torsdag 26 mars 2009

Missriktad kritik från Annika Borg

Svarade liksom många andra på Annika Borgs senaste krönika i Kyrkans tidning. Enligt uppgift skulle repliken ha publicerats på nätet idag, men jag hittar den ännu inte.

Här är vad jag skrev.

***

"Läste under växande förvåning Annika Borgs krönika i Kyrkans tidning (nr. 12/09). Hur kan man framföra så många felaktigheter på så liten yta?

Hon målar upp en extrem nidbild av katolska kyrkan - som hon sedan kritiserar. Och med anledning av denna karikatyr uppmanar hon alla kyrkor och även Sveriges regering att bryta med Rom! Men sannolikt är de flesta av läsarna intelligentare än att de faller för så låga debattknep.

Annika påstår att: "mängden övergrepp, och mängden präster som begår dem, vittnar om att systemet, det teologiska och kyrkliga, finns just för att få tillgång till sex."

Det är minst sagt ett märkligt resonemang. Hon känner uppenbarligen heller inte till att de flesta pedofiler, enligt studier som gjorts, är gifta män som förgriper sig på egna eller släktingars barn. Inte katolska präster. Vilket självfallet inte rättfärdigar att det förekommer övergrepp i kyrkan. Det är ett mycket allvarligt brott oavsett var det sker. Kanske allra värst om det är i den egna familjen - för vart ska barnet då våga vända sig för att få hjälp?

Hon verkar hålla med en psykolog hon refererar till om att: "i en miljö där allt sex är dåligt och synd, så blir övergrepp mot barn bara ytterligare en synd, inte värre än någon annan sexuell handling".

I så fall är det tydligt att hon inte har en aning om katolska kyrkans syn på sex - som något positivt och vackert. Celibatet "för himmelrikets skull" ses som ett likvärdigt alternativ till äktenskapet. Men visst bör det vara valfritt även för katolska präster, liksom det var tidigare i kyrkans historia.

"Allt hänger ihop", skriver hon. "Hiv sprids och mängden gatubarn ökar för att katolska kyrkan är emot preventivmedel."

Nej, Hiv sprids mest av allt för att många inte lever i trogna relationer. Den som väljer att bryta sitt äktenskap bryr sig knappast om kyrkliga preventivmedelsförbud. Mängden gatubarn ökar troligen främst för att fattiga föräldrar inte kan ta hand om dem - och där borde såväl kyrkorna som politikerna i världen arbeta ännu mer intensivt för att motverka de stora sociala klyftorna mellan fattiga och rika.

Till påvar, kardinaler och biskopar säger Annika: "man kan inte vara emot både preventivmedel och abort. Det är emot människan. Det offrar kvinnors hälsa och liv runt-om i världen varje timme. Varför fjärmar ni er från livet?"

Hon missar då att katolsk teologi på allt sätt går ut på att värna om livet. Ibland in absurdum, kan man tycka, som i det tragiska fallet med den 9-åriga flickan. Men att det är ett extremt fall inser nog vem som helst. Och självfallet borde det ha hanterats på ett pastoralt sätt av kyrkan.

Annika bortser märkligt nog från att aborter går ut på att timme efter timme och år efter år offra sammanlagt många tusentals barn runt om i världen. Är inte deras liv något värt bara för att de inte ännu är födda och kan tala för sig? De flesta av dessa aborter (som inte utförs vid fara för moderns liv), skulle enkelt kunna förhindras - genom att fler inser att de faktiskt leker med liv och död. Inte minst i Sverige, där det inte går att skylla på kyrkliga regler eller brist på preventivmedel!

Katolska kyrkan kan givetvis inte uppmuntra till användning av preventivmedel i syfte att bidra till ökad otrohet och tillfälliga förbindelser. Men att tillåta dem inom äktenskapet vore inte ett särskilt stort steg vidare från så kallad "naturlig familjeplanering" som redan rekommenderas av kyrkan.

Annika vänder sig också till alla intellektuella katoliker i vårt land: "varför ropar så få av er, att det får vara nog nu?"

Själv skriver jag så gott som dagligen om sånt som skulle behöva förnyas/förändras inom katolska kyrkan - men jag gör det inifrån, med kunskap om katolsk teologi, som aktiv katolik - och förhoppningsvis framgår det att den ibland skarpa kritiken bottnar i djup kärlek till min kyrka.

Annika, och alla andra som vill se fler perspektiv på företeelser inom katolska kyrkan, och ta del av nyheter som svenska katolska tidningar väljer att inte publicera, är varmt välkomna att besöka min blogg!"


Fler inlägg i ämnet finns här.

16 kommentarer:

tigerlilja 26 mars 2009 21:24  

Nu har jag inte tagit del av hela Borgs produktion, men det jag har sett tyder på att detta är hennes vanliga debattknep mot dem som inte tycker som hon. Nidbild som förlöjligas. Ett gott diskussionsklimat kräver andra grepp av deltagarna. Bra att du skrev!

Mikael 28 mars 2009 13:28  

Hej Tigerlilja!

Visste du att 10% av de utbildade från Katolska präster anses av undersökning vara Pedofiler.

Siffran är enorm utav de kallade katolska prästerna anses 10% vara peddofiler!

Varje Pedofildrabbad Katolsk Präst har cirka 100 övergreppdrabbade barn. Nu kan du ta och börja räkna hur många det blir.

Att detta skadar kyrkan borde vara en självklarhet.

Hela den kristna grunden är i gungning.

Vad har då Påven agerat i frågan.
Jo, han var ansvarig för frågan från 1979 till han blev Påve.

Vad fick de vuxna barnen som tog och försökte väcka frågan i Rom med audiens hos Påven.

Jo, de fick reda på att inget allvarligt hänt och de är bara ute efter att smutskasta kyrkan.

Min syn på detta är kräv gifta präster, låt kvinnor som är gifta få bli präster.

Detta är en fråga som inte förhindrar Pedofil men det minskar antalet av de som rekryteras till yrket.

Varje präst är prövad för sitt kall men varför får så många män komma till detta yrket och fortsätta i all evinerlighet.

Denna manliga fördel startade vid 300-talet och pågår än.

Hur mycket svärtar detta ner kyrkan vet inte jag, men om det får fortsätta vad finns det för trovärdighet i den katolska kyrkan.

Mikael

Charlotte Therese 28 mars 2009 20:27  

Tigerlilja,

Tack!

P.S. Ditt "nick" är så fint!


Mikael,

Jag vet inte varifrån du har fått dessa siffror. Men jag har tagit del av undersökningar som visar helt andra procentsatser.

Och det är vanligast att det sker i familjer.

Inte för att det förringar brotten, de borde inte få förekomma nånstans!!!

mikael 29 mars 2009 01:55  

Hej Charlotte Therese!

Programmet som visades hette och heter "Bavare oss från Ondo"

Det är en Amerikansk dokumentär som visar framfarten av en Präst och efter det ges en redovisning på det som är påvisat av undersökning jag har inga förstahands informationer då jag inte var med och gjorde filmen men det den visade fram var oerhört smärtsamt att se.

Så sent som igår såg jag en repris på Debbat där uttalade sig en katolsk taleskvinna tror att hon var pressansvarig för den katolska kyrkan att det är bara 4% av prästkåren som är pedofiler.

En annan journalist som därtill var Katolik svarade att av de tio Prästerna i Sverige han varit i kontakt med så hade fem av de haft sexuellt umgänge med kvinnor i sin dåvarande församlingen.

de sa att "Till den Katolska kyrkans försvar måste sägas att prästerna får psykiatrisk hjälp så de inte skall fortsätta med sitt missbruk av små barn och andra."

Men väldigt lite görs för de drabbade.

Det har utgått miljarder (Skr) i ersättningar av de som stämt den Katolska kyrkan i Amerika, jag vet inte hur mycket det blir i hela Världen men det blir en hel del mer.

Celibatets största grund är att på 300-talet förfärades kyrkan av att prästers barn åtnjöt prästens förmögen helt i arv.

Det finns nog fler anledningar som dessa regler kom fram, men med facit i hand, efter över 1700 år av övergrepp och problem.
När är det nog?

Och den Katolska kyrkan sluter sig samman och låter detta fortgå.

Mikael

Katolik i Sverige 29 mars 2009 16:19  

Mikael - du förstår nog att de siffror som förekom i den dokumentär du såg inte nödvändigtvis är de sanna siffrorna. Hur omskakande dokumentären än är måste man se den i sitt sammanhang, och under de år som detta pågick under tystnadpå gick pedofilövergrepp bakom lyckta dörrar i hela samhället. Man hade helt enkelt inte tillräckilgt med kunskap på den här tiden (vi talar 70- och 80-tal här och dokument visar att resten av samhället var minst lika tandlöst som katolska kyrkan under dena tid) och därför blev det så här galet. Idag är kyrkan mycket öppen med problemen och har särskilda psykologtester för blivande präster. Men då skriker samhället på grund av det istället. Då är testerna kränkande och förnedrande. Så hur gör man då för att de sekulariserade människorna ska bli nöjda,

Svaret är att de aldrig någonsin blir det eftersom allt hänger så djupt samman med det oresonliga hatet mot kristendomen i allmänhet och katolska kyrkan i synnerhet. Det är ett grundlöst hat som bottnar i rädsla för insikt om ansvar, synd, nåd och liv och som egentligen inte har något alls med pedofildebatten att göra.

Katolik i Sverige 29 mars 2009 16:20  

MIkael - Gert Gelotte står lite vid sidan av och gör sitt bästa för att svartmåla kyrkan, så honom skulle jag inte direkt lita på om jag vore du,. Hans trovärdighet är rätt kass. Du verkar överhuvudtaget otroligt naiv, Mikael, som tror allt du ser och hör så länge det är negativt mot kyrkan.

Charlotte Therese 29 mars 2009 19:02  

Mikael, Katolik i Sverige,

Jag har också läst/hört om 4% som siffra - vilket är lägre än snittet i befolkningen som helhet, om jag minns rätt. Det var ganska länge sen jag kollade upp det här (i samband med skandalerna i USA för några år sen).

Detta är inte ett specifikt katolskt problem - även om det naturligtvis inte borde förekomma i kyrkan!

Det är allmänt känt att många katolska präster - tiotusentals världen över - har lämnat prästämbetet för att gifta sig. En del av dem lever först i långvariga relationer (vilket tolereras av biskoparna så länge det hålls hemligt). Håller på att läsa en bok om det - där prästerna själva berättar.

Tror det kanske var detta Gert syftade på - i Sverige är det också ett antal präster som har lämnat ämbetet och gift sig - men jag lyssnade inte särskilt aktivt på debatten (jobbade med annat samtidigt).

Men det är ju ett väldigt enkelt problem att lösa.

mikael 29 mars 2009 22:16  

Hej Charlotte Therese!

Det glädjer mig enormt det du säger att det är lätt att lösa.

Lösningen hittills har varit strutsens huvud i sanden och flytta om problemen till annan ort, det vore Jätteintressant att få reda på vad denna patentlösningen är det kanske skulle lösa problem i fler kyrkor än den katolska.

Min enorma naivitet beror nog på den vreden som vänder sig inombords!

All verksamhet som har med människor att göra kommer i alla tider att få problem.

Men det är först när vi blunder för problemen de kan växa sig stora.

Så snälla Charlotte Therese för alla tusentals barn som ansätts av vuxnas ego och får stå i all förnedring hjälp världens alla verksamheter med din goda lösning med att tala om den för oss!

Mikael

Charlotte Therese 29 mars 2009 23:03  

Vi talar om flera olika saker här på samma gång.

Min enkla lösning handlade om präster som vill vara gifta. Lösningen är naturligtvis att låta dem få gifta sig.

Vad gäller pedofilin så finns det nog ingen enkel lösning - det det gäller är ju att upptäcka det så tidigt som möjligt var i samhället det än förekommer - helst innan något barn råkar illa ut. Där har omgivningen ett ansvar.

Charlotte Therese 29 mars 2009 23:08  

P.S. Katolska kyrkan har redan i flera år verkat intensivt för att förhindra att detta ska kunna ske framöver - och stora summor har betalats ut för att ersätta offren.

Så din kritik har ungefär samma effekt som att slå in öppna dörrar.

Simon 30 mars 2009 12:20  

Jag tycker att man bär tänka på att detta framförallt är ett amerikanskt problem, snarare än ett katolskt (universellt). Det finns många anledningar och teorier till att det är väldigt centrerat till just USA (även om det förstås skett i andra delar av världen, men inte i lika stor utsträckning) men det tänker jag inte gå in på. Jag läste också någonstans att rent procentuellt sett så har exempelvis Svenska Kyrkan fler anmälda sexuella övergrepp per präst än Katolska Kyrkan. Men eftersom Svenska Kyrkan är en så pass liten kyrka i sammanhanget så uppmärksammas det inte på samma sätt. Jag har dock inte någon källhänvisning till detta tyvärr, så ni får tro mig om ni vill.

mikael 30 mars 2009 22:46  

Hej Charlotte Therese!

Det finns ett problem, de män som väljer att vara i celibat är oftast överrepresenterade av en omogen inställning som blossar över till att utleva sin sexualitet med den omgivning som är möjlig.

Jag tycker att du når svaret väldigt bra låt präster vara gifta om de vill.

celibatet är nog en förutsättning för att vara en bra munk eller nunna.

Låt då dessa hängivna vara vad de vill, men att kräva att prästerskapet som skall leva i världen på samma sätt! Nej, låt då de få gifta sig.

Detta med pedofili kan bara förekomma i församlingar som gör det möjligt för förövarna att utföra övergreppen.

Det hemskaste av allt är, när en präst gjort det hela är det bara för honom att gå till sin biktfader be Gud om förlåtelse och sedan fortsätta.

Detta är tråkigt att Katolska kyrkan har drabbats av detta.

Visst utbetalningarna är störst i USA men ursäkt har utgått från Österrike och Irland.

Problemet är att om vi människor tar ett beslut i unga år att leva i celibat, kommer alltid att frestelsen att vara stor när vi lever i Världen.

Det kommer att vara avhopp från jobbet lite då och då, och så länge dessa avhopp går att lösa med en bikt....Ja, kommer inte då kyrkan få ta mycket onödigt med stryk.

Pedofili finns i alla områden.
inte bara Katolska kyrkan.

Jag hörde om statestiken av 100 personer så är 10 stycken sexuellt avvikande av dessa är 1 som blir pedofil och av dessa är det 1/10 som är kvinnlig dito.

Detta är ett problem som vi alla får se upp med.

När Häxjakten på förövare och övriga är igång som den var för några år sedan har alla förlorat.

Det fanns en häxprocess emot pedagoger på dagis och nu är det bara kvinnor med få undantag.

Vi måste bygga upp förtroende i våra organisationer som ger trovärdigheten tillbaks till kyrkorna.

och då vore det lättare om präster får gifta sig och kvinnor kan ta den tjänsten också.

Och vad anbelangar Protestanter vi har ganska tydligt sett när en karismatisk person får sätta sin prägel på församlingen, jag tänker på Knutby här. Det handlade ju inte om pedofili men att döda sin fru med hjälp av sin gamla älskarinna och få henne att försöka döda maken till sin nuvarande älskarinna.

Hade de ifrågasätt och agerat emot istället för att låta cirkusen fortsätta kunde de kanske vara en obefläckad fin församling.

Jag kan bara säga en enda sak som skulle kunnat lösa detta problem hos de i tid, och det var att ta urskillnigens gåva på allvar.

Den Andegåvan blir förhatligt bortstött när någon ställer sig upp och svarar men har vår vilja följt Jesus budskap.

Jag är oftast en Blowvistler och
får reda på vad fel jag har och vad naiv jag är.

Men Detta som sker nu, skadar den katolska kyrkan något enormt och den Feministiska rörelsen i Sydamerika ställer sig upp och säger gå ur kyrkan ta tag i livet och var självständiga.
För oss i Europa är detta oftast en självklarhet att få var självständig.

Mikael
Mikael

Charlotte Therese 30 mars 2009 23:14  

Simon,

Det var ju intressant - om det stämmer. Kan du göra lite efterforskningar?


Mikael,

Problemet med det du skriver är att du ofta blandar sånt som stämmer med sånt som är helt uppåt väggarna - det minskar din trovärdighet, och det blir mest bara tröttsamt att läsa. Det tillför då heller inget i sak till diskussionen.

Var har du fått det ifrån att det skulle räcka med bikt om en präst har begått ett övergrepp?

Naturligtvis polisanmäls han på stört och ställs sen inför domstol.

Bara ett exempel på saker som det vore fint om du ville ta reda på istället för att felaktigt påstå.

mikael 31 mars 2009 02:07  

Hej Charlotte Therese!

Du har rätt!
Jag skriver så onödigt mycket och tycker nog alldeles för mycket också.

Men,
Lik en Mussla, skall vi ge svar,
Lik en igelkott, svarar vi de som inte förstår
Lik en Åsna, står jag kvar.
Lik en duva, går vi på Djupet med frågan.
Lik hackkyckling, är de som drabbas.

Och frågan är död!
Nej, den är lik igen.

Mikael

Simon 31 mars 2009 02:10  

Charlotte:

Jag ska försöka, men jag minns inte riktigt vart jag läste det. Tyvärr har jag en känsla av att det inte var på internet.

Det jag minns däremot är att man räknade med alla slags sexuella övergrepp, d.v.s mot båda könen, vuxna samt barn. Risken när man fokuserar för mycket på pedofil är att man blundar för andra typer av sexuella övergrepp som också är fruktansvärda, speciellt när de utförs av personer som utnyttjar sin ställning. Usch, jag ryser när jag tänker på det! :(

Charlotte Therese 31 mars 2009 23:46  

Simon,

Ja, visst är det rysligt - oavsett vad man räknar in.

Fint om du lyckas hitta källan. Sånt som inte finns på nätet kan vara svårare att återfinna. Men det brukar gå! :-)

Bloggregister

bloggping Bloggtoppen.se Photography Art Blogs - BlogCatalog Blog Directory Top Religion bloggar Blog Flux Directory Religion Blogglista.se Add to Technorati Favorites Reggad på Commo.se Filosofi/Religion
eXTReMe Tracker
Creeper

Bloggheader

Copyright, bild: Charlotte Thérèse

Senaste inlägg

Kristen webbring

  © Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP