tisdag 8 mars 2011

SKR, vill ni bli havande med ett påskupprop?

Den senaste tiden har det skrivits och sagts massor om påskuppropet i media (tyvärr har många felaktigheter smugit sig in i flertalet artiklar).

Många har anslutit sig till den breda gräsrotsrörelse som påskuppropet snabbt har vuxit fram till sedan det startades på facebook i januari. Sjuka, anhöriga, läkare, sjuksköterskor, psykologer, FK/AF-anställda, socialsekreterare, författare, politiker av alla färger, agnostiker, ateister, troende, kyrkligt lekfolk, diakoner, präster, pastorer, frälsningssoldater och biskopar. Bara för att nämna några... Vi är snart uppe i 4 000 personer, och manifestationer planeras på mellan 40 och 50 platser i landet.


Med det följande vänder jag mig (återigen) till Sveriges kristna råd.

Vi kunde läsa om hur FK’s generaldirektör och socialförsäkringsministern blixtinkallade er till ett möte i förra veckan. För att lyssna in er erfarenhet, hette det. För att försöka övertala er till att inte hoppa på påskuppropståget, verkade det snarast som, utifrån sett. Kristersson flirtar nu med diakonin som han säger sig ha stor respekt för, samtidigt som han tydligt vill att den besvärliga kyrkan avlägsnar sig från hans revir, han drar sig inte ens för att klumpigt väva in existentiella aspekter i sin reklam för det nya förträffliga sjukförsäkringssystemet, som orsakar tusentals sjuka människor ett fruktansvärt lidande, och i vissa fall döden. Men kyrkan, i form av empatiska medmänniskor, låter sig inte luras av ytlig fernissa.

Vi förstår att det finns mycket för SKR att väga in inför beslutet på torsdag. Det som upplevs vara ett problem, den politiska (men inte partipolitiska) aspekten av frågan, är ett skenproblem. Påskuppropet tar inte politisk ställning för endera blocket, det vi vill är att dra i nödbromsen för att få ett akut stopp på de inhumana utförsäkringarna.

Ni skulle kunna tänka er det hela lite som en ny bebådelse.

En ängel säger till SKR:

”Du ska bli havande av den helige Ande, med ett påskupprop.”

Vad svarar ni då?

”Det är omöjligt, jag måste värna om att vara politiskt korrekt!”

Eller:

”Må det ske med mig som du har sagt!”

Det har även framförts som ett hinder att ett påskupprop skulle kräva för mycket resurser från er sida. Men den goda nyheten, det glada budskapet, är att ni inte behöver göra mer än att säga ”ja”. Påskuppropet finns redan, ni behöver inte starta ett, manifestationerna kommer att bli av som planerat på annandag påsk. Allt är redan förberett, eller på väg att förberedas, av många frivilliga. Ni är inbjudna att vara med, som vid en påskmåltid, som vid en eukaristi:

”Kom, nu är allt tillrett!”

Vad väntar ni ännu på...?

****

Läs mer:

Påskuppropet är varken "höger" eller "vänster"


Så här gick det till när påskuppropet kom till

2 kommentarer:

Anonym 8 mars 2011 17:47  

Så bra tänkte jag först.... sen tänkte jag till.....
Förskräckta ser vi i agenda hur den stackars kockkvinnan köper lite fil och några rödbetor för 14:90, trots sin sparsamhet tvingades hon inte bara gå med mössan i hand till soc, för dom ger ingen vad dom behöver utan det visade sig att hon tvingades tigga även hos kyrkan till jul. Självklart så här ska inte människor i svergie behöva ha det. Det är fullständigt ovärdigt ett land som sverige. Vi gör ett påskuppror......MEN i det påskupprorer ska vi bara ta med de människor som hamnar i denna omänskliga situation som kallas "utförsäkrade" efter 2008 den som inte fick sin sjukskrivnign godkänd 2007 som sitter i samma sits ska vi inte stå upp för, inte heller den som hamnade i denna omöjliga situation av nån annan anledning, dom ska fortsätta leva under dessa omöjliga förhållanden. Jag kan förstå om läkare vill aggera för bara en mindre klick av dom som sitter i denna omöjliga situation, men att vi allmänheten eller att svenska kyrkan ska aggera bara för dessa få och inte för alla som lever under dessa omänskliga förhållanden det begriper inte jag. För mig blir det som att trampa på de mest utsatta en gång till, att nu bara lyfta dessa nya, lite finare, utförsäkrade, för det vore omänskligt att låta dom leva under de förhållanden osm andra gjort länge länge...... jag tror att ni behöver vidga er vy en smula så ni inte snarare trampar på de svagaste än lyfter.

Charlotte Therese 8 mars 2011 18:08  

Jag har redan svarat dig ganska utförligt på påskuppropets sida, så bara kort här:

Det här gäller alla drabbade, oavsett vilket år det hände. Reglerna ska förstås vara lika för alla, och de ska vara humana.

Bloggregister

bloggping Bloggtoppen.se Photography Art Blogs - BlogCatalog Blog Directory Top Religion bloggar Blog Flux Directory Religion Blogglista.se Add to Technorati Favorites Reggad på Commo.se Filosofi/Religion
eXTReMe Tracker
Creeper

Bloggheader

Copyright, bild: Charlotte Thérèse

Senaste inlägg

Kristen webbring

  © Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP