måndag 27 september 2010

Fler och fler katolska kvinnor prästvigs

"Alta Jacko is the mother of eight children. She is also an ordained priest in the Roman Catholic Church. Jacko, 81, who earned her master's degree in pastoral studies from Loyola University, a Jesuit Catholic school, says that being a priest is what she was called to do."

Läs hela artikeln här.

Särskilt intressant är hur hennes manliga vän och kollega agerar för att hjälpa henne, trots att han själv är tveksam:

"I feel compelled to help, out of respect and love. If God called me, why wouldn't God call a woman?"

"Jacko adds, "There are a lot of Catholic priests who are helping the women priests. You'd be surprised."

20 kommentarer:

Bengt Malmgren 27 september 2010 16:13  

Problemet är ju att man genom denna akt ställer sig utanför gemnskapen med Katolska kyrkans herdar. Det synes mig itne så konstruktivt.

Charlotte Therese 27 september 2010 21:29  

Eller så är det de ledande herdarna som hårdnackat stänger ute en del av fåren ur fållan, vägrar ha med dem att göra. Vägrar att erkänna att Gud kallar andra än män. Beroende på hur man ser det.

Men det här är ju ingen nyhet direkt, det har pågått i flera år redan, och lär fortsätta så tills det en dag eventuellt blir erkänt av nya herdar.

De ser det som att de gör samma sak som Rosa Park (hette hon väl) - som satte sig på en förbjuden plats i bussen (reserverad endast för vithyade). Dessa kvinnor sätter sig på platser som män (med orätt?) har lagt ensamt beslag på.

Annorzzz 28 september 2010 12:52  

SUCK!

Att ni orkar. Att du inte blir protestant och tar konsekvensen av din protest-tro. Om hela magestratet är vilseförd i denna fråga, så bli den protestande du redan är... Tror du på fullt allvar att ni är Rosa Park och att den kyrkliga myndigheten har missuppfattat allt i 2000 år. Högmod går före fall!

KYRIE ELEISON!

Anonym 28 september 2010 14:24  

Det är så sorgligt att läsa kommentarerna till artikeln. Vilket stort Hat det finns!! Jag är 22 år och kvinna och har börjat läsa teologi för att bli Präst, jag ber för mina systrar i den katolska kyrkan, som känner sig kallade! Jag hoppas att de aldig ger upp! Döm inte så skall du inte bli dömd!

Charlotte Therese 28 september 2010 16:41  

Anonym,

Ja, visst är det sorgligt hur mycket hat det finns bland folk som kallar sig kristna men beter sig som...? Jag kommer inte ens på något lämpligt ord där.

Det är en annan sak att komma med saklig och intelligent kritik, sånt får svar, sånt går att bemöta.

Tråkigt nog känner de flesta av dyngkastarna inte till att vi har en historia av 1000 år med vigningar av kvinnor i katolska kyrkan. De tror att det är något nytt.

Men nej, det är lika ursprungligt som att män tjänstgjorde i det som så sakteliga utformades till organiserad kyrka.

Lycka till med studierna!

Annorzzz 29 september 2010 08:58  

Charlotte

1000 år?!? Vilka 1000 år?

Charlotte Therese 29 september 2010 13:13  

De första knappa tusen åren av kyrkligt liv - givetvis!

Innan mänskliga regler tydligen tvärvände Guds vilja. Eller satte sig över den.

Annorzzz 29 september 2010 17:51  

Har du referenser eller hittar du bara på? Har aldrig hört talas om detta och jag anser att jag studerat ämnet hyfsat ingående.

Mitten av 1900-talet var de första kristna kvinnliga prästerna i de protestantiska sammanhangen. Överbevisa mig gärna om motsatsen.

Charlotte Therese 29 september 2010 18:32  

Jag har skrivit om det här väldigt många gånger redan och tänker inte upprepa det mer i bloggen.

Det finns ganska mycket litteratur i ämnet (t.ex. på universitetsbibliotek avd. teologi).

Den som söker och vill veta sanningen finner...

Annorzzz 29 september 2010 20:41  

Har nu sökt på din sida, där jag inte hittade något och nätet. De få tillfällen man kan se att det momentant funnits en kvinnlig präst har alltid magestratet gått emot. Det är en dogmatisk fråga som avgjorts (bl.a. på 1990-talet) och därmed finns det inte mycket att diskutera. Som katolik underordnar man sig, annars är man inte katolik. Tror man inte på magestratets förmåga, så är man inte katolik och det är helt OK. Det finns inget dokument från fädrarna eller påvarna eller koncilierna att kvinnliga präster varit godkända i Kyrkan. It speaks volumes! Men har inget med hat att göra... :-)

Charlotte Therese 30 september 2010 12:20  

Då kan du inte ha sökt mycket - det finns både utförliga redogörelser för det i många kommentarer till gamla blogginlägg (här och i tidigare bloggen), samt artiklar i ämnet och hänvisningar till litteratur (teologiska avhandlingar och andra vetenskapliga böcker) i ämnet.

Du kan då inte vara särskilt intresserad av att ta reda på fakta.

Enklare förstås, att låta sig indoktrineras och slippa tänka och ta reda på något själv.

Men det är fullständigt meningslöst att diskutera med sådana personer.

Annorzzz 30 september 2010 12:56  

Charlotte

Är det något jag blivit duktig på är det att söka info. Om du kan ge mig bevis för att magestratet godkänt och förespråkat präster ändrar jag mig idag. Jag har haft fel förr, ty jag har varit protestant i olika kyrkor... :-)

Din attityd i detta, hedrar dig inte precis... Jag må vara fullblodskatolik, men jag har inga problem att böja mig för Guds vilja. Problemet är att jag tror att Gud valde 12 apostlar av ett visst kön, med mening. Överbevisa mig gärna om motsatsen!

Charlotte Therese 1 oktober 2010 11:09  

Du skriver som om kyrkan var minutiöst organiserad från början med magistrat och dogmer och hela faderullan.

Men så var det ju inte.

Den som tror sig ha "hela sanningen" lär inte låta sig överbevisas ens om Gud stiger ner från himlen med varenda ängel i släptåg.

Det är största problemet med katolska kyrkan av idag. Vilket gigantiskt högmod...

Och vilken otrolig dumhet att tro att Gud väljer ut enbart män till tjänst och därmed diskvalificerar halva mänskligheten.

Bara en riktigt korkad man skulle kunna komma på något så uppblåst och fånigt (ursäkta, alla kloka män, jag menar inte er).

Nej, det lönar sig inte att diskutera med folk som har den snäva inställningen, jag försökte i många år, i tron att de nog skulle komma till vishet och insikt till sist, men jag har gett upp. Slöseri med tid.

Och jag ser heller ingen mening med att diskutera med folk som inte vågar framträda med namn utan gömmer sig bakom en pseudonym för att vräka ur sig både det ena och det andra.

Välkommen åter den dag du vågar vara dig själv och är öppen för att ta in hela sanningen om kyrkans historia.

Annorzzz 1 oktober 2010 13:50  

Charlotte

Du är bara för mycket...
Mitt namn framträder om du klickar på Annorzzz (Anders Gunnarsson).

Argumentationsnivån är ju lägre än lägst.

"Upp till kamp mot magesteriet, sista stiden det är...

Upp, kvinnor uti alla statskyrkor,
som könet bojor lagt uppå
Det ekar uti kyrkoskeppen
snart skall utbrottets timma slå.
Störtas skall de gamla snart i gruset.
förtryckt, stig upp för att slå dig fri!
Från mörkermän stiga vi mot ljuset,
från intet allt vi bli."

Och jag kommer aldrig vara rädd för Kyrkans historia. Fram med dokumenten bara, där Kyrkan tilllät Kvinnor att bli präster. Jag ändrar mig gärna imorgon...

Charlotte Therese 1 oktober 2010 17:33  

Du har fått info om var och hur du hittar litteratur i ämnet, mer än så hjälper jag dig inte. Bor du inte nära ett universitetsbibliotek så går det att beställa böckerna.

P.S. magisteriet fanns inte den första tiden om du har lyckats missa det under dina studier, de första århundradena var kyrkan inte organiserad eller enhetlig på det sätt du tycks tro, du är väldigt anakronistisk i din kyrkosyn.

Annorzzz 1 oktober 2010 17:47  

Charlotte

Tack för den vänligheten, men jag har redan ett antal luntor som jag plöjde igenom redan när jag var med i SveK...

Kan ju inte säga att jag imponerades av argumentationen då, och än mindre av dig som underkänner hela magestratet. Quit low! Hoppas "Wir sint Kirche" har lite mer under fötterna... Hoppet är ju det sista som överger oss...

Charlotte Therese 2 oktober 2010 13:05  

Det mesta av litteraturen har kommit ut de senaste åren. Man kan inte dölja sanningen hur länge som helst.

Så jag förmodar att du inte har läst det. Det mesta är på engelska och tyska för övrigt. Katolsk litteratur, inte protestantisk.

Det är det här som samtliga förnyelserörelser bygger på.
Till skillnad från dem som förnekar fakta. En gedigen historisk grund som magisteriet har försökt blunda för och t.o.m. dölja för att kunna fortsätta som nu. Maktgalenskap klär religiösa män extra illa.

Jonas 2 oktober 2010 18:33  

Men om man är en riktig katolik tror man att Påven är Kristi ställföreträdare på jorden. Och nog ska man vara i gemenskap med Kristus?! Jag undrar vad som egentligen är skillnad mellan dessa och Luther och de andra reformatorerna?!

Det är ju också så att de katolska kvinnoprästerna inte följer katolsk tro och moraluppfattning i övrigt, till exempel när det gäller äktenskapet.

Mikael 12 oktober 2010 06:37  

Hej Charlotte Therese!

Vilken utmärkt pajkastning!

Kan man tänka sig att man återgår till Bibeln som referens!

Vid tiden då Jesus var aktiv, fanns en betydande grund för det Judiska folket att se på människor.

Det fanns bara bröder, kvinnor eller systerskap räknas inte.

I Johannes kap 4 står om en kvinna som får i uppdrag att sprida ordet om Jesus/Messias är här nu och förklara vad han gör för oss!

Det första pastorala uppdraget utanför en Judisk församling gick till en kvinna.

När jag läser om Jesu förkunnelse, ser jag någon som alltid inkluderar aldrig stöter ifrån sig. Här kan man säga emot mig, men tänk på att Jesus vet vad som krävs av en kvinna som går emot ett patriarkat.

Sedan ser jag ett stort problem med att kvinnor vill byta ut brödraskap till systraskap!
Istället för att sträva
emot syskonsskap!

Det är mångfalld som bygger kyrkan!
Inte enfalld...

Mikael

Jonas 14 december 2010 21:32  

Jo man kan ju tillägga att antalet präster inte står i proportion till de församlingsbor man ska förtjäna utan folk "vigs" i huvudsak för deras egen skull.

Bloggregister

bloggping Bloggtoppen.se Photography Art Blogs - BlogCatalog Blog Directory Top Religion bloggar Blog Flux Directory Religion Blogglista.se Add to Technorati Favorites Reggad på Commo.se Filosofi/Religion
eXTReMe Tracker
Creeper

Bloggheader

Copyright, bild: Charlotte Thérèse

Senaste inlägg

Kristen webbring

  © Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP