måndag 13 april 2009

Pingstvän försvarar påven - sann ekumenik!


Joel Halldorf skriver i GP om medias orättvisa svartmålning av katoliker på sistone.

Tack för det!

Det känns som att ekumeniken går åt rätt håll - åtminstone på vissa håll... :-)

Apropå det så är enkäten om ekumenik just avslutad. Frågan var: "Hur ser du på ekumenik?" 185 personer röstade - och resultatet blev så här:

Det är helt klart Guds vilja för kristenheten: en enhet i mångfalden! 125 (67%)

Sann "ekumenik" består i att alla måste bli katoliker. 36 (19%)

Har ingen direkt uppfattning... 3 (1%)

Ekumenik? Nja, behövs nog inte. 1 (0%)

En farlig villfarelse! 20 (10%)

Min egen röst hamnade på det första alternativet...

Får till sist också passa på att önska alla en GLAD PÅSK!

4 kommentarer:

mikael 13 april 2009 23:44  

Hej Charlotte Therese!

Jag försvarar påven, men inte kyrkan, jag anser att vi alla har ansvar i kyrkan.

Detta är kruxet, jag går emot naturens ordning jag anser inte att endast påven är ansvarig för kyrkan.

Nu råkar jag vara från Svenska Kyrkan men jag anser att det är inte bara vår ärkebiskop som ansvarar över hela kyrkan.

Nej det är du och jag som är delansvariga och om ditt ansvar inte fungerar i den katolska kyrkan är det svårt för dig.

Naturligtvis gäller samma förhållande för mig.

Jag har inget att påverka med, men med bön och possitiva agerande försöka påvisa det som är grunden för kyrkan.

Problemet är att grunden för kyrkan blev borttagen vid niceska kyrkmötet på 300-talet.

Eusebios naturens ordning skapade ett mönster där kjejsaren är viktigast påven där efter och jag och du, har mest roll som utfyllnad.

När detta ändrades år 1964 i Katolska kyrkan och år 2000 i Svenska kyrkan.

Det åligger dig och mig att aktivt arbeta för våra kyrkors bästa, annars skulle väl du inte skriva till påven och jag skulle inte bry mig om Svenska kyrkans felsteg.

När drevet går, och om allt är bra, tystnar det omgående.

Men när andens Gåvor inte är grunden för församlingsuppbyggnaden hur går det då med kyrkans fortsättning.

Mikael

Jonas 20 april 2009 20:19  

Charlotte jag känner ändå en tendens att Påven får fler och fler försvarare på oväntat håll. Jag anser förvisso att även om man inte är katolik bör man anse Påven som kristenhetens främsta företrädare, även om alla inte tillmäter honom riktigt samma betydelse som katolska kyrkan gör.

Charlotte Therese 20 april 2009 20:45  

Tja, jag vet inte vad jag ska säga om det.

Det kan nog icke-katoliker svara bättre på...

Hur ser ni på påven?

mikael 26 april 2009 01:05  

Hej igen!
Hur ser jag på påven.
I den Svenska kyrkans grund ses påven som Antikrist.
Uttalande som exkluderar Protestanter kanske är orsak till den synen på.

När Petrus fick ansvar om kyrkan var den enkel och Hirarkin var väl närmast omvänd. Det var inte Petrus som krävde vara Påve utan det faktum att Jesus gett honom uppdraget.

Sedan har en tradition startat som håller än idag.

Det är inte så svårt att tänka sig vara under Jesu utnämnda ledarskap.

Men här kommer saltet in igen, kan ledarskapet inte bevara saltets egenskaper är det inte ens värt att trampa på!

Och det som hänt har visat vilken prioritet kyrkan haft.

Se Kölndomen, Petruskyrkan och tusentals kyrkor runtom i Världen vilken har varit Påvernas största prioritering.

Om Kyrkan är de som lever för den så är väl byggnaderna av mindre betydelse.

På 1500-talet tog flera utnämda Påvar från släktet De Rovere ansvar för att göra byggnaderna för evigheten.

De flesta var komna från Franciskanermunksordern och borde haft anna prioritering men deras högmod syns i stora sarkofager som visar deras storhet.

Viket skämt, kyrkan kan klara sig i skolauler och gymnastiksalar för möten. Bara andan är rätt och här är kruxet.

Kyrkan bör ha en herde för flocken men om herden tappat grunden för att föra sin församling till ett gott liv och få oss att sträva att bli kristuslika som Paulus nämner i en del i hans brev.

Och det som står skrivet på denna hemmsida den 26/4 joh. 1brev 2:1-6 bibeltext inte längre är det absolut vesäntligaste blir kyrkan utarmad.

Och då spelar inte Påven sin rätta roll!

Mikael

Bloggregister

bloggping Bloggtoppen.se Photography Art Blogs - BlogCatalog Blog Directory Top Religion bloggar Blog Flux Directory Religion Blogglista.se Add to Technorati Favorites Reggad på Commo.se Filosofi/Religion
eXTReMe Tracker
Creeper

Bloggheader

Copyright, bild: Charlotte Thérèse

Senaste inlägg

Kristen webbring

  © Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP