kallar? Varför ska då män(niskor) sätta käppar i hjulet för Guds kallelse?

Det profetiska och det pastorala kompletterar ju varann...

Och visst vore det absurt att säga att enbart kvinnor kan bli profeter?

Lika absurt är det att tilldela den största pastorala biten och ledarroller enbart till män. Så som ofta sker i vissa kyrkliga miljöer.

minutz3 15 oktober 2009 14:29  

Charlotte-Therese, som trogen katolik skulle jag i så fall anmäla dessa präster till biskopsämbetet.

Det är inte rimligt att de är kvar i sin tjänst. Men som vanligt tror jag chansen snarare är större att du talar i nattmössan.

Du borde nog läsa stiftets meddelande om "Katolska" hemsidor förresten...

Charlotte Therese 15 oktober 2009 16:46  

Men hallå? Hur trögtänkt får man vara?

Samtliga de präster jag talar om har självfallet redan lämnat sin tjänst!

Men en fundamentalistisk paragrafextremist som du (som inte ens har börjat fatta vad det katolska innebär), ser väl inte ens det uppenbara?

Ta en titt på mitt nästkommande blogginlägg.

Bloggregister

bloggping Bloggtoppen.se Photography Art Blogs - BlogCatalog Blog Directory Top Religion bloggar Blog Flux Directory Religion Blogglista.se Add to Technorati Favorites Reggad på Commo.se Filosofi/Religion
eXTReMe Tracker
Creeper

Bloggheader

Copyright, bild: Charlotte Thérèse

Senaste inlägg

Kristen webbring

  © Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP