lördag 9 maj 2009

Bibelblogg - bära rik frukt

Veckans text...

Om att bli kvar i Kristus - den sanna vinstocken - för att bära rik frukt.

Tankar?

***

Joh 15:1-8

Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren.

Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt.

Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er.

Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig.

Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra.

Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar; de samlas ihop och läggs på elden och bränns upp.

Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det.

Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.

***

Detta är ett bibelbloggsinlägg.

Tidigare bibelbloggar hittar du här och här - det går bra att kommentera dem i efterskott.

2 kommentarer:

Johanna G 9 maj 2009 14:05  

Ibland brukar ju detta användas som argument/riktmärke ifall en företeelse i kyrkans värld är en god företeelse eller ej, men frågan är ju ibland om vi inte är alldeles för hetsiga och inte inväntar den verkliga frukten. Vinstocken måste ju först växa upp, sätta blad, sen blommor, som sen ska vissna!, innan vinstocken kan bära frukt...

Charlotte Therese 11 maj 2009 18:55  

Ja, viktig iakttagelse!

Bloggregister

bloggping Bloggtoppen.se Photography Art Blogs - BlogCatalog Blog Directory Top Religion bloggar Blog Flux Directory Religion Blogglista.se Add to Technorati Favorites Reggad på Commo.se Filosofi/Religion
eXTReMe Tracker
Creeper

Bloggheader

Copyright, bild: Charlotte Thérèse

Senaste inlägg

Kristen webbring

  © Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP