lördag 17 juli 2010

Kvinnliga präster kan vara del av lösningen på pedofilproblemet

"Hur kan man i ett dokument på detta sätt bunta ihop fruktansvärda pedofilbrott begångna av präster mot barn - med prästvigning av kvinnor som upplever sig vara kallade av Gud att tjäna kyrkan? Hur kan det vara kriminellt att som katolsk kvinna följa Gud - av kärlek till kyrkan?"

"Tänk om välkomnandet av såväl prästvigda kvinnor som gifta präster (det senare som en valfrihet även inom den romerska riten), faktiskt är en del av lösningen på problemet med att olämpliga prästkandidater söker sig till katolska kyrkan? Kanske man kan få fortsätta hoppas på en välsignad förändring tillbaka till ursprunget i fråga om detta?"

Läs hela artikeln här.

Läs mer.

29 kommentarer:

Emanuel M 17 juli 2010 18:59  

Om du inte kan förstå varför med ditt förnuft, är sanningen tillgänglig genom tron. Frågan är ju redan avklarad av magisteriet. Dvs om du verkligen tror att Kyrkan är beskyddad av Gud från doktrinfel.

THE Banana 17 juli 2010 19:17  

EN fråga - anser du att pedofili är ett manligt celibat fenomen?

Logisk skeptiker 17 juli 2010 19:23  

Antikatolsk kristofobi...
Hur kommer det sig att islams alla "felsteg" inte iakttas lika mycket av media?

Charlotte Therese 17 juli 2010 19:44  

Emanuel,

Kyrkan är bevisligen inte beskyddad från doktrinfel då hon tidigare stod för en sak, och just nu står för den motsatta. När var hon beskyddad? Då eller nu? Eller kanske i framtiden när hon ändrar uppfattning igen?


The Banana,

Nej.


Logisk skeptiker,

Det får du nog fråga media om.

Emanuel M 17 juli 2010 20:21  

I din artikel nämner du tidigare kvinnliga diakoner. Det är inte samma sak som präster. Kyrkan har aldrig lärt att kvinnor kan prästvigas. http://www.catholic.com/library/Women_and_the_Priesthood.asp

Varför kallar du dig katolik, när du inte är det? Grunda din egen "kyrka", tillsammans med dina protestantiska likatänkande.

Charlotte Therese 17 juli 2010 20:46  

Emanuel,

Jag vet skillnaden mellan präster och diakoner... :-)

Men du får läsa på lite bättre - ett antal kvinnor har prästvigts under de första tusen åren. Några blev biskopar också.

Jag är katolik, inte protestant, att de råkar tolka denna enda fråga på liknande sätt som jag (om de nu gör det) gör mig inte till protestant.

Du får helt enkelt tolerera att kyrkan rymmer både dig och mig.

mirakelpojken 17 juli 2010 21:39  

Grattis till publiceringen! Roligt att se att det finns katoliker som inte sitter still i båten utan vågar peka på orättvisorna. En rörelse som inte lyssnar på sina interna kritiker kommer inte kunna anpassa sig och så småningom dö ut.

Katarina 17 juli 2010 23:46  

Emanuel M, Kyrkan är inte 'beskyddad av Gud från doktrinfel'. För att ta ett exempel bland många: Doktrinen om "Limbo" - där barn som dött innan de hunnit bli döpta ansågs befinna sig - är numera helt avskaffad.

Kyrkan förnyas och förändras ständigt. Gud ske lov!

Ja, kanske kan prästvigning av kvinnor vara en del av lösningen på pedofilproblemet. Det är mycket möjligt. Har inte tänkt på det tidigare. Jag får fundera vidare. Tack, Charlotte!

Tubbo 18 juli 2010 11:03  

Katarina:

Det har aldrig funnits någon doktrin om "limbo".

När Thomas av Aquino införde tanken på 1200-talets togs den dock emot med välvilja av de flesta teologer( inte alla dock), och begreppet populariserades av Dante, men omkring 1500-talet stod det klart att det uppstått en motsättning mellan Aquino och Augustinus i denna fråga vilket, för bl.a tidens store teolog Bellarmine, var mycket pinsamt.

Det skulle dröja ytterligare omkring 500 år innan kyrkan officiellt tog ställning i frågan.

I ljuset av hur lång tid det kan ta i kyrkan så tycker jag att det är bra att frågan om kvinnliga präster drivs av så passionerade katoliker som t.ex Charlotte Therese, men att man inte skall gå för fort fram, och heller inte förvänta att beslutet kommer fattas nästa vecka, nästa år, nästa decennium eller ens nästa århundrade.

THE Banana 18 juli 2010 13:16  

Charlotte:

hur stödjer du tesen att kvinnor i prästerskapet är lika med lägre risk för pedofila incidenter?

Den Förlorade Sonen 18 juli 2010 13:49  

Kvinnor kommer aldrig någonsin att kunna bli präster, den läran är irreformabel. De har aldrig någonsin varit det heller. Den som hela tiden propagerar för motsatsen är defacto heretiker och inte katolik.

Charlotte Therese 18 juli 2010 13:50  

Tack, alla för kommentarer!

The Banana,

Jag tänker mig att om fler vanliga och vettiga personer (kvinnor och män, gifta och ogifta) får bli katolska präster så minskar nog attraktionskraften att söka sig till ämbetet för sjuka unga män - det kan inte längre fungera som deras skyddade verkstad där brott kan begås utan insyn.

Kvinnor bland prästerna tar också effektivt bort herrklubbsatmosfären. Det blir en mer harmonisk och normal miljö.

Det är inte heller bra att ett litet antal äldre män bestämmer över en hel världskyrka. Vad vet de om livet? De flesta har levt i en isolerad skyddad bubbla sen de var barn. Det är tydligt att för många av dessa är regelverket viktigare än människor.

Anonym 18 juli 2010 16:40  

Kyrkan är varken en herrklubb eller en vanlig förening. Den är Jesu mystiska kropp. Det är inte heller påven som leder Kyrkan, det är helig ande. Jag håller med dem som anser dig vara heretiker; du vill ha din egen kyrka. Tänk om, tänk rätt. Men jag ska be för dig.

FredrikN

Charlotte Therese 18 juli 2010 17:32  

Den helige Ande får inte en syl i vädret i sammanhang där allt måste vara på ett visst sätt för att män(niskor) med makt, men utan andlig insikt, ska trivas och känna att de har kontroll.

Jag har verkligen tänkt om vid åsynen av det...

Omvänd dig och tro evangelium...!

Jonas 18 juli 2010 18:39  

Charlotte, din tes om att kvinnor har prästvigts och biskopsvigts framför du som det var ett vetenskapligt bevisat faktum och så är inte fallet. I bästa fall är det ett omtvistad faktum, och katolska kyrkans officella teologer håller inte med dig.

För övrigt så är det inte relevant att tala om herrklubbar, men den dag det blir kvinnliga diakoner, för vilket det finns stöd och för vilka den gällande katekesen nu inte är ett absolut hinder, blir det mer blandat. Men det är alltid fel att göra saker mot kyrkans vilja. En förändring måste ske inifrån.

Anonym 18 juli 2010 19:57  

Jonas - men vad är då Kyrkans vilja? Är det detsamma som prästerskapet? Påven? Eller Jesu Kropp - vi alla i Kyrkan? Att en del av oss har annan åsikt än de som har makten är väl bara bra - det vittnar om att det fortfarande är högt i tak i vår Kyrka. Det borde kunna bli en bra diskussion och en öppenhet för Helig Ande att vägleda oss alla till en bra syntes. För det behöver vi alla hjälpa till, utan att som somliga här försöka misstänkliggöra och hata meningsmotståndarna. Vad hände med "Vända andra kinden till"? "Älska din nästa"?

/Dan

Charlotte Therese 18 juli 2010 21:09  

Jonas,

Om du inte godkänner de doktorsavhandlingar som har skrivits i ämnet av katolska teologer, så vet jag inte vad som ska få dig att se mer av sanningen. Den som nihil-obstat-gänget verkar vilja dölja för att få ha sitt lilla trånga revir ifred. Men sanningen blir inte mindre sann av att den är dold - det som gäller är bara att dra fram den i ljuset.

Dan,

Just så.

Den Förlorade Sonen 18 juli 2010 22:08  

Nu är det ju så att läroämbetet inte utgörs av teologer.....

Charlotte Therese 18 juli 2010 22:25  

Är du helt säker på det?

Om de inte är teologer i botten så har de inte särskilt mycket där att göra... :-)

Den intressanta frågan är nu inte om utan *vilka* teologer som utformar och justerar läran hit eller dit.

Att bara vara utbildad till teolog räcker inte.

Det krävs andlig urskillningsförmåga också.

Och för att denna ska fungera optimalt behövs en frihet gentemot allt.

Den som är bunden av regler och förutfattade meningar kommer inte att kunna bidra med något nytt. I bästa fall kommer han (för det är ju alltid en han i läroämbetessammanhang) att konservera ett visst utvecklingsstadium, men det leder naturligt nog inte vidare. Det stannar upp.

Och det leder till att kyrkan till slut blir otidsenlig på allt fler sätt.

Det som behövs för en sann förnyelse är kunniga öppensinnade teologer som har ett rejält andligt djup.

De platserna är nog i princip vakanta i Vatikanen för tillfället.

Jonas 18 juli 2010 23:17  

Charlotte Therese, så du menar att alla doktorsavhandlingar i ämnet säger samma sak?!

Dan, jag är inte katolik, vet inte om du är det, men vad som är den katolska läran om kyrkan är ju tydlig..är ju bara att läsa katekesen.

Charlotte Therese 18 juli 2010 23:23  

Jonas,

Jag vänder på steken: man kanske inte ska förkasta samtliga doktorsavhandlingar som inte kommer fram till det önskvärda resultatet...?

Det är inte seriöst. Det är inte så forskning ska bedrivas. Och inte heller teologi.

Jonas 18 juli 2010 23:27  

Diskutera är bra och tillåtet men det ska man göra innan man har vigselhandlingar. Missionsprovinsen inom Svenska kyrkan vigde också egna präster och biskopar fast de är kvar i Svenska kyrkan, men dessa får inte verka som präster och biskopar i Svenska kyrkan, även om de nu inte blir uteslutna ur kyrkan.

Den Förlorade Sonen 19 juli 2010 01:08  

Ja, Charlotte jag är säker på det. Läroämbetet innehas av biskoparna i gemenskap med påven.


Men det finns ju en hel del personer som skulle vilja vara påve själva för att sedan arbeta sig uppåt. ; )

Allt gott.

Den Förlorade Sonen 19 juli 2010 01:22  

- Att bara vara utbildad till teolog räcker inte.

Och för att denna ska fungera optimalt behövs en frihet gentemot allt.

- frihet mot det som Gud uppenbarat? frihet från Gud?

Welcome to La-La-land! :)

Charlotte Therese 19 juli 2010 12:07  

Ok, så du missade min poäng - eller tror du att biskoparna och påven saknar teologisk utbildning?

Vad står över påveämbetet som en påve kan arbeta sig upp till? Vem tror du på fullt allvar vill vara påve? Det måste vara ett av de värsta ämbetena som går att få.

Anstränger man sig för att missförstå så brukar man lyckas.

Frihet från allt annat än Gud - givetvis.

Det är helgonens attityd. Därför blev de helgon.

Den som däremot lyssnar på människor mer än Gud kommer att hamna snett.

Den Förlorade Sonen 19 juli 2010 16:14  

Charlotte, givetvis vet jag att biskoparna och påven är teologiskt utbildade. Men det är inte deras utbildning som ligger till grund för deras läroämbete utan just att de är arvtagare till apostlarna och Petrus.
Inget helgon har någonsin satt sig emot deras läroämbete. Eftersom det skulle innebära att sätta sig upp mot Kristus själv. Visst, de kan ha kritiserat deras politiska beslut men aldrig när det gäller tros och moralfrågor. Frågan om kvinnliga präster är avslutad eftersom den läran tillhör det som är i förbindelse med sakramenten och därför tillhör depositum fidei.
Alltså när kan kvinnor komma att bli präster?
When hell freezes over.

"Men det finns ju en hel del personer som skulle vilja vara påve själva för att sedan arbeta sig uppåt. ; )"
Det är ett skämt om de som tror sig veta mer än påven eller tillockmed Gud.

Allt gott.

Charlotte Therese 19 juli 2010 22:14  

Frågan om kvinnliga präster är varken en fråga om tro eller moral. Det är en ordningsfråga i paritet med frågan om prästcelibat.

THE Banana 19 juli 2010 22:40  

Charlotte:

Nu ändrar du ditt budskap. har prästerskapet var ett tillhåll för "unga sjuka män" och på vilket sätt för4efaller kvinnlig närvaro som moralisk balansering? Vad är det som säger att det inte blir kvinnliga pedofiler som attraheras till positionen, nu när de i ditt argument tydligen tillägnas fri sexuell neutralisetringspassage in i yrket?

Charlotte Therese 19 juli 2010 22:57  

Sorry, det där var för osammanhängande, jag förstår inte vad du menar.

Jag har inte ändrat budskapet.

Men då kommentarerna inte handlar så mycket om det som var själva ämnet för artikeln så är det kanske dags att avrunda samtalet här innan det svävar ut för mycket i periferin.

Bloggregister

bloggping Bloggtoppen.se Photography Art Blogs - BlogCatalog Blog Directory Top Religion bloggar Blog Flux Directory Religion Blogglista.se Add to Technorati Favorites Reggad på Commo.se Filosofi/Religion
eXTReMe Tracker
Creeper

Bloggheader

Copyright, bild: Charlotte Thérèse

Senaste inlägg

Kristen webbring

  © Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP