tisdag 9 juni 2009

Biskopar får avkraga präster

Det betyder alltså att de blir lekmän igen.

I katolska kyrkan gäller annars slogan: "en gång präst - alltid präst". För sakrament räknas som outplånliga. Jämför med hur det skulle gå till att tvätta bort dopet... Det går helt enkelt inte.

Men om präster t.ex. har "försökt" gifta sig är det andra bullar som gäller. (Är det fler än jag som reagerar på formuleringen "försökt" - som om det inte skulle lyckas - som om det sakramentet inte biter på präster - liksom kvinnor "försöker" prästvigas enligt de så kallade kloka herrarnas fåniga formuleringar - som om de inte skulle lyckas.)

Bra dock att präster på ett enklare sätt kan befrias från kyrkans skuldbeläggande i sådana här fall, och slipper gå igenom åratal av väntan på att Vatikanen ska pröva ärendena.

Men det är så man mår illa av att läsa om hur förträffligt celibatet skulle vara - när så många präster bryter mot det, och uppenbarligen inte är kallade till det. Hur många fler ögonöppnare behövs det egentligen? Blir det aldrig nog?

/.../

"The changes authorized by Pope Benedict XVI allow bishops to proceed with the laicization of priests only in some cases, such as when a priest leaves the ministry by his own will; when he asks the bishop to be dispensed from the commitment of celibacy; or when a priest leaves the priesthood without telling the bishop and enters into a civil marriage, has kids and "is not interested in solving his canonical situation.""

"In those cases, for the good of the Church and his own good," Archbishop Piacenza explained, "the power to give a dispensation to the priest is requested as an act of charity, especially if he has children, since the children have the right to a father in good standing with the Church."

***

According to the new regulations, the bishops can begin the procedure to declare the loss of the clerical state for those priests who "have attempted marriage, even if only civil," and "after the proper warning have not made changes." Also the bishop can proceed in cases where the priest is "guilty of grave external sins against the sixth commandment," which is: "You shall not commit adultery."

"Priestly celibacy," Archbishop Piacenza concluded, "is a gift that the Church has received and wants to preserve, convinced more than ever that it is good for herself and the world."

Läs hela artikeln här.

***

Uppdatering:

Däremot går det ibland (men inte alltid) bra att göra så här.

9 kommentarer:

Simon 9 juni 2009 12:00  

Att de fråntas sin prästtjänst betyder inte att de inte är präster rent sakramentalt, d.v.s ifall de firar mässan så är det en giltig mässa, även om den firas olaglig. Dessa kan även ge absolution, sista smörjelsen m.m. ifall det är nödfall, tex dödsfara. Man kan säga att de har samma status som SSPX:s präster. De är giltigt vigda men får inte utöva sitt ämbete.

Jacob 9 juni 2009 17:02  

"Men det är så man mår illa av att läsa om hur förträffligt celibatet skulle vara - när så många präster bryter mot det"

Så någonting slutar att vara förträffligt bara för att det finns de som bryter mot det? Det är ju ett fint budskap till alla som lever i celibat eller som funderar på det.
Är äktenskap då inte heller längre något bra, med alla skilsmässor och otrohet som finns?

Jag följer inte med i resonemanget riktigt.

Charlotte Therese 9 juni 2009 20:53  

Jag borde kanske ha förtydligat det:
menar det obligatoriska prästcelibatet.

Men jag har skrivit om det tidigare, så tänkte nog att det skulle framgå att det var det som menades.

Det som utgör en genuin kallelse är förstås en helt annan sak.

Johan 10 juni 2009 10:36  

Hela ditt resonemang är felaktigt eftersom det som redan påpekats är felaktigt att säga att prästen blir lekman.

Att skriva "försöker" gifta sig är helt naturligt med tanke på att det inte är gilltigt eftersom mannen är präst. Så varför häcklar du att det skrivs "försöker".

Charlotte Therese 10 juni 2009 11:48  

Johan,

Det är inte "felaktigt" att skriva så - det är en översättning av ordet laicering som är den term som brukar användas. Och det innebär ju i praktiken att de blir som lekmän - inte får utöva sin prästtjänst längre.

Vad gäller "försök" så tycker jag fortfarande att det låter urfånigt att uttrycka det som att någon försöker gifta sig (underförstått: men inte lyckas).

Det är ju ett sakrament som ges till varandra av makarna, och enbart om någon av dessa skulle vara "ogiltiga" (har du nånsin hört talas om en ogiltig människa?) så skulle det kunna "misslyckas".

Det ligger inte i prästämbetets natur att äktenskapet inte "biter" på dem som vigts. De blir inte immuna. Och gifta män får som sagt prästvigas i undantagsfall.

Det är inte två oförenliga sakrament - det är poängen.

Många av de präster som gift sig (och givetvis lyckats!) har t.o.m. lyckats få barn som är värda en familj som inte häcklas av hycklande katoliker.

Simon 10 juni 2009 12:23  

Det är felaktigt att använda "en gång präst - alltid präst" som en slags motsats till detta. En gång präst - alltid präst betyder helt enkelt att den som en gång är prästvigd alltid kommer att förbli präst, även om denne avstängs från sin prästtjänst. I ditt resonemang låter det ungefär som att det innebär att man aldrig kan/får/bör stänga av en präst från sin tjänst. Fast det gäller kanske bara när han gjort något fel som du rent subjektivt tycker är bra, såsom att gifta sig.

Charlotte Therese 10 juni 2009 12:34  

Tänk vad man kan anstränga sig för att misstolka om man bara vill...

Ser du inte skillnaden mellan att förespråka att ändra reglerna tillbaka till ursprunget med gifta präster - och att tycka att det är "bra" att präster går emot reglerna?

Jag tycker helt enkelt att reglerna borde vara inspirerade av Guds vilja för kyrkan (och precis allt pekar på att den nuvarande situationen inte har något med Guds vilja att göra) - så att ingen behöver gå emot dem.

Kanske kan det leda till regeländring om tillräckligt många visar tydligt att reglerna är fel? På så sätt kan det vara "bra". För Vatikanen lyssnar sällan till argument i ordform. Det är ju så lätt att bara tysta ner och exkommunicera dem som säger sanningen. Som om man var en illvillig myndighet. Inte Kristi kyrka.

Johan 10 juni 2009 14:49  

"Det är ju ett sakrament som ges till varandra av makarna, och enbart om någon av dessa skulle vara "ogiltiga" (har du nånsin hört talas om en ogiltig människa?) så skulle det kunna "misslyckas"."

Sakramentet ges inte av makarna till varandra utan prästen viger paret. På samma sätt som det sakramentala äktenskapet är ogilltigt, eller misslyckats som du uttryckte det, om någon i paret inte ämnar vara trogen när de gifter sig, så är sakramentet inte giltigt om mannen är präst.

På samma sätt som prästen lovade att leva i celibat när han prästvigdes så lovar makarna att vara gifta tills döden skiljer dem åt. Makarna kan inte ångra sig och göra det ogjort om sakramentet var giltigt från början. På samma sätt kan prästen inte ångra sig om prästvigningen var giltig.

Om ett par annulerar sitt katolska äktenskap så skiljer de sig ju inte utan utreder om det från början var ogiltigt eller "misslyckades".

Talet om ogiltig människa känns rätt så orelevant.

Charlotte Therese 10 juni 2009 14:58  

Johan,

Enligt katolsk lära är det så att makarna ger sig åt varandra - det är inte prästen som utför sakramentet - denne agerar endast som vittne till makarnas löften.

Jag hinner inte leta paragrafer i katekesen nu, det finns många stycken om äktenskapet, men du kan kolla upp det själv.

Råkade dock hitta detta när jag gjorde en sökning:

"1639 Samtycket genom vilket makarna ger sig åt och tar emot varandra beseglas av Gud själv.[66] Ur deras förbund ”uppstår en institution, som bekräftas av Guds lag, inför samhällets ögon”.[67] Makarnas förbund förenas med Guds förbund med människorna: ”Den äkta kärleken mellan makarna blir upptagen i och förenad med Guds kärlek.”[68]

1640 Äktenskapsbandet knyts alltså av Gud själv, så att ett äktenskap som ingåtts och fullbordats av kristna människor aldrig kan upplösas. Detta band, som är ett resultat av makarnas fria personliga handling och äktenskapets fullbordan är nu en oåterkallelig verklighet och ger upphov till ett förbund som garanteras av Guds trofasthet. Det står inte i kyrkans makt att motsätta sig detta rådslut av Guds vishet.[69] [2365]"

Det är ju intressant. Om präster räknas som kristna så kan kyrkan inte motsätta sig deras äktenskap.

(Vist vet jag att det är formulerat gentemot skilsmässor - men detta blir samtidigt konsekvensen av ett sådant ställningstagande.)

Bloggregister

bloggping Bloggtoppen.se Photography Art Blogs - BlogCatalog Blog Directory Top Religion bloggar Blog Flux Directory Religion Blogglista.se Add to Technorati Favorites Reggad på Commo.se Filosofi/Religion
eXTReMe Tracker
Creeper

Bloggheader

Copyright, bild: Charlotte Thérèse

Senaste inlägg

Kristen webbring

  © Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP