onsdag 16 mars 2011

Påskuppropets förbön

Förbön att användas under gudstjänsten på Annandag påsk, den 25/4 2011. Inget hindrar förstås att man ber den själv, varje dag om man så vill, fram till Annandagen.

Bönen är skriven av arbetsgruppen i Uppsala, och får mycket gärna spridas till alla kyrkor över landet!


***


Gud hos dig är livets källa,

i ditt ljus ser vi ljus.

Vi ber dig

om läkedom till kropp och själ

för alla sjuka och svaga,

om kraft för alla förtryckta,

för alla jagade och utsorterade,

så att de får ork att resa sig.
Särskilt ber vi dig:


för de sjuka som inte får sin sjukpenning förlängd

och tvingas att söka jobb och arbeta trots att krafterna inte räcker till


för de sjuka som ställs utanför alla försörjningsmöjligheter

därför att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

bedömer deras arbetsoförmåga olika


för de sjuka som inte längre bedöms ha rätt till sjukförsäkring

och förvägras försörjningsstöd för att de äger sin bostad


för de sjuka som tvingas säga upp en trygg anställning och gå ut i arbetslöshet

för att de har nått en tidsgräns i sjukförsäkringen.
Vi ber om vishet


att släppa all prestige och rädsla att bli utnyttjade,

och om inspiration till politikerna

att utforma lagar och regler som kan tjäna sitt syfte;

att skapa ett samhälle som inte stjälper utan hjälper de sjuka,

låt oss inte tystna förrän dessa dina minsta får det stöd vi kan ge!Vi ber om kärlek


för dem som arbetar

bland sjuka och funktionshindrade,

bland barn och gamla,

bland fångar och flyktingar,

för läkare och övrig vårdpersonal,

för diakoner och socialsekreterare

för arbetsförmedlare och tjänstemän på Försäkringskassan,

vi ber dig, ge dem kärlek och mod att ingripa mot orättvisor!


Amen

Bloggregister

bloggping Bloggtoppen.se Photography Art Blogs - BlogCatalog Blog Directory Top Religion bloggar Blog Flux Directory Religion Blogglista.se Add to Technorati Favorites Reggad på Commo.se Filosofi/Religion
eXTReMe Tracker
Creeper

Bloggheader

Copyright, bild: Charlotte Thérèse

Senaste inlägg

Kristen webbring

  © Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP