torsdag 2 april 2009

Varför är det selektivt lågt tak i Svenska kyrkan?

Läser en artikel i Kyrkans tidning (nr 14/09) som får mig att undra över det.

En svenskkyrklig komminister har firat mässa på alltför "katolskt" sätt - och hotas nu att förklaras obehörig som präst om han gör om det.

Agendan innehöll, enligt prästen av misstag, ett avsnitt som verkar vara hämtat ur den katolska mässliturgin - om att prästen ska andas över bröd och vin i samband med instiftelseorden.

"Komministern har förklarat för domkapitlet att anvisningen om att prästen skulle andas över brödet och vinet, av misstag följt med när agendan kopierades från en annan källa. Domkapitlet nöjer sig med den förklaringen, men kritiserar att instiftelseorden vanställts av privata utsmyckningar."

Agendan innehöll även prästens bön (för sig själv?) om förbön hos Maria och de övriga helgonen, och en inbjudan till enskild förbön med smörjelse med invigd (menas välsignad?) olja. Dessutom bads böner för de avlidna.

Prästen motiverar detta med att olja ibland används i Svenska kyrkan, och att det sistnämnda är i överensstämmelse med hur Luther och kyrkofäderna gjorde.

Han undrar varför Sofia-, regnbågs och allhelgonamässor får firas eftersom de inte heller finns i kyrkohandboken (vilket var domkapitlets kritik).

"Domkapitlets sammantagna bedömning är att komministern på ett flagrant sätt underlåtit att iaktta de regler som gäller, och därmed har brutit mot prästlöftena. Domkapitlet säger sig ha kritiserat komministerns gudstjänster tidigare, och dessutom tycker domkapitlet att dennes yttrande i ärendet är präglat av sarkasm, ironi och nonchalans – vilket talar för att komministern borde få sluta som präst.

I stället beslutade domkapitlet om prövotid, så om komministern agerar olämpligt under de kommande tre åren, blir följden en obehörigförklaring."

Även den vikarierande kyrkoherden får sig en känga för "bristande tillsyn".

Jag undrar verkligen varför det plötsligt är så selektivt lågt i tak i den annars vidöppna Svenska kyrkan. Blir ledsen av att läsa om detta. Det är ju inte så att komministern har firat en katolsk mässa från början till slut. De små inslag i mässan som han har inspirerats till av katolsk liturgi är en droppe i havet, kan man tycka.

Varför reagerar man då så kraftigt från stiftets sida? Finns det fortfarande kvar ömmande skavsår i förhållande till allt som kan tolkas som katolskt - för att man för hundratals år sen har försökt hugga av rötterna tvärt - och nu ser förargliga rotskott skjuta ut?

I dessa ekumenikens tidevarv - kan man verkligen inte tillåta lite större frihet och öppenhet än så här?

Svara gärna, ansvariga för Stockholms domkapitel!

Och om komministern i fråga skulle hitta detta inlägg - hör gärna av dig!

Läs artikeln här.

13 kommentarer:

Jonas 3 april 2009 00:50  

Skulle väldigt gärna vilja veta vem det är eller i vart fall vilken församling så att jag kan åka dit på mässa! Måste ju i sanning vara en broder i Kristus. Här i Stora Tuna pastorat struntar man då helt i kyrkohandboken och inte har kyrkoherden fått varningar för det vad jag vet...men här är det en "enkel", det vill säga väldigt intetsägande liturgi.

Sen ser jag inte hur de kan påstå att det är fel att be om Marias och helgonens förböner, det är inte ovanligt i högkyrkliga sammanhang..och inte har de prästerna blivit varnade vad jag vet.

Jonas 3 april 2009 00:55  

Jag är inte säker, men jag tror att det är S:t Matteus församling..verkar ju vara en toppenförsamling med rosenkransandakter och allt. Prästen är värd allt vårt stöd, och tänk om alla kunde skriva till Domkapitlet (eller den instans som överprövar) och uttrycka sitt sakliga stöd.

Hasse G 3 april 2009 13:23  

Ja detta är obegripligt och verkar "knas". Instämmer med Charlotte Therese reaktioner. Vår Svenska Kyrka (medlem) måste ju kunna visa pragmatism åt inte bara "ena hållet".

Ludvig Hoffman 3 april 2009 15:19  

Som pingstvän har jag ju svårt med typ all liturgi utom min egen hemsnickrade variant, men är lika förvånad själv över känsligheten i detta fall.

Kan det vara just regnbågsmässor och liknande "toleranta" inslag som inte är kompatibla med rkK?

Charlotte Therese 3 april 2009 17:25  

Jonas,

Du kan väl kolla upp det? Har varit en del i den församlingen för ett antal år sen när jag arbetade i närheten. Det var en lagom lång lunchpromenad... Men det var nog innan de började med rosenkransar... :-)


Hasse, Ludvig,

Varje gång jag tänker på det här så tycker jag att det låter som ett mycket dåligt aprilskämt. Men jag hittar inget om det på Kyrkans tidnings hemsida - så det tyder på att det verkligen stämmer.

Men jag fattar verkligen inte hur man kan gå så hårt fram mot något som är i enlighet med nästan två tusen års tradition...

Det han har gjort är ju inget han har hittat på själv.

Jag reagerar särskilt över frasen:

"att instiftelseorden vanställts av privata utsmyckningar"

Vadå privata?

Vadå utsmyckningar?

Och inte är det väl själva instiftelseorden som har ändrats här - de är ju desamma i varje mässa.

Åtminstone i katolska kyrkan. På andra håll kanske man har ändrat t.o.m. dem numera?

Jeez 3 april 2009 22:40  

Det kan ju handla om att det var i högmässan och huvudgudstjänsten (vilken är formstyrd på ett annat sätt än temagudstjänster -för vilka man söker särksilt tillstånd- och andra kompletterande gudstjänster). Nu vet jag inte omständigheter, men jag gissar att inte hela historien kablas ut i tidningarna. Och domkapitlen har regler att följa -kanske säger det snarare nåt om vilka som anmäler resp. inte anmäler olika saker?

sr. Carina 3 april 2009 23:57  

Tycker framför allt att det är märkligt att man i Svenska Kyrkan godkänner vissa "katolska" drag men inte andra? Ikoner har ju börjat bli vanliga i svenskkyrkliga lokaler, särskilt med Maria-motiv, och jag har själv bevittnat exorcism i inledningen till ett svenskkyrkligt barndop. Dessutom har "katolska" liturgiska plagg börjat dyka upp här och var i gudstjänstsammanhang.

Däremot kände jag inte till att Svenska Kyrkan använde heliga oljor? Men om de gör de, måste de väl i rimlighetens namn vara lika "invigda" (konsekrerade) som nattvardsbrödet och vinet? Har överhuvudtaget lite svårt att urskönja vad Svenska Kyrkan räknar som sakramentalt och vad som de "bara" gör av åminnelseskäl...

Charlotte Therese 4 april 2009 23:30  

Jeez,

Ja, säkert finns det mer info om detta än den som media fått del av.

Men fortfarande grunnar jag på hur så små variationer i mässan kan få så stor effekt. Särskilt som det inte är något nytt, utan ytterst traditionellt - om man nu ser till de äldsta kyrkotraditionerna. Undrar om man borde behöva söka tillstånd för att använda delar ur dem? Det denna präst har gjort är ju en självklar del av högmässan redan - i mina sammanhang (utom detta med oljesmörjelsen som förekommer mer sällan).

Det finns ju t.ex. ökenmässor som starkt avviker från den svenskkyrkliga ordningen - men åt det ortodoxa hållet. Är det mer ok än det katolska?

Ja, man börjar ju undra....

Men kanske du har rätt i att det mycket handlar om vem som anmäler vad.

Charlotte Therese 4 april 2009 23:47  

sr. Carina,

Intressant med det ökande katolska bruket. Men en del av det sker väl mest vid högkyrkliga samlingar? (Liturgiska kläder.)

Ikoner är ju ursprungligen ortodoxa mer än katolska - även om vi också har en del sådana. De används även liturgiskt hos ortodoxerna.

Det förvånar mig dock att man använde exorcism vid ett svenskkyrkligt barndop!

Att använda olja i samband med förbön ses inte som ett sakrament annat än vid de sjukas smörjelse (som den sista smörjelsen numera kallas).

Oljan man använder då brukar vara välsignad - liksom man välsignar vigvatten.

Man kan dock inte jämföra den med eukaristin!

Vid oljevigningsmässan under skärtorsdagen inviger man däremot krisma - den särskilda väldoftande olja som under året används vid dop, konfirmationer, prästvigningar och eventuella biskopsvigningar.

Man skiljer alltså mellan olika oljor - läs mer här:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Krisma

Där nämns för övrigt att även Svenska kyrkan använder välsignad (alltså inte invigd) olja ibland.

Jeez 5 april 2009 06:51  

Ökenmässan är också en kompletterande mässa - och används inte som huvudgudstjänst.

Exorcism finns väl "spår av" i den svenskkyrkliga dopordningen i form av befrielsebönen. Men det var kanske mer uttryckligt?

Jag tror inte att ortodoxt i sig själv är mer okej än katolskt i Svenska kyrkan. Det handlar väl i grunden om teologi. Uttrycker det vi gör i gudstjänst en luthersk teologi som den kommit att utvecklas i den svenskkyrkliga traditionen? Håller prästen sig till de löften han/hon gett? Följer han/hon de inomkyrkliga regelverk som finns HÄR (inte i något annat samfund)? Att man vill förändra är inte fel i sig, men man får ju gå rätt vägar.

Charlotte Therese 5 april 2009 17:06  

Jeez,

Vad jag menade var att det den här prästen gjorde inte verkar ha varit en specialgudstjänst utan en väldigt traditionell mässa.

Ska man verkligen behöva be om tillstånd för det?

Det finns ju församlingar i Svenska kyrkan som firar en till den yttre formen i princip helt katolsk mässa varje söndag.

Och de får hållas år ut och år in.

Men denna präst firar inte en sådan mässa utan lägger bara till ett par urgamla böner och använder olja vid förbönen - och håller på att mista sin tjänst för det?

Är det inte ganska absurt?

Svenska kyrkan har ju delvis anammat mycket av det katolska igen - Maria och helgonen, ett och annat tabernakel, rökelse, m.m.

Tycker detta liknar en storm i ett vattenglas...

Jeez 5 april 2009 17:29  

Jo, fast grejjen är ju den att om man firar huvudgudstjänst så har man att följa vår handbok. Det är alltså flera frågor av olika karaktär att diskutera: det ena om det han gjort var okej alls i en svenskkyrklig kontext. Och det andra om det var okej i huvudgtj. Och eftersom denna mässa var en huvudgudstjänst (åtminstone har jag förstått det så) så gäller ju dessa regler. Och bara för att man gör något i ett annat samfund betyder ju inte det att det omfattas av det egna samfundet, mässa eller inte. Omdop är väl ett exempel på detta. Jag vet för lite om vad prästen i detta fall gjorde men, som sagt, jag tror inte att det är ett peronligt vendetta utan att man faktiskt ser till sammanhang och vad han lär.

Jonas 5 april 2009 17:48  

Ja, jag vet inte riktigt hur man tar reda på det..kommer nog fram så småningom, men om man går in på S:t Matteus hemsida så verkar deras program vara katolskt präglat och det är en manlig präst som står för det mesta.

Angående olja så förekommer det för det mesta i Oassammanhang. Oljan är konsekrerad, sannolikt av biskop Bertil. Man nämner inte uttryckligen ordet sakrament, men hänvisar till Jakob 5:14-15. Tolkningen är också att det inte endast är avsett för dem som är döende eller kroppsligt svårt sjuka, utan att det även är till nytta vid mindre besvär och även när det gäller tron.

Jag själv tillsammans med många andra fick smörjelsen igår och förbön vid Oashelgen i Karlstad av de medverkande prästerna. Det var dock inte i samband med mässan (som var tämligen okontroversiell).

Vad är det för katolska klädesplagg som åsyftas? De katolska klädesplaggen avskaffades aldrig under reformationen.

När det gäller att be om helgonens förböner så är det ju uppenbart att det i vart fall inte är fel enligt bekännelseskrifterna och Luther själv var en stor Mariavän och vördade henne mycket.

Angående rökelse så finns det nog inget skrivet om det i kyrkohandboken, det finns beskrivet i Bibeln och är därför också lutherskt.

Bloggregister

bloggping Bloggtoppen.se Photography Art Blogs - BlogCatalog Blog Directory Top Religion bloggar Blog Flux Directory Religion Blogglista.se Add to Technorati Favorites Reggad på Commo.se Filosofi/Religion
eXTReMe Tracker
Creeper

Bloggheader

Copyright, bild: Charlotte Thérèse

Senaste inlägg

Kristen webbring

  © Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP