onsdag 8 april 2009

Tuulikki och Tony

Det får bli ett litet inhopp under Stilla bloggveckan...

För jag gläder mig över Tuulikkis utnämning till biskop i Härnösands stift! Grattis till henne och till Svenska kyrkan, som går före i att visa världen att kvinnliga biskopar behövs!

Tuulikki var en av de allra första personer som jag råkade på när jag anlände till stan för 17 år sen (hjälp - vart tog tiden vägen?), då hon höll ett gripande föredrag under en introduktionsdag till teologistudierna...

Noterar lite överraskad den nykonverterade Tonys uppmaning till påven. Kanske mest det som tycks obetydligast i sammanhanget - men det stämmer väl med det intryck jag har fått från många håll på sistone.

"I intervjun sa Blair att han tror att det pågår en "tyst revolution" i det katolska sinnet och antydde att påven är på väg att gå i otakt med sin flock.

- Det finns mängder med positiva saker som Katolska kyrkan gör, och det finns många fantastiska saker som påven står för. Men det jag tycker är intressant är att om du skulle bege dig till en katolsk församling, speciellt en välbesökt sådan, en söndag för att göra en undersökning i församlingen, så skulle du bli överraskad över hur liberala folk är, sa Tony Blair."

12 kommentarer:

Hasse G 8 april 2009 20:22  

Bra nyheter i stilla veckan!

LeoH 8 april 2009 22:17  

Jag är glad och upprymd!

Charlotte Therese 8 april 2009 22:46  

Hasse, Leo,

:-)

Krister Bosco 10 april 2009 11:34  

Charlotte,

Jag läser ditt inlägg först nu på denna goda Långfredag om Tuulikki och Tony. Ja, spännande på båda, och det du citerar av Tony.
Sedan vill jag tacka dig stort för ditt webbinlägg i Kyrkans Tidning ang
Annika Borgs krönika som jag tycker är starkt oresonlig; även om hon har en hel del rätt i sak, så är det både kontraproduktivt och en hel del kärlekslöst i hennes
skrivning, tycker jag. Hon har ju också fått svar på tal på många ledder.
Därtill, Goda och varma hälsningar till Dig, denna vår allas Good Friday, människors och övrig skapelses.

Krister Janzon

Charlotte Therese 10 april 2009 14:07  

Ja, det rör äntligen på sig allt tydligare i Kyrkan. Åt många håll förvisso. Men det blir nog bra till sist.

Tack - de måste ha publicerat debattinlägget ganska sent för jag såg det inte den dag då det skulle ha kommit in. Men bättre sent än aldrig. Det finns i bloggen också.

Ha en välsignad påsk!

mikael 11 april 2009 19:08  

Hej Charlotte Therese!

Det är en fint väder och trevlig blogg att titta in på tack för det.

När det gäller Annika Borgs inlägg så är den oresonlig frän jobbig och onödig.

Vi i kyrkorna måste få hålla våra bittra hemligheter för oss själva.

Att det uppdagades att Svenska Kyrkans begravningsansvariga begår brott emot griftefriden har vi efter en grundlig undersökning kommit fram till att detta förfarandet med begravningarna har bara skett vid två tillfälle!

Så för att det inte skall bli någon folkstorm så är ankätundersökningen nu färdig och kyrkan lovar nu att detta har bara skett på två ställen.

Det är inte alltid folk förstår ironi.

Men detta förfarandet att med en ett frågeformulär få det svar man önskar, och sedan säga att nu är frågan utredd och detta med tillplattad kistlock har bara skett två gånger.

Det är vid dessa tillfällen urskilningens andegåva är församlingen, kyrkan, viktigaste stöttepelare finns inte förmågan till att se verkligheten får förnedringen fortgå!

Mikael

Jonas 20 april 2009 20:22  

Charlotte är det för dig viktigare att Sv K får ännu en kvinnlig biskop än att det är en bra sådan? Är könet viktigare än egenskaperna? För det finns präster som är mer katolska än Tulikki som kunde ha blivit biskop..

Charlotte Therese 20 april 2009 20:43  

Självfallet är det viktigaste att det är en bra biskop!

Att det är en kvinna är ett plus eftersom det fortfarande är väldigt sällsynt.

Men att en svenskkyrklig präst anses vara "katolsk" är knappast någon merit i biskopsutnämningssammanhang.

Det är ju den motsatta linjen som gäller i SvK numera.

Både SvK och katolska kyrkan har förändrats mycket under de senaste decennierna - i diametralt olika riktningar. SvK liknar inte längre så mycket den kyrka jag en gång tillhörde - och KK liknar allt mindre den kyrka jag en gång tog steget in i (utom lokalt - där är det mesta sig likt).

Jonas 20 april 2009 23:54  

Jo men Charlotte mot bakgrund av vad du skriver på slutet borde du ju beklaga valet av Tulikki. Även om du har konverterat vill du ju säkert att kristenheten som sådan blir snarare mer än mindre katolsk, och med Tulikki minskar katoliciteten i Sv K, på flera sätt.

Charlotte Therese 21 april 2009 00:47  

Som svar på det första: jag vill gärna att kristenheten blir mer lik Kristus...

Och vad gäller valet mellan två ytterlighetsdiken - SvK's och KK's respektive utveckling om man drar dem till sin spets - varför skulle jag föredra det ena?

Jonas 21 april 2009 19:03  

Du borde naturligtvis föredra KKs utveckling.

Charlotte Therese 21 april 2009 20:27  

Jag föredrar Vägen framför dikena.

Bloggregister

bloggping Bloggtoppen.se Photography Art Blogs - BlogCatalog Blog Directory Top Religion bloggar Blog Flux Directory Religion Blogglista.se Add to Technorati Favorites Reggad på Commo.se Filosofi/Religion
eXTReMe Tracker
Creeper

Bloggheader

Copyright, bild: Charlotte Thérèse

Senaste inlägg

Kristen webbring

  © Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP