onsdag 13 april 2011

Behöver sjukförsäkringsdebattörerna en miniräknare?

Det är många statistiska grodor som hoppar omkring i debatten kring påskuppropet och sjukförsäkringen.


Här gör vi upp med en av dem. Fler hittar ni på myter.tk


***


140 personer om dagen har blivit 73.000 personer om året vilket är 200 personer om dagen!

Under förra mandatperioden hette försvaret till sjukreglerna alltid ”140 personer om dagen”. Statistik från Försäkringskassan visade att siffran inkluderade både deltidsersättningar och tidsbegränsade ersättningar. I 140 inkluderas alltså sjuka som arbetade deltid. Statistiken visade också att drygt 50 personer om dagen nybeviljades antingen hel förtidspension eller hel sjukersättning utan tidsgräns.

Sedan oktober 2010 heter det istället 73.000 personer om året vilket blir 200 om dagen. Påståendet används i alla debatter. Sanningen är att man syftar på år 2004 då 73.161 personer nybeviljades aktivitetsersättning eller någon form av sjukersättning på 25-100 procent. Länk till statistik

Viktigt att känna till är att de flesta som hade sjukersättning faktiskt var äldre sjuka. Den absolut största beståndsgruppen var personer 60-64 år. De flesta av dessa är nu över i ålderspension varför beståndet kraftigt minskat. Länk till statistik

Vi på påskuppropet påpekar detta då det är oerhört viktigt att statistiken som nämns i media är korret. Först när statistiken stämmer kan man föra en seriös dialog om sjukreglerna. Helst ser vi att man istället för statistik ser människorna bakom – detta gäller båda de politiska blocken! Vi vill också tacka för vi fick låna skärmdumparna!

2 kommentarer:

Lippe 13 april 2011 10:50  

Bra!! Jag har letat och läst i statistiken för att hitta korrekta siffror på hur det är på riktigt! Jag har ju kännt på mej att det här med siffrorna som de bollar med är fejk! Nu ska jag läsa på det här så att jag kan mina siffror när jag hamnar i diskussion!
Tack! Och tack för allt arbete du gör :)

Tomas 19 april 2011 03:37  

Min sambo har 50% sjukersättning och försörjer f n mig, som arbetsoförmögen på sin lön och deltidspension.
Det är en smula absurt att hon är med i statistiken för "utanförskapet"..

Bloggregister

bloggping Bloggtoppen.se Photography Art Blogs - BlogCatalog Blog Directory Top Religion bloggar Blog Flux Directory Religion Blogglista.se Add to Technorati Favorites Reggad på Commo.se Filosofi/Religion
eXTReMe Tracker
Creeper

Bloggheader

Copyright, bild: Charlotte Thérèse

Senaste inlägg

Kristen webbring

  © Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP