söndag 1 november 2009

Kyrkogångsenkäten - så gick det!

Jag frågade i en marginalenkät om varför ni går i kyrkan. Och så här svarade ni:


För att behaga Gud: 20 (19%)

Jag gillar liturgin: 32 (31%)

Jag gillar musiken: 16 (15%)

Jag gillar människorna: 22 (21%)

Jag kan inte leva utan nattvarden: 45 (44%)

Min kyrka har mässplikt: 16 (15%)

Jag går dit mest av gammal vana: 3 (2%)

Det fyller ett andligt behov: 62 (61%)

Jag går sällan i kyrkan: 5 (4%)

Jag går aldrig i kyrkan: 7 (6%)

Jag finner Gud lättare utanför kyrkan 10 (9%)


Tycker att resultatet, även om det kanske inte är särskilt statistiskt representativt, är intressant. Ni kunde välja fler alternativ, och det har förmodligen gett utslag också.

Mest glädjande är att en majoritet (61%) tar sig till kyrkan för att "det fyller ett andligt behov".

Även nattvarden och liturgin står högt i kurs.

"Behagandet" av Gud hamnar lägre. Kanske ni inte tror att det spelar så stor roll för Gud om ni går i kyrkan eller inte?

Lite förvånande är att musiken hamnar så pass lågt ner. Svenska kyrkan satsar ju så mycket på annat än gudstjänster - särskilt musikkvällar verkar dra mycket folk. Eller, har det förändrats?

Lite lustigt är också att gillandet av människorna bara får 22%. Är kristna så otäcka? :-)

Eller är det mest bara det att det inte är en av de viktigaste orsakerna till kyrkogåendet? Själv skulle jag placera betydelsen av att träffa andra kristna betydligt högre på skalan. Högre än såväl liturgi som musik. Men man kan ju ses även utanför kyrkan...

Minst 16 katoliker måste ha svarat på enkäten, eftersom mässplikten får så högt resultat.

12 personer går sällan eller aldrig i kyrkan. Även det är ett ganska högt resultat med tanke på antalet röstande (101 stycken).

Intressant också att så pass många finner Gud lättare utanför kyrkan...

Tack, alla som deltog! Nya enkäter dyker upp titt som tätt - håll utkik!

Tror jag lägger in en brännhet sådan idag...

6 kommentarer:

Kraxpelax 1 november 2009 15:07  

Sanningen om organskandalen!

- Peter Ingestad, Solna

Johanna G 1 november 2009 16:30  

Jo, det var intressanta siffror. Hade kanske varit intressant att se hur resultatet blivit om man bara hade fått välja en enda punkt. Eller kanske göra någon form av gradering (typ 1-6) på hur viktig varje enskild del är.

Charlotte Therese 1 november 2009 17:09  

Johanna,

Jag tror att ett enpunktsval hade varit mer missvisande, eftersom det sällan bara finns en anledning till att man gör något.

Därför valde jag att göra så här denna gång.

Vet inte hur man får in en enkät där det går att gradera - annars hade det helt klart varit ett intressant komplement!

Charlotte Therese 1 november 2009 17:10  

P.S. Den som vill är välkommen att gradera sina val här i kommentarerna.

Johanna G 1 november 2009 17:23  

Charlotte:
Instämmer med dig att det skulle blivit mer missvisande om man bara fick välja ett alternativ (minns jag rätt så valde jag själv tre olika), men samtidigt så skulle det ändå vara intressant och se vad folk skulle välja om de verkligen var tvungen att välja den anledningen som vägde tyngst.

Johanna G 1 november 2009 17:29  

Eftersom det var min idé, så är det väl i så fall bäst att jag börjar. Skala är 1-6 där 1 = totalt oviktigt och 6 = superviktigt

För att behaga Gud: 3
Jag gillar liturgin: 4
Jag gillar musiken: 2
Jag gillar människorna: 6
Jag kan inte leva utan nattvarden:3
Min kyrka har mässplikt: 1
Jag går dit mest av gammal vana: 5
Det fyller ett andligt behov: 5
Jag går sällan i kyrkan: 1
Jag går aldrig i kyrkan: 1
Jag finner Gud lättare utanför kyrkan:3

Bloggregister

bloggping Bloggtoppen.se Photography Art Blogs - BlogCatalog Blog Directory Top Religion bloggar Blog Flux Directory Religion Blogglista.se Add to Technorati Favorites Reggad på Commo.se Filosofi/Religion
eXTReMe Tracker
Creeper

Bloggheader

Copyright, bild: Charlotte Thérèse

Senaste inlägg

Kristen webbring

  © Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP