tisdag 17 november 2009

Äktenskapsenkäten

Jag frågade er, apropå svenska kyrkans nya ordning, om hur ni ser på homoäktenskap.

Så här svarade ni:

Helt rätt - äntligen! 4 (16%)

Helt fel - en skandal! 18 (75%)

Har ingen åsikt 2 (8%)

(Antal röster: 24)

Med tanke på det relativt låga röstantalet så går det knappast att dra några slutsatser. Men jag skulle nog ha gissat på ett annat resultat.

Det hade även varit intressant att veta vilka kyrkor de röstande tillhör... Men man kan ju inte få in allt i en liten marginalenkät.

7 kommentarer:

Mikael 19 november 2009 01:08  

Hej Charlotte Therese!

Du skriver att det är så få som svarar och därför är värdet på undersökningen inte relevant.

Bara det att så få svarar på den säger en hel del!

Ett svar ja eller nej, när det ligger ett moraliskt dilemma, så ger det nog vårat vanligaste svar.
Vi avstår att ta ställning.

Jesus pratade om att fiska efter människor, men samtidigt talar mycket för att vi är sista generationen som kan äta fisk när vi känner för det!

Och detta är en obehaglig moralisk fråga det med, vill jag och du avstå fisken för att det skall bli bra fångster för våra släktens barn och barnbarn.

Att avstå bilen för framtida stabilitet i vädret, är lättare att säga än att göra!

Så att frivilligt avstå från att äta fisk och köra bil.

Är lika lätt att diskutera den promiskuösa kärleken.

Som dömer ogifta män och kvinnor till att för evigt var horor och horkarlar.

Vad anbelangar att lösa den svåra frågan om promiskuös kärlek mellan två människor av samma kön, ja det är nog att begära det omöjliga!

Ändå tycker jag att Jesus var klar i sitt budskap.

Du som vill åka bil och äta fisk ni är inte dödsdömda för era syndöverträdelser.

Men först när ni inser att ni syndar kan ni då leva med er synd.

/Mikael

Charlotte Therese 19 november 2009 12:54  

Mikael,

Du skriver ofta om helt andra saker än inlägget handlar om, därför är det svårt att svara.

Inlägget handlar om äktenskap - inte om lösa förhållanden. Raka motsatsen alltså. Och det handlar inte om att avstå från fisk eller bilar - ser ingen som helst parallell till det jag skriver om.

Min teori till varför så få svar kom in är att undersökningen var öppen under kort tid så att inte så många hann se den

Mikael 22 november 2009 01:23  

Hej Charlotte Therese!

Min reflektion är om synd!
De finns människor som anser att det som bryter mot deras grundläggande tolkningar om synden måste vara synd.

Varje gång du tar upp moraliskt svåra frågor där människor ställs emot deras fördomar och har val att ta ställning så avstår man hellre än att visar sitt ställningstagande. naturligtvis gäller detta inte alla, men vår mänskliga natur tar tid på sig att ändra vissa saker!

Vad anbelangar samkönade par; så väcks några frågor i mig.

Den Svenska kyrkan är utsatt för en turbulent tid framöver.

Vi är utpekade som de som anser att synd är okej!

Men om synden står för att
missa målet som jag har hört att översättningen från Grekiskan skall vara.

Så får det verkningar i hur vi måste ta på oss ansvaret om våran nästa, Jesus hatade synden men älskade syndaren är ord som sägs.

Man säger: "Inte kan man väl godkänna den som syndar."

Det är här mina kommentarer kommer in om Fisken som är på väg att ta slut, och bilen som förgör vår jord.

Det finns ingen som ställer till en folkstorm på de som äter fisk som snart är slut eller de som tar bilen till jobbet.

Nu anser jag personligen att allt som har med moraliska frågor och att missa målet, är väldigt viktigt att få djupare insikt i.

Det arbetet som vi tar på oss som Jesus efterföljare när vi vår kropp är död och vi lever i Herrens nåd, som jag tror är en av de viktigare tolkningarna på dopet.

Detta gör att du och jag och alla kristna måste omvärdera vår syn på nåden att de gäller även bilförare och fiskätare samt de som ingår samkönade ätenskap.

/Mikael

Charlotte Therese 22 november 2009 14:55  

Mikael,

Det är just det som är problemet här - mitt inlägg handlar om äktenskap, och din kommentar handlar om synd. Det finns ingen koppling däremellan.

Du pekar ut en form av äktenskap som "synd" genom det du skriver - det är problematiskt - oavsett hur man står i frågan. Det är ingen självklarhet att se det så, och kan därför inte diskuteras på det sättet heller - som om det vore en självklarhet.

Mikael 23 november 2009 00:43  

Hej Charlotte Therese!

Vilken Värld kommer du ifrån!
Mark Levengood blev förhindrad att ta nattvarden i den
Katolska kyrkan enligt
Jonas Gardell, vi är så säkra på vad som är rätt och fel till den dagen vi ställs inför fakta.
Svenska kyrkan har tagit ett beslut om att bejaka kärleken så länge den inte övergår till ren olaglighet, då är det andra ramar som gäller.

Problemet i detta fall är att vi är inte en statskyrka, men i allt vi företar oss anpassar vi oss som inget har hänt de senaste 9 åren.

Det gör att Svenska kyrkan förankrar ganska dåligt besluten vi har nu sju Biskopar som anser att vi skall avstå vigselrätten, och tänker vi efter så vore det väldigt förnuftigt då våra Präster
skall byta officiell inställning på en dag.

Idag avskedar vi inte alla som vägrar att arbeta med frågan på djupet, men snart väldigt snart kommer man inte godkänna de som utbildar sig till Präst!

När du ställde frågan om samkönade äktenskap, så fick du väldigt få svar, jag påstod att denna fråga är för många så svår då det moraliskt och praktiskt väldigt svår.

Samkönade äktenskap är en så svår fråga att vi i Svenska kyrkan kan få svårt att Ekumeniskt arbeta med någon av alla de andra kyrkorna.

Vad anbelangar det moraliska svårigheten är att våga se vad som är synd och inte oavsett vad de tidiga kyrkbröderna ansåg, utan utgå från vad Jesus förespråkade!

Det praktiska besvären, vi har redan nu fått en avknoppning Svenska missionprovinsen.

Mycket på Grund av detta beslut.

Ställ er frågan är
den Svenska kyrkan välkommen att arbeta i Ekumeniken i Framtiden.

De var tidiga att viga kvinnor till Präster det var svårsmält i flera kyrkor.

Man läste och såg att bibeln inte uteslöt halva Jordens befolkning.
och nu har vi även insett att bibeln inte utesluter de
cirka 10 % av homosexuella människorna.
Utan mer ser att de berikar vårt samhälle.

De som är Funktionshindrade har gått ifrån att vara Subhumana till att alla fått rösträtt år 1992. Om vi har tur kommer vi att få se att även de kan ses som resurser i samhället.

/Mikael

Charlotte Therese 23 november 2009 14:39  

Jag har själv sett Mark gå fram och ta emot kommunionen, så problemet är nog inte så stort som du tror, särskilt som så många katolska präster är homosexuella - jag tror motståndet mot införandet av homoäktenskap p.g.a. det förmodligen skulle vara långt mindre på katolskt håll (informellt om inte officiellt - för man måste ju hålla det perfekta skenet uppe) än bland fundamentalistiska protestanter som anser att deras snäva tolkning av några luddiga bibeltexter är den enda rätta.

I katolska mässor gäller det alltså bara för homosexuella "syndare" ??? (som lever troget med varandra hela livet) att gå fram i rätt kö. De kan också få sina eventuella hemliga partnerskap lika hemligt välsignade - kan vara bra att veta om någon som är berörd av det skulle läsa detta.

Jag fattar faktiskt inte hur du och andra kan döma ut trohet och kärlek i ett äktenskap som synd. Och det säger jag fortfarande utan att ta ställning för eller emot - men det är ett väldigt starkt argument.

Det är värre än det skulle vara att kalla funktionshinder för synd - men att göra det - säga att det är den syndige handikappades eget fel, eller beror på hans föräldrars synder, så som man gjorde i biblisk tid - kanske skulle få dig att förstå?

Eller kanske inte.

Jag sätter i alla fall punkt för egen del här - orkar inte med några meningslösa diskussioner nuförtiden.

Mikael 23 november 2009 19:12  

Hej Charlotte Therese!

1979 kom lagen som gjorde att homosexuella inte längre skulle ses som Psykiskt störda!

Du har missat en väsentlig poäng, inte vid ett enda tillfälle har jag klargjort min ståndpunkt om jag är för eller emot samkönade äktenskap jag var en av de
4 tappra i enketen.

Mitt hjärta gläds än en gång när bekräftas en grupp blir fullt accepterad i samhället, snart är alla i samhället accepterade på sina villkor och då uppfylls!
Jesus kommentar jag var hungrig, sjuk fängslad osv... men var, var ni. Nu kommer vi närmare ett samhälle som inte har någon som måste hjälpas in i samhället för alla är välkomna och inkluderade från början!

Detta är bara för underbart!

Men anledningen till att undersökningen var under en så kort tid,tycker jag är att analysera svaret lite väl onyanserat!

Men tack för att du vågar arbeta med alla frågor!

Ha det bara underbart där ute, vi går emot turbulenta tider vinden börjar blåsa över vårt land!

/Mikael

PS. Det var väldigt trevligt att höra att Mark är välkommen, det var nog bra att det kom fram att det är okej nu. DS.

Bloggregister

bloggping Bloggtoppen.se Photography Art Blogs - BlogCatalog Blog Directory Top Religion bloggar Blog Flux Directory Religion Blogglista.se Add to Technorati Favorites Reggad på Commo.se Filosofi/Religion
eXTReMe Tracker
Creeper

Bloggheader

Copyright, bild: Charlotte Thérèse

Senaste inlägg

Kristen webbring

  © Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP