fredag 13 februari 2009

Kyrklig ordlista - änglahyss m.m.


Hör ibland lite speciella uttryck i olika kristna sammanhang.

Det finns inte bara en kristen jargong, utan ganska många olika "dialekter".

Har ni också tänkt på det?

Ett sånt exempel är ordet "änglahyss" - som jag aldrig hade hört förrän två frikyrkliga vänner använde det oberoende av varann i olika sammanhang. Det handlar om snälla "bus". Goda gärningar som ofta är lite undansmusslade, och ibland mer påtagliga. Godhet utan särskild anledning - annat än för sin egen skull, för att sprida glädje i omgivningen. Ja, så tolkar jag det i alla fall - rätta mig gärna, ni som brukar använda ordet.

Det är ett helt underbart uttryck tycker jag, hur som helst - som borde marknadsföras katolskt också. Och än mer tillämpas i praktiken.

Änglahyss gör Gudsnärvaron mer påtaglig i världen... För Gud verkar ju även genom oss - vare sig vi är medvetna om det eller inte.

Har ni fler exempel på sån här kristen specialjargong som används i era sammanhang? Eller i andra kyrkor - det kan vara lättare att upptäcka den där, genom att man hör nya uttryck.

2 kommentarer:

Marco Crupi 13 februari 2009 12:18  

Hello I really like your blog, I would like a link exchange with you, I insert your blog to my favorite blogs ;)


the address of my blog is: http://marcocrupifoto.blogspot.com/


My blog deal of the art of photography.

( photo technique, post production, photo retouching, Reportage, how-to and articles )

Charlotte Therese 13 februari 2009 12:28  

Ok - you're linked to now!

Nice photos!

Bloggregister

bloggping Bloggtoppen.se Photography Art Blogs - BlogCatalog Blog Directory Top Religion bloggar Blog Flux Directory Religion Blogglista.se Add to Technorati Favorites Reggad på Commo.se Filosofi/Religion
eXTReMe Tracker
Creeper

Bloggheader

Copyright, bild: Charlotte Thérèse

Senaste inlägg

Kristen webbring

  © Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP