måndag 19 oktober 2009

"I hemmen bröt de brödet..."

Låt oss fundera över nedanstående text. Särskilt en rad stod ut ur den när jag just läste den. Den jag valde för rubriken.

Många katoliker vill ha det till att redan den tidiga kyrkan var hypersakramentaliserad. De ser det hela väldigt anakronistiskt, som om dagens situation fanns där från början. För tvåtusen år sen.

Men jag fastnade alltså för en tydlig skillnad här.

Man möttes i templet för att be. Men brödet bröt man inte i templet utan i hemmen. D.v.s. man firade vad som senare kom att kallas nattvard/eukaristi hemma, i samband med en vanlig måltid. I slutet av måltiden dessutom - så någon "eukaristisk fasta" förekom inte.

Ingen präst var närvarande i varje hem (det fanns ju ännu inga präster på den tiden). För att över tre tusen personer ska kunna äta tillsammans inomhus behövs det dessutom betydligt många fler än tolv hem. Alltså kan inte heller en apostel ha funnits till hands i varje hem, de kan inte ha klarat av att cirkulera runt till varje kristet hem (dagligen?), för den ännu icke sakramentala brödsbrytelsen. Utan en person i varje hushåll måste helt enkelt ha bett välsignelsebönen, brutit brödet och delat ut det. Vanligt lekfolk alltså - med vår tids begrepp.

Och - som en extra liten knorr: eftersom kvinnor hade ansvaret för hemmen, är det inte otroligt att det var de som ofta gjorde detta...

Tänk om vi åter kunde få göra så - i jublande, uppriktig glädje!

***

Apg 2:42-47

De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den dagen ökade de troendes antal med inemot tre tusen. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna.

Alla människor bävade: många under och tecken gjordes genom apostlarna.

De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt.

De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla, efter vars och ens behov.

De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje.

De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem.

11 kommentarer:

Susanne Erikson 19 oktober 2009 12:55  

Sluta gnäll och lämna katolska kyrkan så kan du göra precis vad du vill! Bra va?

Charlotte Therese 19 oktober 2009 12:57  

Detsamma!

Den som inte kan tolerera en sant katolsk - d.v.s. allomfattande - kyrka, bör nog inte vara kvar, eftersom den aldrig kommer att kunna bli lika trångsynt som de vill ha den.

Kraxpelax 19 oktober 2009 14:23  

Andligt lästips:

http://kraxpelax-bhagavadgita.blogspot.com/

- Peter Ingestad, Solna

Susanne Erikson 19 oktober 2009 14:57  

Detsamma vadå? Jag är inte ens med! Du börjar bli alldeles förvirrad.

Charlotte Therese 19 oktober 2009 15:06  

Det lät på din kommentar precis som att du var den värsta sortens katolik.

Varför uppmanar du andra att lämna ett samfund du inte tillhör?

Tycker du ska gå och gnälla nån annanstans, för du är den enda här som gör det.

Som dessutom lyckades missa att mitt inlägg var positivt, och handlade om den första kristna tidens jublande glädje...

Snacka om förvirrat!

Lars 19 oktober 2009 17:30  

Rom 16:5
...Hälsa också dem som samlas i deras hus.

1 Kor 16:19
Församlingarna i Asien hälsar till er. Ni får många hälsningar från Akvila och Priska och den församling som kommer samman i deras hus.

Kol 4:15
Hälsa bröderna i Laodikea och Nymfe, och dem som håller gudstjänst i hennes hus.

Filemon 2
och syster Appia och vår vapenbroder Arkippus och hela den församling som firar gudstjänst i ditt hus

Misstänker att dessa fösta kyrkor i hemmen var tämligen befriade från kyrk politik och hiraki :)

Charlotte Therese 19 oktober 2009 17:56  

Lars,

Högst sannolikt... :-)

Henry 20 oktober 2009 11:32  

Jag har själv funderat över denna text och brottats med den, framförallt i möte med olika fria kristna grupper. Det jag kommit fram till är att en sådan fri struktur som man ibland försöker få fram fanns inte. Apostlarna var troende judar och för dem är den fasta gudstjänsten väldigt väsentlig del av fromhetslivet. De firade gudstjänsten i Templet och i Synagogerna. Nattvarden kunde de inte fira där utan de gjorde det i det utrymme som fanns tillgängligt, i hemmen, såsom det fortfarande förekommer i missionsområden idag. De firade dessutom inte daglig mässa utan de ihågkom Mästaren på natten inför hans uppståndels, efter det att judiska Sabbatsdagen gått till ända, liksom vi firar påsknattsmässan på natten i åminnelse av uppståndelsen.

Tyvärr så måste känner jag att jag får blanda lite solk i glädjebägaren.
I exv Apg 14:23 så står det att de (alltså apostlarna) utsåg äldste (grekiska ordet är presbyteros, vilka är ursprunget för vår tids präster). Detta är ett av alla skriftställen som bevisar att det fanns präster och en kyrklig hieraki från början. Apostlarna agerade som vår tids biskopar och påvar, de utsåg och lade händerna.
De första diakonerna utsågs bland "bröderna" för att hjälpa apostlarna att klara av situationen som den första väckelsen frambringade. De godkändes och vigdes till sin tjänst av apostlarna.
Dessutom så får jag väl påpeka att ordet fasta är ett väldigt frekvent ord i apostlagärningarna och man får i bland känslan av att enda sättet att göra en andlig handling är efter att man först fastat och bett över situationen, fastan är minst lika viktig som, om inte viktigare än, bönen.

Charlotte Therese 20 oktober 2009 14:14  

Henry,

Du är naturligtvis fri att tolka texterna som du vill, men en utrensning av kvinnor från dessa ämbeten (om det är vad du vill försöka åstadkomma?), är obiblisk och historiskt oriktig. För att få till den måste du blunda för verkligheten.

Se t.ex. mitt inlägg till Ulf Ekman nyligen där jag nämner hur det såg ut i synagogorna.

Högst sannolikt övertogs samma bruk bland de judisk-kristna.

Min poäng med det jag skrev om den eukaristiska fastan var att visa på hur saker har en tendens att övertolkas och ritualiseras allt mer ju längre tiden går.

Henry 20 oktober 2009 20:44  

Var i mitt inlägg har jag fört fram att jag vill utesluta kvinnor? Den frågan har jag inte nämnt.
Vad jag sa var bara det att de första diakonerna utsågs bland män vilket krävs mycket frikostig exegetik för att komma runt...

När det gäller den eukaristiska fastan så har det de senaste tusen åren åtminstone lättats på en hel del.
Under meddeltiden och fortfarande i Ortodoxa kyrkan, var den eukaristiska fastan från midnatt och den handlade då inte bara om att avstå från föda utan även sexuellt umgänge. Gifta par fick inte ha haft intimt sexuell kontakt med varandra under natten innan man skulle ta emot kommunionen. Detta var inget som man hade hämtat från den hednisk omvärlden utan är från den judiska offerkulten. Den eukaristiska fastan har mildrats rejält under seklers gång.

Charlotte Therese 20 oktober 2009 22:31  

Just det, du nämner inte kvinnorna, fast de fanns där - så varför utelämnar du dem i berättelsen om den tidiga kyrkans tjänster?

Poängen var att eftersom brödsbrytelsen skedde precis efter en stor måltid så föregicks den inte av någon eukaristisk fasta i den tidiga kyrkan.

Hoppas det blev lite tydligare nu.

Bloggregister

bloggping Bloggtoppen.se Photography Art Blogs - BlogCatalog Blog Directory Top Religion bloggar Blog Flux Directory Religion Blogglista.se Add to Technorati Favorites Reggad på Commo.se Filosofi/Religion
eXTReMe Tracker
Creeper

Bloggheader

Copyright, bild: Charlotte Thérèse

Senaste inlägg

Kristen webbring

  © Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP